• Broj Jehovinih svjedoka: 68

  • Broj skupština Jehovinih svjedoka: 2

  • Broj prisutnih na Obilježavanju Kristove smrti: 147

  • Omjer Jehovinih svjedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 70 294

  • Broj stanovnika: 4 780 000