UN-ova Radna grupa za ispitivanje samovoljnih zatočenja osudila je kazahstanske vlasti zbog zatvaranja Tejmura Ahmedova i zatražila da ga se odmah pusti na slobodu. * U svojoj odluci objavljenoj 2. listopada 2017. Radna je grupa iznijela mišljenje da je Kazahstan kriv za samovoljno zatočenje gospodina Ahmedova, koji od 18. siječnja 2017. služi zatvorsku kaznu samo zato što je s drugima vodio miroljubive razgovore o svojim vjerskim uvjerenjima.

Zaključci Radne grupe

Radna grupa zaključila je da se slučaj gospodina Ahmedova s pravom može svrstati u samovoljno zatočenje, i to iz sljedećih razloga: vlasti su ga lišile slobode zato što je koristio temeljno pravo na slobodu vjeroispovijedi i izražavanja, nisu mu omogućile pošteno suđenje i diskriminirale su ga zato što je Jehovin svjedok.

Radna grupa osudila je Kazahstan i zbog nepravednog uhićenja i pokretanja istrage protiv gospodina Ahmedova. U svom objašnjenju navela je raniju odluku UN-ovog Odbora za ljudska prava koji je osudio Kazahstan zbog “preširoke definicije ‘ekstremizma’ (...) i korištenja zakona o suzbijanju ekstremizma kako bi se neopravdano ograničila sloboda vjeroispovijedi, izražavanja, okupljanja i udruživanja”. Radna grupa konstatirala je da taj zakon “predstavlja ozbiljnu prijetnju slobodi vjeroispovijedi u Kazahstanu” i da “slučaj gospodina Ahmedova potvrđuje da je ta prijetnja itekako stvarna”.

S druge strane, Radna grupa više je puta navela da je vjerska aktivnost gospodina Ahmedova “posve miroljubiva” te da on razgovorima o svojim vjerskim uvjerenjima nije poticao na nasilje i vjersku netrpeljivost. Istaknula je da vlasti “nisu navele nijedan primjer kako je gospodin Ahmedov nasilno postupao ili poticao druge na nasilje” niti su “objasnile kako sastajanje s drugima i miroljubiv razgovor o vjerskim uvjerenjima može biti proglašen zločinom”. U objašnjenju je dalje navedeno da je “Radnoj grupi jasno da je gospodin Ahmedov samo postupao u skladu sa svojim pravom na slobodu vjeroispovijedi koje štiti 18. članak Pakta”. *

UN-ova Radna grupa za ispitivanje samovoljnih zatočenja postupanje kazahstanskih vlasti prema gospodinu Ahmedovu povezala je s drugim dokazima vjerske netrpeljivosti koju vlasti imaju prema Jehovinim svjedocima. Ta je veza očita jer su vlasti istog dana kad je uhićen gospodin Ahmedov provele premetačinu dvorane Jehovinih svjedoka tijekom koje je zaplijenjena vjerska literatura.

Radnoj grupi jasno je da je gospodin Ahmedov samo postupao u skladu sa svojim pravom na slobodu vjeroispovijedi koje štiti 18. članak Ustava (Zaključak, odlomak 39)

Kazahstanske vlasti moraju nešto učiniti

Radna grupa zatražila je od kazahstanskih vlasti da “poduzmu potrebne korake kako bi što prije riješile slučaj gospodina Ahmedova”. Jasno je navela da bi adekvatan pravni lijek bio “pustiti gospodina Ahmedova iz zatvora, i to bez odlaganja, te mu priznati pravo na naknadu štete i druge oblike obeštećenja”. Radna grupa od Kazahstana također traži da promijeni svoje zakone i njihovu provedbu kako bi ih uskladio s međunarodnim obvezama. Sve to zajamčilo bi da se neće ponoviti greške u postupanju s gospodinom Ahmedovom.

Dana 13. listopada 2017. odvjetnici gospodina Ahmedova uložili su žalbu Vrhovnom sudu Kazahstana i zatražili da Sud primijeni zaključke UN-ove Radne grupe za ispitivanje samovoljnih zatočenja, da gospodina Ahmedova oslobodi optužbe i da ga odmah pusti na slobodu.

Jehovini svjedoci iz svih krajeva svijeta sretni su što je međunarodna javnost pokazala zanimanje za slučaj Tejmura Ahmedova, uvidjela da je riječ o nepravdi i dala do znanja da je svjesna kako kazahstanske vlasti trebaju u većoj mjeri poštovati slobodu vjeroispovijedi. Oni se nadaju da će Kazahstan usvojiti zaključke UN-ove Radne grupe za ispitivanje samovoljnih zatočenja i da će što prije pustiti gospodina Ahmedova iz zatvora.