Prvog svibnja 2017. Upravni sud u Seulu zaključio je da je Služba za vojnu obvezu javno osramotila osobe koje ulažu prigovor savjesti jer je tvrdila da izbjegavaju služenje vojnog roka i time im nanijela nepopravljivu štetu. Sud je presudio da Služba za vojnu obvezu mora sa svoje službene stranice skinuti podatke osoba koje su uložile prigovor savjesti. Ta je služba uvažila odluku Suda, no još se uvijek čeka suđenje na kojem će biti riješena žalba podnesena zbog objavljivanja osobnih podataka.

Ne izbjegavaju vojni rok

Početkom 2015. Služba za vojnu obvezu obavijestila je mladiće koji su uložili prigovor savjesti da će na svojoj stranici objaviti njihova imena i navesti da izbjegavaju odslužiti vojni rok. Služba je znala za svakog od njih jer su je oni prije novačenja pismeno obavijestili da zbog svoje savjesti moraju odbiti služenje vojnog roka, ali su i rekli da su spremni odslužiti civilni rok. Ipak, 20. prosinca 2016. Služba za vojnu obvezu na svojoj je stranici objavila ime i prezime, dob, adresu i druge podatke mladića koji su uložili prigovor savjesti te navela da oni izbjegavaju odslužiti vojni rok.

Gyeong-chan Park, Jehovin svjedok koji je među onima koji su uložili prigovor savjesti, bio je šokiran kad je pronašao svoje ime među 237 osoba koje izbjegavaju obvezu služenja vojnog roka. On je rekao: “Prigovor na vojni rok uložio sam zbog svojih iskrenih uvjerenja i savjesti. Očekivao sam da će neki kritizirati moj stav. No užasnulo me što me vlasti tretiraju kao nekoga tko izbjegava vojni rok. Služba za vojnu obvezu upoznata je s Jehovinim svjedocima i zna da motiv ovakve naše odluke nije sebično odbijanje građanske dužnosti.” Gospodin Park dodao je i sljedeće: “Kad sam na stranici vidio svoje ime i adresu, moram priznati da sam se pobojao da bi mi netko mogao doći na vrata i napasti me.”

Žalbu koja je uložena na postupak Službe za vojnu obvezu podnijelo je 140 Jehovinih svjedoka čija su se imena našla na spomenutoj internetskoj stranici. Prema definiciji te službe, smatra se da osobe koje se ne odazovu na novačenje i to učine “bez opravdanog razloga” izbjegavaju vojni rok. Međutim, nije točno da Jehovini svjedoci izbjegavaju vojni rok niti da to čine “bez opravdanog razloga”. Naime, južnokorejski zakoni i međunarodni sporazumi koje je Južna Koreja dužna poštovati priznaju pravo na ulaganje prigovora savjesti na služenje vojnog roka. Ustavni sud još nije donio konačnu odluku o kršenju tog prava u Južnoj Koreji.

Zlouporaba diskrecijskih ovlasti

Jehovini svjedoci u žalbi su naveli da javna kritika, iako ih uznemiruje i sramoti, nije promijenila njihova moralna uvjerenja, pa tako ni odluku o služenju vojnog roka. U Južnoj Koreji više od 19 000 Jehovinih svjedoka nije popustilo pod pritiskom da služe vojsku. Svi su oni u posljednjih 60 godina ukupno proveli više od 36 000 godina u zatvoru. Jehovini svjedoci čija su imena objavljena na internetu smatraju da je to dodatna kazna koju moraju trpjeti, a ona im teško pada kao i kaznena evidencija u koju su upisani zato što postupaju u skladu sa svojom savjesti.

Nadaju se pozitivnoj presudi

Jehovini svjedoci u Južnoj Koreji zahvalni su što je sud prepoznao da je riječ o kršenju ljudskih prava. Nadaju se da će to pozitivno utjecati na suđenje koje će se uskoro održati. Jehovini svjedoci u Južnoj Koreji pripremaju peticiju Državnom povjerenstvu za ljudska prava. Od tog će tijela tražiti da pred sudom iznese svoje službeno mišljenje o ovom pitanju. Ročište je zakazano za 28. lipnja 2017.