• Broj Jehovinih svjedoka: 128 980

  • Broj skupština Jehovinih svjedoka: 1 708

  • Broj prisutnih na Obilježavanju Kristove smrti: 220 124

  • Omjer Jehovinih svjedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 504

  • Broj stanovnika: 64 979 548