• Broj Jehovinih svjedoka: 2 475

  • Broj skupština Jehovinih svjedoka: 56

  • Broj prisutnih na Obilježavanju Kristove smrti: 5 327

  • Omjer Jehovinih svjedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 2 863

  • Broj stanovnika: 7 085 000