Jehovini svjedoci poštuju zakone i državne vlasti, no ne miješaju se u politička pitanja.