Jehovini svjedoci solidarni su građani. Oni vode brigu o potrebama svojih bližnjih i poštuju njihovo pravo na to da se drže vlastitih uvjerenja.