Na stranici jw.org sada je dostupna orkestralna glazba za sve pjesme iz pjesmarice Pjevajmo Jehovi! Skupštine Jehovinih svjedoka tu bi novu glazbu trebale koristiti na svojim sastancima.