Naredbe za reprodukciju videozapisa vrlo su jednostavne:

  • Dodirnite zaslon dvama prstima: Pokretanje ili pauziranje snimke.

  • Povucite prstom ulijevo: Prelazak na sljedeći dio snimke.

  • Povucite prstom udesno: Prelazak na prethodni dio snimke.

  • Povucite prstom prema gore: Povećavanje brzine reproduciranja.

  • Povucite prstom prema dolje: Smanjivanje brzine reproduciranja.

  • Dodirnite zaslon jednim prstom: Prikazivanje ili skrivanje trake za reprodukciju.