Ciljni jezik je jezik koji želite naučiti. Prilikom prvog pokretanja aplikacije ponuđeno vam je da izaberete ciljni jezik.

Vidi i Kako mogu promijeniti ciljni jezik?