Idi na sadržaj

Idi na podizbornik

Idi na kazalo

Jehovini svjedoci

hrvatski

JW BROADCASTING

Cjelina Video na zahtjev

Cjelina Video na zahtjev

U cjelini Video na zahtjev sadržaje s televizije tv.jw.org možete gledati kad god to vama odgovara. Kliknite ili dodirnite dugme Video na zahtjev da biste vidjeli sve raspoložive programe. U njima su sadržaji svrstani u skupine. Izaberite hoćete li gledati samo jedan sadržaj ili sve sadržaje u nekoj skupini. Videozapise možete zaustaviti, vratiti ili ubrzati. Slijede neke korisne upute:

 Gledanje i traženje videosadržaja

Kad uđete u cjelinu Video na zahtjev, u gornjem dijelu zaslona vidjet ćete sliku kojom se najavljuje određeni sadržaj. Te najavne slike izmjenjuju se svakih nekoliko sekundi. Neki sadržaji pojavljuju se u više programa. Naprimjer, film Povratak rasipnog sina možete naći u programima Filmovi, Obitelj i Tinejdžeri.

Pomicanjem prema dolje možete vidjeti sve programe.

Ako želite otvoriti neki program, kliknite ili dodirnite sličicu programa ili njegov naslov. Na najavnoj slici koja će se otvoriti u gornjem dijelu zaslona pisat će naslov programa i kratak opis. Ispod najavne slike poredane su skupine koje se nalaze u tom programu.

Računalo ili tablet: Ako želite vidjeti koji se sve sadržaji nalaze u određenoj skupini, kliknite ili dodirnite strelice slijeva i zdesna popisa sadržaja.

Pametni telefon: Vidljiv je prvi sadržaj svakog programa. Ako želite vidjeti koji se sve sadržaji nalaze u određenom programu, dodirnite dugme Više.

Da biste odabrali neki sadržaj, kliknite ili dodirnite sličicu ili naslov sadržaja. Na najavnoj slici koja će se otvoriti pisat će naslov programa, kratak opis i trajanje.

Kliknite ili dodirnite dugme Pokreni ili sam video kako biste pokrenuli reprodukciju zapisa. (Napomena: Na uređajima koji imaju operativni sustav iOS ili Android nakon učitavanja videa trebate dodirnuti ikonu za pokretanje reprodukcije.)

Kliknite ili dodirnite dugme Preuzmi kako biste videosadržaj spremili na računalo ili mobilni uređaj. (Napomena: Neki mobilni uređaji zahtijevaju instalaciju aplikacije za preuzimanje sadržaja.) Kliknite ili dodirnite rezoluciju koju želite preuzeti.

Ako ste pogledali dio nekog videosadržaja, kliknite ili dodirnite dugme Nastavi kako biste nastavili gledati ranije otvoreni sadržaj. Ako sadržaj želite pogledati otpočetka, kliknite ili dodirnite dugme Pogledaj otpočetka.

 • Savjet: Želite li u istoj skupini pogledati sve sadržaje jedan za drugim, ne morate svaki pokretati zasebno. Kliknite ili dodirnite ovo dugme, Pokreni sve, koje se nalazi iznad sličica videosadržaja neke skupine.

  Napomena: Reprodukcija zapisa zaustavit će se nakon što se prikažu svi sadržaji iz skupine.

 • Ovo je ikona pomoću koje možete skočiti na prethodni video u skupini. Ona je aktivna ako ste prethodno kliknuli ili dodirnuli dugme Pokreni sve.

 • Ovo je ikona pomoću koje možete skočiti na sljedeći video u skupini. Ona je aktivna ako ste prethodno kliknuli ili dodirnuli dugme Pokreni sve.

 Naredbe za reprodukciju videozapisa

Slijede korisne upute o naredbama za reprodukciju videozapisa u cjelini Video na zahtjev:

 • Računalo: Ovo je ikona za prikazivanje sadržaja preko cijelog zaslona. Ako prikaz sadržaja želite razvući preko cijelog zaslona, pomaknite kursor najprije na video, a zatim kliknite na tu ikonu.

  Tablet ili pametni telefon: Ako prikaz sadržaja želite razvući preko cijelog zaslona, dodirnite video, a zatim ikonu za prikazivanje sadržaja preko cijelog zaslona.

 • Računalo: Ovo je ikona za prikazivanje sadržaja u uobičajenoj veličini. Ako sadržaj ne želite gledati preko cijelog zaslona, na tipkovnici pritisnite tipku Escape ili pomaknite kursor na video, a zatim kliknite na ikonu za prikazivanje sadržaja u uobičajenoj veličini.

  iOS: Ako sadržaj ne želite gledati preko cijelog zaslona, dodirnite video, a zatim ikonu za prikazivanje sadržaja u uobičajenoj veličini.

  Android: Ako sadržaj ne želite gledati preko cijelog zaslona, dodirnite video, a zatim naredbu Back na uređaju. Neki stariji uređaji video sadržaje prikazuju jedino preko cijelog zaslona.

  Windows Mobile: Ako sadržaj ne želite gledati preko cijelog zaslona, dodirnite naredbu Back na uređaju.

 • Ovo je ikona za pauzu. Kliknite ili dodirnite ikonu ako želite zaustaviti reprodukciju zapisa.

 • Ovo je ikona za pokretanje zapisa. Kliknite ili dodirnite ikonu ako želite nastaviti gledati sadržaj.

 • Ova ikona omogućuje da brže dođete na određeni dio sadržaja. Kružić povucite po klizaču naprijed ili natrag, ovisno o tome do kojeg dijela sadržaja želite doći.

 • Računalo: Ovo je ikona za rezoluciju slike. Ako želite promijeniti rezoluciju, pomaknite kursor najprije na video, a zatim na tu ikonu. Odaberite neku od ponuđenih rezolucija. (Napomena: Neki internetski preglednici ne podržavaju ovu funkciju.)

  Napomena: Veća rezolucija (prepoznat ćete je po većem broju) omogućuje bolju kvalitetu slike, no zahtijeva bržu internetsku vezu. Rezoluciju birajte ovisno o brzini interneta i veličini zaslona. (Više informacija možete pročitati pod naslovom Promjena postavki na računalu, tabletu ili pametnom telefonu.)

  Tablet ili pametni telefon: Rezoluciju slike možete promijeniti tako da dodirnete video, a zatim ikonu za rezoluciju slike. Odaberite neku od ponuđenih rezolucija. (Napomena: Neki mobilni uređaji ne podržavaju ovu funkciju.)

 • Računalo: Ovo je ikona za glasnoću. Ako želite pojačati ili stišati zvuk, pomaknite kursor na video, a zatim na tu ikonu. Pomaknite kružić na klizaču prema gore ili prema dolje, ovisno o tome želite li pojačati ili smanjiti glasnoću.

  Tablet ili pametni telefon: Ako želite pojačati ili stišati zvuk, koristite tipku za glasnoću na mobilnom uređaju.