Idi na sadržaj

Idi na podizbornik

Idi na kazalo

Jehovini svjedoci

hrvatski

JW BROADCASTING

Cjelina Video na zahtjev – Apple TV

Cjelina Video na zahtjev – Apple TV

U cjelini Video na zahtjev sadržaje s televizije JW Broadcasting možete gledati kad god to vama odgovara. Izaberite hoćete li gledati samo jedan sadržaj ili sve sadržaje u nekom programu. Videozapise možete zaustaviti, vratiti ili ubrzati.

(Napomena: Vaš daljinski upravljač može izgledati nešto drugačije od onoga koji je prikazan u ovim uputama.)

Na početnoj stranici JW Broadcasting odaberite Video na zahtjev kako biste vidjeli sve raspoložive programe. Slijede neke korisne upute:

 Traženje sadržaja

 • Na daljinskom upravljaču povucite gore, dolje, lijevo ili desno kako biste pregledali ponuđene skupine. Skupinu na koju dođete prepoznat ćete po tome što će njena slika biti istaknutija od ostalih.

 • Pritisnite dodirnu površinu daljinskog upravljača da biste odabrali istaknutu skupinu.

Neke sadržaje možete gledati u različitim programima. Naprimjer, film Povratak rasipnog sina možete naći u programima Filmovi, Obitelj i Tinejdžeri.

Unutar svakog programa videosadržaji su poslagani u redove. Naziv skupine nalazi se iznad svakog reda.

Napomena: Da biste skupine pregledali do kraja, na daljinskom upravljaču povucite prstom ulijevo.

 • Povucite prema gore ili prema dolje da biste prešli na drugu skupinu.

 • Povucite ulijevo ili udesno da biste u određenoj skupini pregledali sve sadržaje.

 • Ovo je opcija Pokreni sve. Ako u nekoj skupini želite pogledati sve videosadržaje, aktivirajte tu opciju. Reprodukcija će prestati kad se prikažu svi sadržaji iz pojedine skupine.

 • Pritisnite dodirnu površinu daljinskog upravljača da biste odabrali sadržaj i vidjeli pojedinosti o njemu.

Odaberite neke od sljedećih naredbi:

 • Pokreni: Ova naredba omogućava vam da pogledate videosadržaj otpočetka.

 • Pokreni sve: Ova naredba omogućava vam da pogledate sve filmove iz neke skupine, počevši od filma koji je trenutno vidljiv na zaslonu. Reprodukcija će prestati kad se prikažu svi sadržaji iz pojedine skupine.

 • Nastavi: Ova naredba omogućava vam da nastavite s gledanjem filma od onog mjesta na kojem ste stali s gledanjem.

Ispod pojedinosti o videosadržaju nalaze se sličice ostalih sadržaja u skupini u kojoj se trenutno nalazite. Povucite prema dolje da biste aktivirali ostale filmove ili prema gore da biste se vratili na polje s pojedinostima o videosadržaju.

 Naredbe za reprodukciju sadržaja

Dok gledate neki sadržaj u cjelini Video na zahtjev, na svom daljinskom upravljaču možete koristiti sljedeće naredbe za reprodukciju zapisa:

 • Pokreni/Pauza: Ova naredba omogućava vam da zaustavite reprodukciju. Kad želite nastaviti gledati sadržaj, ponovno pritisnite to dugme. Ako želite pokrenuti ili zaustaviti reprodukciju, možete pritisnuti sredinu dodirne površine daljinskog upravljača.

 • Natrag: Povucite prstom ulijevo dok je videosadržaj zaustavljen kako biste se vratili na početak sadržaja. Pritisnite dugme Pokreni/Pauza da biste nastavili s reprodukcijom.

 • Brzo naprijed: Povucite prstom udesno dok je videosadržaj zaustavljen kako biste otišli na kraj sadržaja. Pritisnite dugme Pokreni/Pauza da biste nastavili s reprodukcijom.

 • Preskoči naprijed: Da biste preskočili 10 sekundi prema naprijed, na dodirnoj površini daljinskog upravljača pritisnite desnu stranu.

 • Kad se na dnu ekrana, na traci za reprodukciju pojavi ikona Preskoči, pritisnite dodirnu površinu daljinskog upravljača.

 • Preskoči natrag: Da biste preskočili 10 sekundi prema natrag, na dodirnoj površini daljinskog upravljača pritisnite lijevu stranu.

 • Kad se na dnu ekrana, na traci za reprodukciju pojavi ikona Preskoči, pritisnite dodirnu površinu daljinskog upravljača.

 • Menu (Izbornik): Ovo dugme omogućava vam da se vratite na polje s pojedinostima o videosadržaju.

 Gledanje nedavno objavljenih ili izdvojenih sadržaja

Na početnoj stranici televizije JW Broadcasting u cjelini Video na zahtjev nalaze se dvije posebne skupine:

 1. Izdvojeni sadržaji: U ovoj skupini nalaze se videosadržaji povezani sa sastancima u tjednu ili s obiteljskim proučavanjem.

 2. Nedavno objavljeno: U ovom skupini nalaze se najnoviji videosadržaji.