Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Jehovini svjedoci

Izaberi jezik hrvatski

JW BROADCASTING

Cjelina Audioteka – Apple TV

Cjelina Audioteka – Apple TV

U cjelini Audioteka sadržaji su svrstani u nekoliko skupina. One uključuju glazbu, drame i dramsko čitanje Biblije.

(Napomena: Vaš daljinski upravljač može izgledati nešto drugačije od onoga koji je prikazan u ovim uputama.)

Na početnoj stranici JW Broadcasting odaberite Audioteka kako biste vidjeli sve raspoložive skupine. Slijede neke korisne upute:

 Slušanje jedne snimke

Svaki red na ekranu jedna je skupina. Naziv skupine nalazi se iznad svakog reda.

 • Povucite prema gore ili prema dolje na dodirnoj površini daljinskog upravljača kako biste prešli na drugu skupinu.

 • Povucite ulijevo ili udesno na dodirnoj površini daljinskog upravljača kako biste prešli na prethodnu ili sljedeću audiosnimku u istoj skupini. Slika odabranog sadržaja malo je veća od ostalih.

 • Pritisnite dodirnu površinu daljinskog upravljača kako biste odabrali istaknuti sadržaj i vidjeli polje s pojedinostima o odabranoj snimci.

Možete koristiti sljedeće opcije:

 • Pokreni: Ova naredba omogućava vam da poslušate audiosadržaj otpočetka.

 • Pokreni sve: Ova naredba omogućava vam da poslušate sve sadržaje iz neke skupine, počevši od snimke koja je trenutno vidljiva na zaslonu. Reprodukcija će prestati kad se prikažu svi sadržaji iz pojedine skupine.

 • Nastavi: Ova naredba omogućava vam da nastavite sa slušanjem sadržaja od onog mjesta na kojem ste stali sa slušanjem.

Ispod pojedinosti o audiosadržaju nalaze se sličice ostalih sadržaja u skupini u kojoj se trenutno nalazite. Povucite prema dolje da biste aktivirali ostale sadržaje ili prema gore da biste se vratili na polje s pojedinostima o audiosadržaju.

 Slušanje čitave skupine

Osim što možete slušati jednu po jednu snimku, možete slušati i čitavu skupinu. Iz cjeline Audioteka otiđite na skupinu koju želite slušati te potom odaberite neku od sljedećih opcija:

 • Pokreni sve: Slušanje svih snimki iz skupine, počevši od prve.

 • Nasumično: Slušanje svih snimku u skupini nasumičnim redoslijedom.

Reprodukcija će stati kad preslušate sve snimke iz neke skupine.

 Naredbe za reprodukciju audiozapisa

Dok slušate neku snimku, možete koristiti naredbe na daljinskom upravljaču:

 • Pokreni/Pauza: Ovo je dugme za pokretanje i zaustavljanje snimke. Snimku možete zaustaviti i ponovno pokrenuti i tako da pritisnete sredinu dodirne površine na daljinskom upravljaču.

 • Natrag: Povucite prstom ulijevo dok je snimka zaustavljena kako biste se vratili na početak. Pritisnite dugme Pokreni/Pauza da biste nastavili s reprodukcijom snimke.

 • Brzo naprijed: Povucite prstom udesno dok je snimka zaustavljena kako biste otišli na kraj. Pritisnite dugme Pokreni/Pauza da biste nastavili s reprodukcijom.

 • Preskoči naprijed: Da biste preskočili 10 sekundi prema naprijed, na dodirnoj površini daljinskog upravljača pritisnite desnu stranu.

 • Kad se na dnu ekrana, na traci za reprodukciju pojavi ikona Preskoči, pritisnite dodirnu površinu daljinskog upravljača.

 • Preskoči natrag: Da biste preskočili 10 sekundi prema natrag, na dodirnoj površini daljinskog upravljača pritisnite lijevu stranu.

 • Kad se na dnu ekrana, na traci za reprodukciju pojavi ikona Preskoči, pritisnite dodirnu površinu daljinskog upravljača.

 • Menu (Izbornik): Ovo dugme omogućava vam da se vratite na polje s pojedinostima o snimci.