Idi na sadržaj

Koliko Jehovinih svjedoka ima u svijetu?

Koliko Jehovinih svjedoka ima u svijetu?

Izvještaj za 2021.

Ukupan broj Jehovinih svjedoka u svijetu

8 686 980

Broj skupština

119 297

Broj zemalja u kojima Jehovini svjedoci propovijedaju

239

Svjetski izvještaj za 2021.

Cjelokupni izvještaj za 2021. (po zemljama)

Na koji način utvrđujete broj Jehovinih svjedoka?

U Jehovine svjedoke ubrajamo samo osobe koje svaki mjesec propovijedaju dobru vijest o Božjem Kraljevstvu (Matej 24:14). Među njima su kršteni Jehovini svjedoci te osobe koje se još nisu krstile, ali ispunjavaju preduvjete da sudjeluju u propovijedanju.

Treba li osoba davati novčane priloge da bi mogla biti Jehovin svjedok?

Ne treba. Nije potrebno davati novčane priloge da bi netko bio Jehovin svjedok ili da bi mu bila povjerena određena zaduženja u našoj organizaciji (Djela apostolska 8:18-20). Zapravo, većina novčanih priloga daje se anonimno. Isto tako, svaki Jehovin svjedok sam odlučuje koliko će vremena, snage i financijskih sredstava utrošiti kako bi podupro naš obrazovni program koji se provodi diljem svijeta (2. Korinćanima 9:7).

Kako znate koliko vaših suvjernika propovijeda dobru vijest?

Na kraju mjeseca Jehovini svjedoci u svojim skupštinama predaju izvještaj o propovijedanju. Taj se izvještaj predaje na dobrovoljnoj osnovi.

Na temelju tih izvještaja sastavlja se skupštinski izvještaj, koji se šalje podružnici Jehovinih svjedoka. Podružnica zatim šalje izvještaje dobivene iz svih zemalja ili područja za koje je zadužena u glavno sjedište Jehovinih svjedoka.

Na kraju svake službene godine a za svaku se zemlju izračunava najveći broj Jehovinih svjedoka u toj godini. Dobiveni podaci potom se zbrajaju kako bi se utvrdio broj Jehovinih svjedoka u cijelom svijetu. Detaljan izvještaj iz svih zemalja objavljuje se na našoj internetskoj stranici, u kartici “O nama”. Taj nas izvještaj hrabri, baš kao što su slični izvještaji hrabrili prve kršćane (Djela apostolska 2:41; 4:4; 15:3).

Ubrajate li u Jehovine svjedoke i one koji su povezani s vašom organizacijom, ali ne propovijedaju?

Iako takve pojedince ne smatramo svojim suvjernicima, oni su dobrodošli na našim sastancima. Većina njih prisustvuje obilježavanju Kristove smrti, koje se održava jednom godišnje, pa se njihov približan broj može odrediti ako se od broja prisutnih na tom skupu oduzme broj Jehovinih svjedoka. Godine 2021 tom su skupu prisustvovale 21 367 603 osobe.

Mnogi koji ne dolaze na naše sastanke besplatno proučavaju Bibliju s nama. Tijekom 2021 svaki smo mjesec vodili u prosjeku 5 908 167 biblijskih tečajeva. Neke smo tečajeve vodili i s nekoliko osoba istovremeno.

Zašto je broj Jehovinih svjedoka prema popisu stanovništva veći od broja navedenog u vašim publikacijama?

Prilikom popisa stanovništva građane se obično zamoli da kažu kojoj vjerskoj zajednici pripadaju. Naprimjer, u jednom izvještaju američkog Zavoda za demografsku statistiku stoji da je “cilj njihovih anketa utvrditi smatraju li se ispitanici članom neke vjerske zajednice”, dodajući da se ti podaci “temelje na subjektivnom mišljenju ispitanika, a ne na činjeničnom stanju”. S druge strane, mi u Jehovine svjedoke ne ubrajamo one koji kažu da su Jehovini svjedoci, već one koji propovijedaju i redovito predaju izvještaj o tome.

a Službena godina traje od 1. rujna tekuće godine do 31. kolovoza sljedeće kalendarske godine. Naprimjer, službena 2015. godina trajala je od 1. rujna 2014. do 31. kolovoza 2015.