Idi na sadržaj

Jesu li Jehovini svjedoci tolerantni prema drugim vjerama?

Jesu li Jehovini svjedoci tolerantni prema drugim vjerama?

 U ophođenju s drugim ljudima, bez obzira na njihovu vjeroispovijed, držimo se biblijskog načela koje glasi: “Svakoga poštujte” (1. Petrova 2:17). Zanimljivo je spomenuti da u nekim zemljama ima i više stotina tisuća Jehovinih svjedoka. Ipak, mi od vlasti ne tražimo da se djelovanje drugih vjerskih zajednica zabrani ili ograniči. Ne tražimo ni da se donesu zakoni kojima bi se društvu nametnula naša vjerska uvjerenja ili moralna načela po kojima živimo. Mi postupamo prema drugima onako kako bismo voljeli da drugi postupaju prema nama (Matej 7:12). Stoga smo tolerantni prema drugim vjerama.