Djelovanje Jehovinih svjedoka financira se dobrovoljnim prilozima, i to uglavnom onima koje daju sami Jehovini svjedoci. Na našim sastancima nema javnog sakupljanja novčanih priloga, a članovi naše organizacije ne trebaju davati desetinu (Matej 10:7, 8). No u našim dvoranama postavljene su kutije u koje svatko tko želi može dati dobrovoljni prilog. Nikad se ne čita tko je dao koliko novca.

Jehovini svjedoci nemaju plaćeno svećenstvo i to je jedan od razloga zašto uspijevamo pokriti svoje troškove. Nismo plaćeni ni za propovijedanje dobre vijesti, a naše su dvorane jednostavni objekti.

Svi novčani prilozi prosljeđuju se podružnicama Jehovinih svjedoka. Oni se koriste za pomoć postradalima u prirodnim katastrofama, za pokrivanje troškova misionara, za financiranje izgradnje dvorana u siromašnijim zemljama te za tiskanje i otpremu Biblija i biblijskih publikacija.

Svaka osoba sama odlučuje hoće li dati prilog za troškove svoje skupštine ili troškove cjelokupne organizacije. Svaka skupština redovito obavještava svoje članove o stanju skupštinskog računovodstva.