Idi na sadržaj

Izvrću li Jehovini svjedoci Bibliju kako bi poduprli svoja vjerovanja?

 Ne, mi to ne činimo. Ustvari, dosad smo već dokazali da smo spremni promijeniti svoja vjerovanja koja nisu u potpunosti usklađena s Biblijom.

 Godine 1950. izdali smo prijevod Novi svijet, no svoja vjerovanja izgradili smo davno prije toga, i to na temelju pomnog i iskrenog istraživanja Biblije. Pritom smo koristili razne prijevode Biblije. Spomenut ćemo samo nekoliko vjerovanja koja zastupamo dugo vremena, a vi sami procijenite imaju li ona uporište u Bibliji.

  1.   Što vjerujemo: Bog nije Trojstvo. U izdanju Sionske stražarske kule od srpnja 1882. pisalo je: “Naši čitatelji znaju da vjerujemo u Jehovu, Isusa i sveti duh. Ipak, nikako se ne možemo složiti s tvrdnjom da su to tri Boga u jednoj osobi ili, prema mišljenju nekih, jedan Bog u tri osobe. Zašto? Jednostavno zato što to učenje nije biblijsko.”

      Što kaže Biblija: “Jahve je Bog naš, Jahve je jedan!” (5. Mojsijeva 6:4, Jeruzalemska Biblija). “Mi imamo jednoga Boga Oca od kojega je sve, i mi za njega; i jednoga Gospodina Isusa Krista po kojemu je sve, i mi po njemu” (1. Korinćanima 8:6, Šarić). Sam Isus je rekao: “Idem k Ocu jer je on veći od mene” (Ivan 14:28, Croatian Bible, Biblica, internetsko izdanje).

  2.   Što vjerujemo: Pakao nije mjesto vječnih muka. Još u lipnju 1882. izašla je Sionska stražarska kula u kojoj se detaljno obrađivala tema “Plaća za grijeh je smrt”. Misao vodilja koja se provlačila kroz taj časopis temeljila se na Rimljanima 6:23, biblijskom retku koji je bio citiran iz engleskog prijevoda King James Version. U časopisu je bio iznesen prikladan komentar na taj redak: “Te su riječi krajnje jasne i jednostavne. Vrlo je čudno što mnogi koji vjeruju da je Biblija Božja Riječ uporno osporavaju tu izjavu, koja nas oslobađa brojnih strahova. Oni ne samo da vjeruju da je kazna za grijeh vječno mučenje u paklu nego čak i tvrde da to piše u Bibliji.”

      Što kaže Biblija: “Duša koja griješi, ona će poginuti” (Ezekijel 18:4, 20, Šarić). Dakle, Bog zle ne kažnjava vječnim mukama u paklu. Takvi će ljudi biti kažnjeni “vječnom propašću”, odnosno bit će uništeni (2. Solunjanima 1:9, JB).

  3.   Što vjerujemo: Božje Kraljevstvo nije u srcima ljudi, ono je stvarna vlast. Sionska stražarska kula od prosinca 1881. dala je naslutiti da je Božje Kraljevstvo stvarna vlast. U njoj je pisalo: “Nakon što to Kraljevstvo bude uspostavljeno, ono će nesumnjivo uništiti sva druga kraljevstva i preuzeti vlast nad Zemljom.”

      Što kaže Biblija: “U vrijeme ovih kraljeva Bog Nebeski podići će kraljevstvo koje neće nikada propasti i neće prijeći na neki drugi narod. Ono će razbiti i uništiti sva ona kraljevstva, a samo će stajati dovijeka” (Danijel 2:44, JB).

Mogu li Jehovini svjedoci poduprijeti svoja vjerovanja i drugim prijevodima Biblije, a ne samo prijevodom Novi svijet?

 Da, mogu. Mi nismo vezani isključivo za prijevod Novi svijet, nego upotrebljavamo i druge prijevode Biblije. Ljudi s kojima vodimo besplatan biblijski tečaj mogu bez ikakve novčane naknade dobiti prijevod Novi svijet. Naravno, ako nekome tko s nama želi proučavati Bibliju više odgovara neki drugi prijevod, vrlo rado ćemo ga koristiti.