Ima Jehovinih svjedoka koji su prestali propovijedati biblijsku poruku i koji više ne dolaze na naše sastanke. Međutim mi ih ne izbjegavamo. Ustvari, trudimo se ponovno potaknuti njihovu ljubav prema Bogu i Bibliji.

Ako neki Jehovin svjedok počini težak grijeh, neće biti automatski isključen iz naše zajednice. No neki se Jehovini svjedoci ne kaju za grijeh kojim krše biblijska moralna načela. Takve se pojedince isključuje iz kršćanske zajednice Jehovinih svjedoka. Zašto? Zato što Biblija jasno kaže: “Uklonite zloga iz svoje sredine!” (1. Korinćanima 5:13).

Što isključenje povlači za sobom? Ako osoba koja je isključena ima ženu i djecu koji su Jehovini svjedoci, sasvim je jasno da su oni još uvijek obitelj. Ali među njima više nema duhovnog zajedništva. Ipak, u braku i obitelji i dalje treba vladati bliskost.

Osobe koje su isključene mogu dolaziti na naše vjerske sastanke. Ako žele, mogu zatražiti biblijski savjet od skupštinskih starješina. Starješine žele pomoći isključenim osobama da se vrate u kršćansku zajednicu Jehovinih svjedoka. Takve osobe mogu ponovno postati punopravni članovi naše zajednice ako prestanu kršiti biblijska načela i pokažu iskrenu želju da postupaju po Božjoj volji.