Idi na sadržaj

Izvještaj s godišnjeg sastanka

“Božja vlastita knjiga — blago”

Izvještaj s godišnjeg sastanka

Prvog vikenda u listopadu održan je 129. godišnji sastanak korporacije Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Program je pratilo 1 413 676 osoba u 31 zemlji. Jedan dio slušatelja okupio se u kongresnoj dvorani Jehovinih svjedoka u američkom gradu Jersey Cityu, a ostali su točke slušali putem interneta.

Voditelj programa bio je Guy Pierce, član Vodećeg tijela Jehovinih svjedoka. U uvodu je rekao da će slušatelji čuti odgovore na neka važna biblijska pitanja, još bolje razumjeti biblijsku istinu te dobiti duhovnu hranu “u pravo vrijeme” (Matej 24:45; Mudre izreke 4:18). Zbog toga su svi sa znatiželjom čekali početak programa.

“Izložba u čast Jehovi”:

Mark Sanderson, također član Vodećeg tijela, rekao je nekoliko riječi o novoj izložbi postavljenoj u glavnom sjedištu Jehovinih svjedoka u Brooklynu. Izložba nosi naslov “Biblija i Božje ime” te ističe važno mjesto koje Božje ime, Jehova, zauzima u hebrejskim i grčkim knjigama Biblije. Posjetitelji mogu vidjeti mnoge stare Biblije, reprodukcije drevnih rukopisa i predmeta te stranice srednjovjekovnih Biblija.

Neki od izloženih predmeta doista su značajni. Posebnu pažnju plijene stranice prijevoda koji je u 16. stoljeću izradio William Tyndale, prvi engleski prevoditelj koji je u svojoj Bibliji upotrijebio ime Jehova. Ništa manje zanimljiva nije ni stranica iz španjolskog prijevoda Reina-Valera iz 1602, u kojem se dosljedno koristi Božje ime “Iehova”. Među izloženim predmetima nalazi se i engleska Velika Biblija (izdanje iz 1549), kopija prijevoda Eliasa Huttera na 12 jezika (izdanje iz 1599, poznato i kao Nirnberška višejezična Biblija) te Ženevska Biblija (izdanje iz 1603). Svi ti prijevodi upečatljivi su jer se u njima spominje Božje ime.

Brat Sanderson sve je pozvao da dođu na tu izložbu, rekavši: “Iskreno se nadamo (...) da će ona svim ljudima koji traže istinu, bez obzira na njihovu dob i obrazovanje, pomoći da zavole ono što i mi sami volimo — Božju dragocjenu Riječ, Bibliju, i njegovo veličanstveno ime, Jehova.”

Godišnji citat za 2014:

Nakon što je član Vodećeg tijela Gerrit Lösch u govoru obradio članak iz Stražarske kule koji se taj tjedan trebao razmatrati u skupštinama, brat Pierce najavio je godišnji citat za 2014. On glasi: “Neka dođe kraljevstvo tvoje!” i temelji se na Mateju 6:10. Zašto je izabran baš taj redak? On Jehovinim svjedocima iz godine u godinu daje snage da vjerno služe Bogu, ali naročito je prikladan za 2014. jer se tada navršava ravno sto godina otkako je na nebu uspostavljeno Božje Kraljevstvo.

“Dragocjen dar od Jehove”:

U nastavku programa prikazan je film o povijesti nastanka prijevoda Novi svijet. Za taj prijevod, koji su izdali Jehovini svjedoci, neki kažu da je među najboljim prijevodima Biblije. Prvi svezak prijevoda Novi svijet objavljen je 1950. na međunarodnom kongresu “Rast teokracije”. Nathan Knorr, koji ga je predstavio u svom govoru, slušateljima je dao savjet koji je koristan i dan-danas. Rekao je: “Pročitajte ovaj prijevod od korica do korica. Temeljito ga proučite. Potičite druge da ga čitaju i proučavaju jer će tako moći prizvati Jehovino ime.”

“Uspomene koje ne blijede”:

Samuel Herd, član Vodećeg tijela, vodio je točku pod tim naslovom. Slušatelji su mogli gledati snimljeni intervju s četvero članova američke betelske obitelji. Svi su oni bili prisutni na kongresu na kojem je predstavljen prijevod Novi svijet. Taj je prijevod izašao u šest svezaka, u razdoblju od 1950. do 1960.

Eunice Timm kazala je da su joj naročito bile drage bilješke i rubne naznake jer je pomoću njih mogla temeljitije istraživati Božju Riječ. Od prijevoda Novi svijet nije se rastavljala ni na sastancima. No budući da nije bilo lako sa sobom nositi svih šest svezaka, uzela bi samo one koje je trebala, a za svaki bi slučaj ponijela i džepno izdanje prijevoda King James Version.

Prijevod Novi svijet pomogao je mnogima da kvalitetnije služe Bogu. Fred Rusk kazao je kako su braća u Betelu prije 1950. u molitvama upotrebljavala zastarjele formulacije, koje su bile tipične za prijevod King James Version. No nakon objavljivanja prijevoda Novi svijet u svojim su molitvama koristili prirodnije, svakodnevne izraze, što je betelskoj obitelji itekako koristilo.

Johna Wischuka nije se dojmila samo kvaliteta prijevoda nego i poniznost članova Odbora za prevođenje Biblije Novi svijet. “Oni nisu željeli da se objave njihova imena, ni za njihova života ni nakon njihove smrti, jer su svu čast htjeli pripisati Jehovi Bogu”, rekao je. Izjava Charlesa Molohana na lijep je način prikazala što osjećaju svi koji su dali intervju. On je rekao: “Prijevod Novi svijet pomogao nam je da istinu usadimo još dublje u svoja srca i da ojačamo vjeru, što nam je bilo neophodno kako bismo mogli pomagati drugima da povjeruju u Boga.”

“Svi ih čujemo kako našim jezicima govore o veličanstvenim djelima Božjim”:

Taj se govor temeljio na riječima zapisanima u Djelima apostolskim 2:11, a iznio ga je član Vodećeg tijela Geoffrey Jackson, koji je predstavio revidirano izdanje Biblije Novi svijet na engleskom jeziku. Pretkraj govora svi slušatelji, kako oni u kongresnoj dvorani tako i gotovo svi koji su program slušali putem interneta, dobili su primjerak revidirane Biblije.

Brat Jackson pojasnio je zašto smo se uopće odlučili na taj veliki korak. Naime, prošlo je više od 60 godina otkako je izdan prvi svezak prijevoda Novi svijet. Tijekom tog vremena engleski se jezik promijenio, ali cilj s kojim prevodimo Bibliju ostao je isti. Mi želimo da prijevod Božje Riječi bude što bliži izvornom tekstu, pod uvjetom da se doslovnim prijevodom ne izvrće smisao.

Vodeće tijelo uvidjelo je koliko je važno prevesti Bibliju na mnoge jezike, pa od 2005. tome posvećuje posebnu pažnju. Otada se broj jezika na kojem je objavljen prijevod Novi svijet povećao s 52 na 121, a trenutno se prevodi na još 45 jezika. Timovi koji su prevodili Bibliju Novi svijet poslali su preko 52 000 pitanja kojima su tražili objašnjenja određenih riječi i izraza. Istraživanje koje je prethodilo odgovorima na ta pitanja pokazalo je da engleski prijevod treba revidirati i osuvremeniti.

Brat Jackson nekim je primjerima zorno prikazao tu potrebu. Redak iz 1. Samuelove 14:11 u ranijim izdanjima engleskog prijevoda Novi svijet zvučao je dvosmisleno jer se u njemu koristio izraz koji bi mogao značiti da su se Jonatan i njegov štitonoša razodjenuli pred filistejskom stražom. Da bi se izbjeglo pogrešno razumijevanje, u revidiranom prijevodu stoji da su se njih dvojica “pokazala straži filistejskoj”. Trebalo je popraviti i manjkavosti doslovnog prijevoda. Ranije je Mihej 2:6 glasio: “Ne dajte da vaše riječi iscure. Riječi su njihove iscurile.” Koliko je taj redak nerazumljiv najbolje se vidi kad se usporedi s novim prijevodom. Nakon revizije Mihej 2:6 glasi: “‘Ne prorokujte’, govorili su.”

Prije pet godina Vodeće tijelo imenovalo je odbor koji je počeo raditi na reviziji Biblije Novi svijet. Sada možemo vidjeti plodove njihovog rada. Revidirana Biblija privlačnog je dizajna i lako ju je čitati. Zahvaljujući kvalitetnom uvezu izgledat će očuvano i nakon dugotrajnog i čestog korištenja. Brat Jackson najavio je da će na engleskom jeziku uskoro biti tiskan veliki i džepni format revidirane Biblije.

“Ispravno se služi riječju istine”:

Stephen Lett, član Vodećeg tijela, govorio je o popratnim sadržajima revidiranog izdanja Biblije. Njegov se govor temeljio na 2. Timoteju 2:15. U tom retku spominje se izraz “ispravno se služiti”, koji doslovno znači “ravno rezati”. On je prikladan kad govorimo o korištenju Biblije jer je ona “mač duha”, kojim se trebamo služiti na ispravan način (Efežanima 6:17). Brat Lett objasnio je kako nam u tome mogu pomoći popratni sadržaji, koji se nalaze u revidiranoj Bibliji. Kratko ćemo se osvrnuti na njih:

  1. “Uvod u Božju Riječ”, koji se nalazi na samom početku, sadrži biblijske retke koji odgovaraju na 20 pitanja o osnovnim biblijskim učenjima.

  2. Dodatak A navodi razne značajke revidiranog izdanja, naprimjer promjene u stilu i odabiru riječi te detaljnija objašnjenja o prevođenju Božjeg imena.

  3. Dodatak B sastoji se od 15 cjelina u kojima se nalaze zemljopisne karte, ilustracije i grafički prikazi u boji, koji će nam pomoći u osobnom proučavanju te u poučavanju drugih.

  4. “Pregled sadržaja”, na početku svake biblijske knjige, olakšava snalaženje u Bibliji. Prije smo za lakše traženje redaka koristili naslove u zaglavlju, a zahvaljujući ovom novom sadržaju oni više nisu potrebni.

  5. “Pojmovnik biblijskih izraza” sadrži kratka pojašnjenja stotina izraza koji se koriste u Bibliji.

  6. “Kazalo riječi biblijskog teksta” u revidiranoj Bibliji puno je kraće nego u dosadašnjim izdanjima. U njemu se nalaze samo riječi i biblijski reci koji će nam dobro doći prilikom propovijedanja i vođenja biblijskih tečajeva.

  7. Rubne naznake nalaze se u središnjem stupcu na svakoj stranici. I njih ima manje nego dosad. Navedeni su samo oni biblijski reci koje najviše koristimo u službi propovijedanja.

  8. Bilješke navode alternativne ili doslovne prijevode određenih izraza te razne podatke i napomene.

Aplikacija JW Library:

John Ekrann, član Odbora podružnice u SAD-u, predstavio je novu aplikaciju za pametne telefone i tablete. Ona se zove JW Library. Pomoću nje korisnici mogu čitati Bibliju Novi svijet te još pet engleskih prijevoda Biblije. Od 7. listopada aplikacija se može besplatno preuzimati s interneta.

“Prijevod Božje Riječi koji prenosi pravi smisao”:

Anthony Morris, član Vodećeg tijela, detaljnije je objasnio načela kojima se prilikom revidiranja vodio Odbor za prevođenje Biblije Novi svijet. U skladu s riječima zapisanima u 1. Korinćanima 14:8, 9 članovi tog odbora željeli su da revidirani prijevod bude lako razumljiv. Budući da doslovan prijevod ponekad prenosi pogrešnu misao i ne zvuči jasno, izbjegavao se gdje god je to bilo potrebno.

Navest ćemo dva primjera. Doslovan prijevod 1. Mojsijeve 31:20 glasio bi: “Jakov je ukrao srce Labanu.” Budući da idiom “ukrasti nekome srce” u hebrejskom nema isti smisao kao u engleskom, doslovan bi prijevod naveo čitatelja na pogrešan zaključak. Stoga je taj dio retka preveden izrazom “Jakov je nadmudrio Labana”. I doslovan prijevod 1. Korinćanima 7:39 prenio bi krivi smisao jer bi u tom slučaju pisalo da se žena može ponovno udati ako njen muž zaspi. Izraz “zaspati” u Bibliji se nekad koristi u prenesenom smislu i upućuje na “smrt”. Iz tog razloga u prijevodu Novi svijet u 1. Korinćanima 7:39 stoji da se žena smije ponovno udati “ako joj muž zaspi smrtnim snom”.

Brat Morris je rekao: “Pisci Biblije upotrebljavali su jednostavne izraze koji su se koristili u svakodnevnom govoru. Jezik kojim su pisali razumjeli su obični ljudi — zemljoradnici, pastiri i ribari. Dobar prijevod Biblije prepoznaje se po tome što poruku te vrijedne knjige čini razumljivom svim ljudima koji žele upoznati Boga, bez obzira na njihov stupanj obrazovanja.”

“Ugodne i točne riječi istine”:

Riječi iz Propovjednika 12:10 poslužile su kao temelj za taj govor, koji je održao David Splane, član Vodećeg tijela. Po uzoru na pisce Biblije, koji su Božje misli zapisivali s pomnom pažnjom, Odbor za prevođenje Biblije Novi svijet oduvijek je jako odgovorno pristupao svom poslu. I ova najnovija revizija prijevoda Novi svijet jasno pokazuje da su svi koji su radili na njoj nastojali “napisati točne riječi istine” te što jasnije prenijeti poruku zapisanu u Božjoj Riječi.

“Mnoge riječi u engleskom jeziku imaju više značenja”, rekao je brat Splane. Naprimjer, u dosadašnjim engleskim izdanjima prijevoda Novi svijet u 2. Timoteju 1:13 korišten je izraz “uzorak zdravih riječi”. Budući da engleska riječ za “uzorak” može značiti i “umjetnički prikaz”, neki su zaključili da se izraz iz 2. Timoteju 1:13 odnosi na ljepotu biblijskih učenja. Međutim, u izvornom jeziku korištena je riječ koja znači “primjer u koji se treba ugledati”. Stoga revidirani prijevod glasi: “Uzor neka ti budu zdrave riječi.” Tim se izrazom točno prenosi smisao izvornog teksta.

Brat Splane spomenuo je da su neke promjene učinjene zato što se i sam jezik mijenja. Primjerice, u recima koji govore o Isusovom pogubljenju dosada se koristila engleska riječ koja najčešće znači “nabosti na kolac”. Budući da Isus nije umro na takav način, u revidiranom izdanju jasno piše da je bio pribijen na stup (Matej 27:22, 23, 31).

U zaključku govora brat Splane je rekao: “Nadamo se da ćete redovito čitati i temeljito istraživati ovaj revidirani prijevod i da ćete zahvaljujući tome postati još prisniji s Jehovom. Dopustite mu da zauvijek bude vaš Otac, Bog i Prijatelj.”

Zaključak:

Osvrćući se na redak iz Izaije 25:6, brat Pierce usporedio je revidirani prijevod Biblije s glavnim jelom na raskošnoj gozbi koju je priredio sam Jehova. Na kraju je slušatelje pozvao da otpjevaju pjesmu broj 114, koja nosi naslov “Božja vlastita knjiga — blago”. Bio je to itekako prikladan završetak programa!