Idi na sadržaj

Izvještaj s godišnjeg sastanka

Hrana u pravo vrijeme

Šestog listopada 2012. održan je 128. godišnji sastanak korporacije Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania.

Gotovo 5000 uzvanika okupilo se u kongresnoj dvorani u Jersey Cityu (New Jersey), a nešto više od 10 000 osoba program je putem videokonferencijske veze pratilo iz naših objekata smještenih u Brooklynu, Pattersonu i Wallkillu (New York) te iz kanadske podružnice Jehovinih svjedoka. Svi su nesumnjivo bili ohrabreni zanimljivostima o različitim aktivnostima Jehovinih svjedoka diljem svijeta te podrobnim objašnjenjem riječi zapisanih u Mateju 24:45-47.

Anthony Morris, član Vodećeg tijela (upravnog odbora) Jehovinih svjedoka i predsjedavajući sastanka, rekao je nešto o prijašnjim godišnjim sastancima korporacije Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania koji su ojačali vjeru prisutnih i bili naročito značajni za Božji narod. Prisutni nisu ni sumnjali da ih očekuje program koji će ojačati njihovu vjeru, no pitali su se hoće li i ovaj godišnji sastanak po nečemu ostati posebno zapamćen.

Zatim su bila prikazana dva kratka filma — jedan o gradnji dvorana Jehovinih svjedoka diljem svijeta, a drugi o posebnim međunarodnim kongresima koji su održani 2012.

Gradnja dvorana Jehovinih svjedoka:

U ovom filmu prikazane su neke zanimljivosti o gradnji dvorana Jehovinih svjedoka u zemljama u kojima naši suvjernici ne mogu sami financirati izgradnju tih objekata. U proteklih 13 godina timovi za gradnju dvorana u takvim su zemljama izgradili 25 402 dvorane. To znači da je svakog dana u prosjeku bilo dovršeno više od 5 dvorana. Njihova gradnja u potpunosti je financirana dobrovoljnim prilozima Jehovinih svjedoka iz raznih dijelova svijeta. Timovi za gradnju dvorana od neprocjenjive su vrijednosti i kad neko područje zadesi prirodna katastrofa jer oni tada pomažu u popravljanju i izgradnji dvorana Jehovinih svjedoka i njihovih kuća.

Posebni kongresi:

Godine 2012. održano je nekoliko posebnih kongresa na koje su bili pozvani Jehovini svjedoci iz više zemalja. Po čemu su se ti kongresi razlikovali od međunarodnih kongresa koji su se održavali proteklih godina?

Na filmu je bilo objašnjeno da su prijevoz, smještaj i prehranu organizirale podružnice iz zemalja u kojima su kongresi održani, a ne turističke agencije, kako je to dosad bilo uobičajeno. Svakom je kongresu prisustvovalo otprilike 1500 Jehovinih svjedoka koji su na taj skup doputovali iz drugih zemalja.

Svi koji su prisustvovali tim kongresima, bez obzira na to jesu li bili domaćini ili su doputovali iz neke zemlje, imali su priliku bolje upoznati jedni druge na samom kongresu, ali i poslije programa, dok su razgledavali grad te propovijedali mještanima. Na filmu je bilo rečeno: “Svi dosadašnji posebni kongresi pokazali su da među nama vladaju bratska ljubav i jedinstvo.”

Prisutni su bili jako sretni kad su čuli da će se posebni kongresi ubuduće održavati svake godine u odabranim gradovima diljem svijeta.

I u nastavku programa bile su iznesene zanimljive misli.

Intervjui s dugogodišnjim Jehovinim svjedocima:

Intervjuirana su tri brata koji služe u Odborima podružnica Jehovinih svjedoka te njihove žene. Njih šestero ukupno je u punovremenoj službi provelo 342 godine. Oni su istaknuli kako ih je Jehova Bog pripremio za mnoge zadatke koje im je povjerio.

Richard Kelsey, član Odbora podružnice u Njemačkoj, naglasio je koliko je njemu i njegovoj ženi značio Tečaj za članove Odbora podružnice i njihove supruge. Rekao je da su ondje naučili zašto je važno “uvijek postupati po Jehovinoj volji i njegovim uputama”. Jehova je naš nebeski Otac koji nas veoma ljubi i želi nam najbolje. “Njegova je želja da živimo vječno”, rekao je brat Kelsey, “i stoga se jako dobro brine za nas.” Na Tečaju za članove Odbora podružnice i njihove supruge polaznicima je bilo istaknuto zašto trebaju pokazivati ljubav po uzoru na svog nebeskog Oca.

Linda Johansson još je 1958. dobila poziv za Gilead — misionarsku školu Jehovinih svjedoka. U to je vrijeme bila krštena dvije i pol godine, a u braku je bila tek godinu dana. Ona je rekla: “U našem su razredu bila zrela braća i sestre koji su Jehovi služili već dugi niz godina. Mislila sam da mi ondje nije mjesto.”

Ipak, sestra Johansson i njen muž završili su školu Gilead te su bili poslani u Malavi. Nakon žestokog progona koji su doživjeli Jehovini svjedoci u toj zemlji, ona je imala priliku proučavati Bibliju s jednim državnim dužnosnikom. Taj se čovjek jedno vrijeme protivio našim suvjernicima, ali danas su njegova žena, sin i kći Jehovini svjedoci.

Propovjednička akcija u velikim gradovima:

U propovjedničkoj akciji organiziranoj u vrlo prometnim dijelovima New Yorka Jehovini svjedoci svjedoče koristeći štandove na kojima su izložene biblijske publikacije. Prolaznici mogu slobodno uzeti te publikacije, postavljati pitanja na koja žele dobiti biblijski odgovor i zatražiti besplatan biblijski tečaj.

Četvero Jehovinih svjedoka koji su završili Biblijski obrazovni tečaj za bračne parove i jedan njihov suvjernik koji služi kao putujući nadglednik u New Yorku ispričali su što su doživjeli propovijedajući na takav način.

I u drugim dijelovima New Yorka te u Chicagu i Los Angelesu Jehovini svjedoci nastoje na sličan način doći do što više ljudi. U samo godinu dana oko 2700 osoba zatražilo je besplatan biblijski tečaj od naših suvjernika koji su bili na tim štandovima.

Dječji zbor:

Mnogi su bili dirnuti do suza kad je zbor od 17 djece zapjevao pjesmu “Bog blagoslivlja poslušne”, koja se u našoj pjesmarici Pjevajmo Jehovi! nalazi pod brojem 120.

Nakon toga uslijedila je serija od šest govora. Govore su iznijeli članovi Vodećeg tijela — Geoffrey Jackson, Gerrit Lösch, Guy Pierce, Samuel Herd, Stephen Lett i David Splane — i u njima objasnili značenje Isusovih riječi zapisanih u Mateju 24:45-47. Ondje stoji:

“Tko je dakle vjerni i razboriti rob kojeg je gospodar njegov postavio nad slugama svojim, da im daje hranu u pravo vrijeme? Sretan je taj rob ako ga gospodar njegov, kada dođe, nađe da tako radi! Zaista, kažem vam, postavit će ga nad svom imovinom svojom.”

Govornici su u svojim izlaganjima odgovorili na neka vrlo važna pitanja.

Kada je Isus postavio “vjernog i razboritog roba” nad svojim slugama?

Te riječi trebamo sagledati u kontekstu cijelog 24. poglavlja Mateja. Navest ćemo izraze koji se spominju u tom poglavlju, a povezani su s Kristovom prisutnosti odnosno sa svršetkom ovoga poretka (3. redak).

Logično je zaključiti da je Isus postavio “vjernog i razboritog roba” tek za vrijeme svoje prisutnosti, koja je započela 1914.

Jesu li Isusovi apostoli u 1. stoljeću bili “vjerni i razboriti rob”? Oni su imali čudesne darove Božjeg svetog duha (1. Korinćanima 14:12, 24, 25). No da su oni bili “vjerni i razboriti rob”, ne bi imalo smisla da Isus postavlja pitanje: “Tko je dakle vjerni i razboriti rob?” Iz toga proizlazi da apostoli i drugi kršćani iz 1. stoljeća nisu bili “vjerni i razboriti rob” iako su bili pomazani svetim duhom.

Biblija nas navodi na zaključak da je Isus postavio “vjernog i razboritog roba” nad svojim slugama tek tijekom svoje prisutnosti odnosno u razdoblju koje ona naziva svršetkom ovoga poretka.

“Tko je dakle vjerni i razboriti rob?”

“Vjerni i razboriti rob”, kojeg je spomenuo Isus, nije jedna osoba, nego skupina ljudi koji skladno surađuju. Isus je rekao da će rob (1) nadgledati sluge svojega gospodara i da će (2) tim slugama davati duhovnu “hranu u pravo vrijeme”.

Od 1919. u glavnom sjedištu Jehovinih svjedoka služi mala skupina duhom pomazanih kršćana, koja nadgleda propovjedničko djelo i izravno je uključena u pripremu i raspodjelu duhovne hrane. Ta se skupina naziva Vodeće tijelo Jehovinih svjedoka.

Svi izneseni argumenti upućuju na sljedeće: “Vjerni i razboriti rob” postavljen je nad Isusovim slugama 1919. Taj rob mala je skupina pomazanih kršćana koja služi u glavnom sjedištu Jehovinih svjedoka tijekom Kristove prisutnosti i koja je izravno uključena u pripremu i raspodjelu duhovne hrane. Ako se uzme u obzir služba koju vrši Vodeće tijelo Jehovinih svjedoka, jasno se može zaključiti da se izraz “vjerni i razboriti rob” odnosi upravo na Vodeće tijelo.

Tko su sluge koje je spomenuo Isus?

Isus je rekao da će “vjerni i razboriti rob” njegovim slugama davati “hranu u pravo vrijeme”. “Vjerni i razboriti rob” daje hranu svim Isusovim pravim sljedbenicima. Dakle svi Kristovi učenici — i pripadnici pomazanog ostatka, ali i “drugih ovaca” — sluge su koje je spomenuo Isus (Ivan 10:16).

Nakon što je govornik objasnio tu pojedinost Isusovog proročanstva, uslijedio je dugi pljesak. Neki prisutni kasnije su rekli da izuzetno cijene što ih Isus smatra svojim slugama.

Kada će Isus postaviti “vjernog i razboritog roba” nad “svom imovinom svojom”?

Isus je rekao da će “gospodar, kada dođe”, postaviti svog roba “nad svom imovinom svojom”. No kada će doći Gospodar, to jest Isus Krist?

Izraz “kada dođe” prijevod je grčke riječi érkhomai. U Mateju 24:42, 44 ta je riječ prevedena s “dolazi”. Ti su reci zanimljivi jer govore o tome da Isus tijekom velike nevolje dolazi kao Sudac (Matej 24:30; 25:31, 32).

Iz toga proizlazi da Isus tek treba postaviti “vjernog i razboritog roba” nad “svom imovinom svojom”. On će to učiniti tijekom velike nevolje.

Što je Isusova imovina nad kojom će on postaviti roba?

Isus je rekao: “Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji” (Matej 28:18). Dakle Isusova imovina ne odnosi se samo na Božju organizaciju na Zemlji i sve što je povezano s njom nego i na Mesijansko Kraljevstvo (Filipljanima 2:9-11).

Isus je obećao da će nagraditi “vjernog i razboritog roba”. Kako će to učiniti? Tako što će pripadnike te skupine uskrsnuti i podariti im nebeski život te kraljevsku vlast nad svom svojom imovinom na nebu i na Zemlji. Isus je tu nagradu obećao svim vjernim pomazanim kršćanima (Luka 22:28-30; Otkrivenje 20:6).

U posljednjem govoru te serije, nakon što je pročitao Isusovo obećanje zapisano u Mateju 28:20, brat Splane objasnio je: “Mi imamo još jedan razlog da budemo hrabri. Taj se razlog krije u riječima odabranima za godišnji citat za 2013, koji glasi: ‘Budi hrabar i jak! S tobom je Jehova, Bog tvoj!’ a temelji se na Jošui 1:9.”

Brat Morris u zaključnim je riječima najavio jednu novost: “Idući godišnji sastanak održat će se 5. listopada 2013, a program će se moći pratiti u nekim kongresnim dvoranama u Sjedinjenim Američkim Državama te u još nekim zemljama u kojima se govori engleski jezik.”

Program će se prenositi jedino na engleskom i neće se prevoditi na druge jezike.

Na kraju ohrabrujućeg godišnjeg sastanka, koji će nesumnjivo ostati zapamćen, svi su prisutni zapjevali pjesmu “Svjetlost sve jače svijetli”, koja se u pjesmarici Pjevajmo Jehovi! nalazi pod brojem 116. Stihovi te pjesme bili su uistinu prikladan zaključak sastanka koji je govorio o “vjernom i razboritom robu”, koji daje “hranu u pravo vrijeme”.

“Na Zemlji je roba ovlastio Krist

Da hranu nam daje na vrijeme.

Sve jasnije svjetlo nam istine sja

I mijenja nam misli i srce.”