Na oblasnim kongresima Jehovinih svjedoka koji su u studenome 2012. održani na Filipinima objavljena je knjiga Moja knjiga biblijskih priča na pangasinskom jeziku. Filipinsko Ministarstvo obrazovanja donijelo je odluku da se u osnovnim školama poduka daje na materinjem jeziku djece, pa je ta knjiga od velike pomoći đacima koji govore pangasinski.

Budući da se na Filipinima govori više od 100 jezika, dugo se raspravljalo koji jezik treba koristiti na nastavi. Godine 2012. Ministarstvo obrazovanja zaključilo je da se treba koristiti jezik koji djeca govore kod kuće jer tako uče bolje i brže. Zbog toga je u škole uveden program “Učenje na materinjem jeziku”.

U taj program uvršten je i pangasinski. No pojavio se jedan problem. Ravnatelj jedne škole rekao je kako djeca koja govore pangasinski nemaju što čitati na svom jeziku. Stoga je Moja knjiga biblijskih priča došla u pravom trenutku.

Tiskano je oko 10 000 primjeraka te knjige, koji su podijeljeni na oblasnim kongresima Jehovinih svjedoka. Djeca i njihovi roditelji bili su presretni što su dobili knjigu na svom materinjem jeziku. Jedan je bračni par rekao: “Naša je djeca jako vole jer razumiju sve što piše u njoj.”

Odmah nakon kongresa nekoliko Jehovinih svjedoka odnijelo je svoje Biblijske priče u jednu osnovnu školu u gradu Dagupanu. Nastavnici su teškom mukom nalazili štivo na pangasinskom, pa su se oduševili kad su ugledali knjige. U školi je podijeljeno više od 340 primjeraka tog izdanja. Nastavnici su odmah pomoću njega počeli učiti djecu čitati na njihovom jeziku.

Jehovini svjedoci sretni su što Moja knjiga biblijskih priča igra važnu ulogu u obrazovanju djece. Jedan od prevoditelja te knjige rekao je: “Već smo dugo svjesni koliko je važno omogućiti ljudima da čitaju literaturu na svom jeziku jer tako možemo doprijeti do njihovog srca. Upravo zato Jehovini svjedoci ulažu velik trud kako bi Bibliju i biblijsku literaturu preveli na stotine jezika.”