Idi na sadržaj

Farme Društva Watchtower – 50 godina postojanja

Farme Društva Watchtower – 50 godina postojanja

U blizini gradića Wallkilla, koji se nalazi 145 kilometara sjeverno od New Yorka, smješteno je nekoliko farmi koje sve do danas imaju važnu ulogu u biblijskom obrazovnom programu koji Jehovini svjedoci provode diljem svijeta. Prva od tih farmi kupljena je prije više od 50 godina, točnije 2. siječnja 1963.

David Walker, Jehovin svjedok koji već desetljećima služi u Wallkillu, ispričao je zašto je to imanje uopće bilo kupljeno. On kaže: “U glavnom sjedištu Jehovinih svjedoka u Brooklynu bilo je sve više radnika, a mi smo im trebali nabaviti hranu po što povoljnijim cijenama. Od Brooklyna do farme koju su Jehovini svjedoci dotad koristili trebalo je putovati od šest do osam sati. No Wallkill je bio udaljen samo dva sata vožnje. Zbog toga nam je ta lokacija jako odgovarala.” Jehovini svjedoci s vremenom su na tom posjedu počeli uzgajati voće, povrće, perad, svinje i goveda te su proizvodili mliječne proizvode. Kasnije je kupljeno još zemljišta koja su bila pretvorena u farme.

U sljedećih desetak godina porastao je broj Jehovinih svjedoka, pa je u Wallkillu došlo do nekih promjena. Osim doslovne žetve koja se ondje obavljala, počela se proizvoditi i literatura koja je omogućavala simboličnu žetvu, o kojoj je govorio Isus (Matej 9:37; Luka 10:2; Ivan 4:35, 36). Navest ćemo samo neke poslove koji će nas još dugo asocirati na Wallkill.

Tiskanje literature: Sredinom 20. stoljeća većina naše biblijske literature proizvodila se u Brooklynu. No budući da je potražnja za literaturom rasla, ta je tiskara postala premalena. Zbog toga je 1973. u pogon puštena nova tiskara u Wallkillu. Otada su se objekti tiskare nekoliko puta proširivali, a posljednja dogradnja obavljena je 2004.

Kompjutersko programiranje: Godine 1979. tim Jehovinih svjedoka u Wallkillu počeo je razvijati kompjuterski sustav koji je dobio ime MEPS (Višejezični elektronički sustav za grafičku obradu teksta). Taj sustav omogućio je da biblijsku literaturu proizvodimo na više od 600 jezika.

Obrazovanje: Godine 1988. misionarska škola Jehovinih svjedoka preselila se iz Brooklyna u Wallkill. Prvi misionari ondje su se počeli školovati 17. listopada. Škola je u Wallkillu ostala sve do travnja 1995, a onda se preselila u Biblijski obrazovni centar Jehovinih svjedoka u Pattersonu (država New York).

Kao i na drugim farmama, rad na farmama Društva Watchtower u proteklih se 50 godina modernizirao. Ondje se još uvijek proizvodi kvalitetna hrana za Jehovine svjedoke koji rade u glavnom sjedištu u New Yorku.

Jehovini svjedoci u Wallkillu trenutno grade nove poslovne i stambene zgrade. U tijeku je i renoviranje postojećih objekata. Zašto je sve to potrebno? Sve te promjene omogućit će da se zadovolje duhovne potrebe sve većeg broja Jehovinih svjedoka.

David Walker, kojeg smo ranije spomenuli, kaže: “Jako me raduje što sam u posljednjih 50 godina imao priliku vidjeti proširenje tiskare i ostalih objekata u Wallkillu. Oni imaju važnu ulogu u propovijedanju biblijske poruke ljudima diljem svijeta!”