Pogledajte video o natpisu “Watchtower”, koji se nalazi na vrhu zgrade glavnog sjedišta Jehovinih svjedoka u New Yorku.