“Zanimljivo, upečatljivo, dinamično.”

“Čitanje Biblije nikad nije bilo tako živo.”

“Nevjerojatno! Izvještaji koje slušam cijeli život dobili su potpuno novu dimenziju.”

Slični komentari mogu se čuti od onih koji su poslušali zvučni zapis biblijske knjige Evanđelje po Mateju, koji je na engleskom jeziku dostupan na stranici jw.org.

Prvi zvučni zapis Biblije na engleskom jeziku Jehovini svjedoci objavili su 1978. S vremenom je Biblija, u cijelosti ili djelomično, objavljena na još 20 jezika.

Budući da je prijevod Novi svijet revidiran 2013, bilo je potrebno iznova snimiti čitanje Biblije. No za razliku od prijašnjih zapisa, u kojima su sudjelovala tri čitača, ovog su se puta koristili različiti glasovi za više od 1 000 biblijskih ličnosti.

To što biblijske izvještaje čitaju različite osobe pomaže slušateljima da si lakše predoče opisane događaje. Premda zvučni zapisi nisu načinjeni po principu dramskog čitanja Biblije, što znači da u njima nema zvučnih efekata ni glazbe, oni mogu nadasve vjerno dočarati opisane izvještaje.

Kad u čitanju Biblije sudjeluje tako puno čitača, sve treba pomno isplanirati. Najprije je trebalo utvrditi tko je izrekao određene dijelove teksta te odrediti smisao retka i emocije koje treba prenijeti. Naprimjer, čiji glas upotrijebiti ako se u nekom biblijskom izvještaju citiraju riječi nekog apostola, ali se ne spominje njegovo ime? Ako je riječ o izjavi koja u sebi sadrži dozu sumnjičavosti, možda ju je izgovorio Toma. No ako se radi o nagloj, nepromišljenoj izjavi, možda ju je izrekao Petar.

Pažnja se poklonila i dobi likova. Zato se za apostola Ivana u mlađoj dobi koristi glas mlađeg čovjeka, a za ostarjelog apostola Ivana glas starijeg čovjeka.

Osim toga, bilo je potrebno pronaći kvalitetne čitače. To su uglavnom članovi podružnice Jehovinih svjedoka iz SAD-a. Svi potencijalni čitači bili su pozvani na audicije na kojima su trebali pročitati odabrani odlomak iz časopisa Probudite se! Čitali su i neke dijelove dijaloga iz Biblije u koje su trebali unijeti osjećaje kao što su gnjev, tuga, radost ili obeshrabrenje. Pomoću tih audicija mogla se procijeniti sposobnost čitača i odlučiti koja bi vrsta teksta nekome najviše odgovarala.

Nakon dodjele uloga čitači dolaze u tonski studio u Brooklynu ili Pattersonu, gdje se snima čitanje Biblije. Režiser vodi računa da čitač svoj dio teksta pročita u pravom tonu. I on i čitač koriste posebno pripremljen tekst u kojem se nalaze upute o stankama i naglašavanju za svaki biblijski redak. Režiseru su od velike pomoći i zvučni zapisi prijašnjeg izdanja prijevoda Novi svijet.

Ponekad se montaža snimki obavlja u vrijeme snimanja. Da bi snimka bila što kvalitetnija, braća koja rade u tonskom studiju ponekad spajaju riječi ili rečenice iz nekoliko snimki.

Ne zna se koliko će vremena proći dok ne bude snimljena revidirana Biblija na engleskom. No čim bude završeno snimanje neke biblijske knjige, snimka će biti objavljena na stranici jw.org. Kako znati postoji li zvučni zapis za neku biblijsku knjigu? Na popisu biblijskih knjiga uz svaku snimljenu knjigu nalazi se ikona za zvučni zapis.