Pogledajte kako napreduju radovi na gradilištu u Wallkillu.