Idi na sadržaj

Građevinski projekti u Wallkillu i Warwicku napreduju punom parom

Građevinski projekti u Wallkillu i Warwicku napreduju punom parom

Jehovini svjedoci u Sjedinjenim Američkim Državama prije nekog su vremena započeli dva velika građevinska projekta na području savezne države New Yorka. Zahvaljujući trudu i svesrdnom zalaganju volontera iz raznih dijelova SAD-a radovi napreduju punom parom.

Wallkill: U tom kompleksu živi i radi više od 1600 Jehovinih svjedoka. Ondje je smještena velika tiskara u kojoj se tiska literatura Jehovinih svjedoka. Da bi se mogao proširiti opseg djelatnosti u Wallkillu, građevinski radnici — koji su mahom volonteri — grade dvokatnicu s uredskim prostorima, dvokatnu stambenu zgradu za osoblje podružnice te novu garažu. Godine 2012. dovršena je zgrada predviđena za smještaj električnih uređaja i kompjuterske opreme te je proširena blagovaonica kako bi se u nju moglo smjestiti još 200 ljudi.

Jehovini svjedoci imaju svoje podružnice u mnogim zemljama, naprimjer u Njemačkoj, Brazilu i Meksiku. U SAD-u osim tiskare i nekih drugih objekata smještenih u Wallkillu imaju i obrazovni centar koji se nalazi u gradiću Pattersonu (u saveznoj državi New Yorku) te uredske zgrade koje se nalaze u njujorškoj četvrti Brooklynu. Kad se radovi u Wallkillu privedu kraju, bit će to najveći kompleks Jehovinih svjedoka na svijetu.

Warwick: Na toj će lokaciji u budućnosti biti smješteno glavno sjedište Jehovinih svjedoka. Prije su se na tom zemljištu nalazile prazne zgrade, no one su srušene kako bi se na njihovom mjestu mogli sagraditi novi objekti. Jehovini svjedoci kupili su i zemljište u gradiću Tuxedu, koji je od Warwicka udaljen 10 kilometara. Ondje će držati strojeve i građevni materijal. Lokalne vlasti prihvatile su konačni izvještaj o procjeni utjecaja na okoliš. Kad nadležni organi odobre geodetski situacijski nacrt, Jehovini svjedoci predat će zahtjev za izdavanje građevinske dozvole. Dok novi kompleks ne bude sagrađen, glavno sjedište i dalje će se nalaziti u Brooklynu.