Idi na sadržaj

Velika Britanija | Fotogalerija (rujan 2018. – veljača 2019.)

Velika Britanija | Fotogalerija (rujan 2018. – veljača 2019.)

Pogledajte kako je od rujna 2018. do veljače 2019. tekla gradnja nove podružnice Jehovinih svjedoka u Velikoj Britaniji.

  1. Radni kompleks sjever

  2. Radni kompleks jug

  3. Uredska zgrada

  4. Stambena zgrada A

  5. Stambena zgrada B

  6. Stambena zgrada C

  7. Stambena zgrada D

  8. Stambena zgrada E

  9. Stambena zgrada F

25. rujna 2018: Stambena zgrada A

Postavljanje glavne vodovodne cijevi. U pozadini se vidi uredska zgrada.

26. rujna 2018: Radni kompleks jug

Postavljanje završnog sloja fasade. Boje montažnih elemenata odabrane su tako da se objekt skladno uklopi u okoliš.

27. rujna 2018: Radni kompleks jug

Ravnanje betonske podloge.

4. listopada 2018: Uredska zgrada

Pogled sa sjeveroistoka. U prvom planu vidi se kako radnici raščišćavaju zemljište i vrše pripremne radove za glavno parkiralište. Dovršena je čelična konstrukcija buduće recepcije. U pozadini se vide južni i sjeverni radni kompleks.

10. listopada 2018: Gradilište

Premjeravanje zemljišta u blizini stambene zgrade A. Budući da se s uređenjem okoliša počelo dosta rano, drveće i drugo zelenilo već će narasti kad gradnja bude dovršena.

31. listopada 2018: Stambena zgrada F

Bojenje parkirališta. Sestra na cipelama ima zaštitu sa šiljcima da ne bi oštetila dovršenu površinu. Zaštitna boja u kojoj ima smole trajna je i otporna na masne mrlje. To je idealno rješenje za parkiralište.

6. studenoga 2018: Radni kompleks jug

Mjerenje i rezanje lanaca na koje će se pričvrstiti grijaće ploče u ovom velikom radnom prostoru.

6. studenoga 2018: Uredska zgrada

Nanošenje prvog sloja boje u unutrašnjosti uredske zgrade. Iznad budućih ureda već su postavljene jedinice za grijanje i hlađenje. Trenutno su zaštićene najlonom.

8. studenoga 2018: Uredska zgrada

Postavljanje čeličnog okvira iznad buduće recepcije.

7. prosinca 2018: Uredska zgrada

Postavljanje staklenih stijena na blagovaonicu i dvoranu.

10. prosinca 2018: Uredska zgrada

Pričvršćivanje konektora na podatkovne kabele. Oko 50 kilometara podatkovnih kabela postavljeno je u podignute podove na sve četiri etaže uredske zgrade. Podignuti podovi omogućuju da se uredski prostor preuredi brzo, sa što manje posla na instalacijama.

26. prosinca 2018: Stambena zgrada A

Vježbanje spašavanja osobe koja visi na sigurnosnom užetu.

8. siječnja 2019: Uredska zgrada

Poravnavanje tla i priprema za popločivanje. Pored radnice kopaju se rupe u koje se će posaditi drveće.

9. siječnja 2019: Radni kompleksi

Pogled iz zraka. Na krovove obaju kompleksa postavljene su solarne ploče (kao i na krov uredske zgrade), koje će energiju Sunčeve svjetlosti pretvarati u električnu energiju.

17. siječnja 2019: Uredska zgrada

Postavljanje podnih ploča u predvorju drugog kata. Narančasti sloj postavljen je između podloge i ploča kako ploče ne bi puknule ako se podloga pomakne.

21. siječnja 2019: Gradilište

Radnici ručaju u privremenoj blagovaonici. Obroci se poslužuju u tri smjene jer svaki dan treba servirati na tisuće jela.

30. siječnja 2019: Uredska zgrada

Odvoz otpadnog materijala. Na blagovaonicu i dvoranu postavljena su sjenila koja te prostorije štite od Sunčeve svjetlosti.

30. siječnja 2019: Uredska zgrada

Postavljanje tepisona. U radovima pomažu braća i sestre koji su se prijavili kao volonteri za jedan dan. Skupštine Jehovinih svjedoka iz cijele Velike Britanije i Irske dobile su pismo u kojem su bile zamoljene da pošalju volontere koji mogu pomoći u poslovima na jedan dan. Do kraja veljače više od 5500 braće i sestara sudjelovalo je u ovom projektu na takav način.

12. veljače 2019: Radni kompleks jug

Postavljanje pregradnog zida. Narančasti stupići na podu označavaju prostor u kojem se dizalice mogu slobodno kretati.

20. veljače 2019: Uredska zgrada

Čišćenje radnog prostora tijekom postavljanja podignutog poda buduće recepcije.