Idi na sadržaj

Idi na podizbornik

Jehovini svjedoci

hrvatski

Izjava o zaštiti podataka

Izjava o zaštiti podataka

Organizacija Jehovinih svjedoka poštuje pravo na privatnost svakog pojedinca, i to na temelju načela iznesenih u Bibliji. Ona smatra da su otvorena i iskrena komunikacija te prikupljanje osobnih i povjerljivih podataka neophodni kako bi zadovoljila potrebe Jehovinih svjedoka i ostvarila svoju vjersku i humanitarnu svrhu te da je ujedno obvezna čuvati povjerljivosti i osigurati pravovaljanu zaštićenost informacija kojima raspolaže (Mudre izreke 15:22; 25:9). Povjerljivost je od iznimne važnosti (Mudre izreke 20:19).

Mnoge države uvele su zakon o zaštiti podataka kako bi svojim građanima osigurale pravo na privatnost. Organizacija Jehovinih svjedoka počela je poštivati pravo na privatnost i obvezu čuvanja povjerljivosti puno prije nego što su zakoni o zaštiti podataka došli na snagu. Ona će i dalje štititi informacije koje joj stoje na raspolaganju u skladu sa svojom dugogodišnjom praksom, na što se i obvezuje ovom Izjavom.

Područje primjene

Ova Izjava odnosi se na čitavu organizaciju Jehovinih svjedoka, koju zastupaju podružnice smještene diljem svijeta.

Zaštita podataka

Organizacija Jehovinih svjedoka koristi osobne podatke u skladu sa sljedećim načelima:

 1. Osobni podaci koristit će se na pošten i zakonit način.

 2. Osobni podaci sakupljat će se, obrađivati i koristiti samo u onoj mjeri u kojoj je to potrebno kako bi Jehovini svjedoci ispunili svoju vjersku i humanitarnu svrhu.

 3. Osobni podaci ažurirat će se i bit će točni. Svaka greška ispravit će se što prije, odnosno čim organizacija sazna za nju.

 4. Osobni podaci čuvat će se samo onoliko koliko je potrebno za ispunjenje zakonitih ciljeva organizacije.

 5. S punom pažnjom poštivat ćemo prava osoba čijim podacima raspolažemo.

 6. Da bi se spriječilo neovlašteno ili nezakonito otkrivanje osobnih podataka, poduzet će se odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere. Svi osobni podaci pohranjeni na računalima zaštićeni su lozinkama koje su poznate samo ovlaštenim korisnicima. Uredi se nakon radnog vremena zaključavaju i u njih može ući samo ovlašteno osoblje.

 7. Osobni podaci neće se dijeliti među podružnicama, osim ako to nije neophodno kako bi se ispunila vjerska ili humanitarna svrha organizacije Jehovinih svjedoka, koju su svi Jehovini svjedoci dragovoljno prihvatili kad su vlastitom odlukom postali Jehovini svjedoci i identificirali se kao takvi.

Prava osoba čijim se podacima raspolaže

 1. Osobama čijim se podacima raspolaže osigurava se pravo na zaštitu osobnih i povjerljivih podataka te pravo na ispravljanje ili uklanjanje osobnih i povjerljivih podataka u skladu s praksom Jehovinih svjedoka iznesenom u ovoj Izjavi.

 2. Tko god uputi zahtjev u skladu s ovom odredbom mora pružiti dovoljno dokaza o svom identitetu.

 3. Ako osoba čijim se podacima raspolaže zatraži pregled, ispravljanje ili uklanjanje svojih osobnih ili povjerljivih podataka, organizacija će pošteno razmotriti može li udovoljiti tom zahtjevu, pri čemu će voditi računa o tome jesu li interesi pojedinca koji traži pregled, ispravljanje ili uklanjanje podataka u skladu sa zakonitim vjerskim interesima organizacije te hoće li udovoljavanje zahtjevu ugroziti pravo organizacije na slobodu vjeroispovijedi i ispovijedanja vjere.

 4. Za svakog Jehovinog svjedoka organizacija želi trajno sačuvati podatke o njegovom statusu kao Jehovinog svjedoka. Uklanjanjem takvih informacija nepotrebno bi se narušilo vjerska uvjerenja i praksu organizacije.

Pravo na žalbu

Ako neka osoba smatra da su njena prava ugrožena, može se pismenim putem žaliti Odboru podružnice. Pismo treba poslati u roku od dva tjedna od postupka koji predstavlja temelj za žalbu.