Idi na sadržaj

Korištenje osobnih podataka: Italija

Korištenje osobnih podataka: Italija

Kad netko postane objavitelj, svjestan je da cjelokupna vjerska organizacija Jehovinih svjedoka – pa tako i skupština Jehovinih svjedoka kojoj pripada, podružnica nadležna za njegovu zemlju i slična tijela kojima se Jehovini svjedoci služe – na zakonit način koristi osobne podatke u skladu sa svojim legitimnim vjerskim interesima. Objavitelji dobrovoljno daju osobne podatke svojoj skupštini, kao što se navodi u knjizi Organizirano izvršavajmo Jehovinu volju, kako bi mogli sudjelovati u vjerskim aktivnostima vezanima za njihovo štovanje Boga i kako bi mogli dobivati duhovnu podršku (1. Petrova 5:2).

Objavitelji mogu Jehovinim svjedocima dati i druge osobne podatke, ovisno o vjerskim aktivnostima u kojima sudjeluju. U osobne podatke spadaju ime i prezime, datum rođenja, spol, datum krštenja, kontakt informacije, informacije povezane s duhovnim stanjem osobe, podaci o službi propovijedanja te o svakoj ulozi koju osoba ima u organizaciji Jehovinih svjedoka. Ti podaci uključuju informacije koje otkrivaju vjerska uvjerenja objavitelja, a mogu uključivati i druge osjetljive osobne podatke. Obrada osobnih podataka uključuje njihovo prikupljanje, bilježenje, organiziranje, strukturiranje i pohranu te slične postupke koji se obavljaju na tim podacima.

Pravni temelj za zaštitu osobnih podataka u ovoj zemlji:

Pravilnik o zaštiti podataka, odredba br. 196/2003, izmjena odredbe br. 101 od 10. kolovoza 2018. i Opća uredba (EU) 2016/679 o zaštiti podataka.

U skladu s navedenim pravnim temeljem, objavitelji daju privolu Jehovinim svjedocima za korištenje njihovih osobnih podataka u vjerske svrhe, pa tako i za:

  • sudjelovanje na sastancima mjesne skupštine Jehovinih svjedoka te u bilo kojoj volonterskoj aktivnosti ili projektu;

  • sudjelovanje na skupštinskom sastanku, pokrajinskom sastanku ili kongresu koji se snima ili prenosi radi pružanja duhovne pouke Jehovinim svjedocima širom svijeta;

  • izvršavanje bilo kojeg zaduženja ili ispunjavanje bilo koje uloge u skupštini, zbog čega bi ime i prezime objavitelja te njegovo zaduženje mogli biti postavljeni na oglasnu ploču u dvorani Jehovinih svjedoka;

  • vođenje podataka u Skupštinskoj kartici objavitelja;

  • pastirsku skrb koju pružaju starješine Jehovinih svjedoka (Djela apostolska 20:28; Jakov 5:14, 15);

  • čuvanje kontakt-podataka za hitne slučajeve.

Osobni podaci čuvat će se tijekom neodređenog vremenskog sve dok postoje prethodno navedene svrhe obrade i drugi legitimni interesi. Ako objavitelj odluči ne potpisati obrazac Privola za upotrebu osobnih podataka, postoji mogućnost da Jehovini svjedoci neće moći procijeniti može li on obavljati određena zaduženja unutar skupštine ili sudjelovati u određenim vjerskim aktivnostima.

Kad je to neophodno i prikladno, osobni podaci mogu biti poslani bilo kojoj organizaciji kojom se Jehovini svjedoci služe. Objavitelji shvaćaju da se neke od tih organizacija nalaze u zemljama u kojima je zakonom regulirana drugačija razina zaštite osobnih podataka nego u njihovoj zemlji te da razina zaštite podataka ne mora uvijek odgovarati razini zaštite koja vrijedi u zemlji iz koje se podaci šalju. No objavitelji razumiju da će svi primatelji njihovih osobnih podataka, a to primjerice mogu biti organizacije kojima se služi glavno sjedište Jehovinih svjedoka u SAD-u, koristiti te podatke isključivo u skladu s Općom izjavom Jehovinih svjedoka o zaštiti podataka.

Objavitelji imaju pravo pristupiti svojim osobnim podacima koje čuvaju Jehovini svjedoci, zatražiti da se oni brišu ili da se ograniči njihova obrada te isprave sve netočnosti. Objavitelji mogu u bilo kojem trenutku povući svoju privolu u odnosu na određenu daljnju obradu svojih osobnih podataka. Ako objavitelj povuče privolu za obradu svojih osobnih podataka, neke njegove osobne podatke Jehovini svjedoci moći će i dalje obrađivati i bez privole, i to na temelju legitimnih vjerskih interesa povezanih s čuvanjem i obradom podataka o članstvu u vjerskoj organizaciji Jehovinih svjedoka ili na temelju drugih pravnih osnova u skladu s mjerodavnim pravom o zaštiti osobnih podataka. Objavitelji su svjesni da imaju pravo uložiti prigovor nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka u zemlji u kojoj žive.

U skladu s mjerodavnim pravom, Jehovini svjedoci usvojili su razne proceduralne i tehničke mjere kako bi zaštitili osobne podatke. Objavitelji shvaćaju da će njihovim osobnim podacima pristupati samo određeni broj ovlaštenih osoba kako bi se ispunile već navedene svrhe.

Sva pitanja namijenjena službeniku za zaštitu podataka mogu se poslati na:

DataProtectionOfficer.IT@jw.org.

Objavitelji su upućeni da podatke o voditelju obrade za zemlju u kojoj žive, predstavniku voditelja obrade (ako je primjenjivo) i službeniku za zaštitu podataka mogu naći ovdje.

S vremenom se način na koji obrađujemo osobne podatke može promijeniti zbog promjena u našim vjerskim aktivnostima, zakonima ili tehnologiji. Ako bude potrebno promijeniti pravila objavljena na ovoj stranici, promjene ćemo objaviti na njoj, tako da objavitelji uvijek znaju koje podatke prikupljamo i kako ih obrađujemo. Molimo vas da s vremena na vrijeme provjerite da li se ova stranica mijenjala.