Idi na sadržaj

Jehovini svjedoci

Izaberi jezik hrvatski

Korištenje osobnih podataka: Austrija

Korištenje osobnih podataka: Austrija

Kad netko postane objavitelj, svjestan je da cjelokupna vjerska organizacija Jehovinih svjedoka — što uključuje skupštinu Jehovinih svjedoka kojoj on pripada, podružnicu koja nadgleda njegovu zemlju i slična tijela kojima se Jehovini svjedoci služe — na zakonit način koristi osobne podatke u skladu sa svojim zakonski utemeljenim potrebama u vezi s vjerskom službom. Objavitelji dobrovoljno daju osobne podatke svojoj skupštini, kao što se navodi u knjizi Organizirano izvršavajmo Jehovinu volju, kako bi mogli sudjelovati u vjerskim aktivnostima vezanima za njihovo štovanje Boga i kako bi mogli dobivati duhovnu podršku (1. Petrova 5:2).

Objavitelji mogu Jehovinim svjedocima dati i dodatne osobne podatke, ovisno o vjerskim aktivnostima u kojima sudjeluju. U osobne podatke spadaju ime i prezime, datum rođenja, spol, datum krštenja, kontakt informacije, informacije povezane s duhovnim stanjem osobe, podaci o službi propovijedanja te o svakoj ulozi koju osoba ima u organizaciji Jehovinih svjedoka. Ti podaci uključuju informacije koje otkrivaju vjerska uvjerenja objavitelja, a možda i druge osjetljive osobne podatke. U korištenje osobnih podataka spada njihovo skupljanje, bilježenje, organiziranje, strukturiranje i pohrana te slične radnje povezane s tim podacima.

Zakon o zaštiti osobnih podataka u ovoj zemlji:

Uredba o zaštiti podataka (DSG) i Opća uredba (EU) 2016/679 o zaštiti podataka.

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka, objavitelji daju dopuštenje Jehovinim svjedocima da koriste njihove osobne podatke u vjerske svrhe, u što je uključeno i sljedeće:

  • sudjelovanje u bilo kojem sastanku mjesne skupštine Jehovinih svjedoka te u bilo kojoj volonterskoj aktivnosti ili projektu;

  • odluka o sudjelovanju u skupštinskom sastanku, pokrajinskom sastanku ili kongresu koji se snima ili prenosi radi duhovne pouke Jehovinih svjedoka širom svijeta;

  • izvršavanje bilo kojeg zadatka ili ispunjavanje bilo koje uloge u skupštini, zbog čega bi ime i prezime objavitelja te njegov zadatak mogli biti postavljeni na oglasnu ploču u dvorani Jehovinih svjedoka;

  • podaci na Skupštinskoj kartici objavitelja;

  • pastirski posjeti i briga koju pružaju starješine Jehovinih svjedoka (Djela apostolska 20:28; Jakov 5:14, 15);

  • bilježenje kontakt informacija koje će se koristiti u hitnim slučajevima.

Osobni podaci čuvat će se tijekom neodređenog vremenskog razdoblja dok god su oni potrebni za svrhu koja je upravo navedena ili za neku drugu zakonski opravdanu svrhu. Ako objavitelj odluči ne potpisati obrazac Privola za upotrebu osobnih podataka, Jehovini svjedoci možda neće moći procijeniti je li on pogodan za vršenje određenih uloga unutar skupštine ili za sudjelovanje u određenim vjerskim aktivnostima.

Osobni podaci, kad je to neophodno i uputno, mogu biti poslani bilo kojem pravnom tijelu kojim se Jehovini svjedoci služe. Objavitelji shvaćaju da se neka od tih pravnih tijela nalaze u zemljama u kojima je zakon o zaštiti podataka drugačiji nego u njihovoj zemlji te da razina zaštite podataka ne mora uvijek odgovarati razini zaštite koja vrijedi u zemlji iz koje se podaci šalju. No objavitelji razumiju da će svi primatelji njihovih osobnih podataka, a to primjerice mogu biti organizacije koje surađuju s glavnim sjedištem Jehovinih svjedoka u SAD-u, koristiti te podatke isključivo u skladu s Općom izjavom Jehovinih svjedoka o zaštiti podataka.

Objavitelji imaju pravo pristupiti svojim osobnim podacima koje su dali na raspolaganje Jehovinim svjedocima te zatražiti njihovo brisanje ili ograničiti njihovo korištenje te ispraviti sve netočnosti. Objavitelji mogu u bilo kojem trenutku poništiti svoju suglasnost koja se tiče određenog budućeg načina korištenja njihovih osobnih podataka. Ako objavitelj poništi suglasnost o korištenju svojih osobnih podataka, Jehovini svjedoci mogu i dalje imati pravo na korištenje nekih njegovih osobnih podataka (čak i bez suglasnosti), na temelju zakonom dopuštenog čuvanja podataka i upravljanja njima, a u vezi s članstvom u vjerskoj organizaciji Jehovinih svjedoka ili na temelju drugih zakonskih odredbi iznesenih u Zakonu o zaštiti podataka. Objavitelji su svjesni da imaju pravo uložiti pritužbu nadležnom tijelu koje štiti osobne podatke u zemlji u kojoj trenutno žive.

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka, Jehovini svjedoci usvojili su razne proceduralne i tehničke mjere kako bi zaštitili osobne podatke. Objavitelji shvaćaju da će njihovim osobnim podacima pristupati samo određeni broj ovlaštenih osoba kako bi se ispunile već navedene svrhe.

Sva pitanja namijenjena nadležnim službenicima koji se bave zaštitom podataka mogu se poslati na:

DataProtectionOfficer.AT@jw.org.

Objavitelji znaju da podatke o nadzorniku za zaštitu podataka (u zemlji u kojoj žive) i njegove kontakt-podatke te podatke o njegovom predstavniku (gdje je primjenjivo) i službenicima koji se bave zaštitom podataka mogu naći na stranici Kontakti za zaštitu podataka.

Postoji mogućnost da se naše korištenje osobnih podataka promijeni s vremena na vrijeme zbog naših vjerskih aktivnosti, zakona ili tehnologije. Bude li potrebno mijenjati ovaj dokument o korištenju osobnih podataka, promjene ćemo objaviti na ovoj stranici tako da objavitelji uvijek znaju koje podatke prikupljamo i kako ih koristimo. Molimo Vas da s vremena na vrijeme provjerite da li se ovaj dokument mijenjao.