Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Jehovini svjedoci

Izaberi jezik hrvatski

 16. POGLAVLJE

Što je stvarno važno u životu?

Što je stvarno važno u životu?

Koji je problem imao ovaj čovjek?

JEDNOG je dana neki čovjek posjetio Isusa. Znao je da je Isus jako mudar, pa mu je rekao: ‘Učitelju, reci mom bratu da podijeli sa mnom ono što ima.’ Mislio je da bi trebao dobiti nešto od toga.

Što bi mu rekao da si bio na Isusovom mjestu?— Isus je znao da taj čovjek ima problem. Ali stvar nije bila u tome da mu je zaista trebalo nešto od onog što je posjedovao njegov brat. On zapravo nije znao što je stvarno važno u životu.

Razmisli o tome. Što bi ti trebalo biti najvažnije? Možda lijepe igračke, nova odjeća ili tako nešto?— Ne, postoji nešto što je puno važnije. Upravo je o tome Isus želio govoriti. Zato je ispričao priču o čovjeku koji je zaboravio na Boga. Želiš li je čuti?—

Taj je čovjek bio jako bogat. Imao je zemlju i žitnice. Žito koje je posijao dobro je rodilo. Više ga nije imao gdje čuvati. I što je onda učinio? Rekao je sebi: ‘Srušit ću stare žitnice i sagraditi veće. Onda ću u nove spremiti sve žito i sva svoja dobra.’

 Bogati je čovjek mislio da je mudro tako postupiti. Mislio je da je jako pametan jer će sve to spremiti. Sam je sebi rekao: ‘Spremio sam puno toga dobroga. Sad sam miran više godina. Mogu se odmoriti. Jest ću, piti i uživati.’ Ali njegovo razmišljanje nije bilo ispravno. Zbog čega?— Mislio je samo na sebe i svoje uživanje. Zaboravio je na Boga.

O čemu je razmišljao ovaj bogataš?

Zato je Bog rekao bogatom čovjeku: ‘Bezumniče, noćas ćeš umrijeti. Pa čije će onda biti to što si sakupio?’ Može li on to iskoristiti nakon smrti?— Ne može. Sve što je imao uzet će netko drugi. Isus je rekao: “Tako biva onome tko skuplja blago za sebe, a nije bogat pred Bogom” (Luka 12:13-21).

 Želiš li biti kao taj bogati čovjek?— Glavni smisao njegovog života bio je da se još više obogati. To je bilo loše. Uvijek je želio imati više. Ali nije bio “bogat pred Bogom”.

Mnogi su ljudi poput tog bogatog čovjeka. Uvijek žele više. Ali to može dovesti do velikih problema. Naprimjer, sigurno imaš igračke. Reci mi, koje igračke imaš?— Što ako neki tvoj prijatelj ima loptu ili lutku ili neku drugu igračku koju ti nemaš? Bi li bilo dobro da nagovaraš roditelje da ti je kupe?—

Ponekad možda jako zavoliš neku igračku. Ali što se s njom kasnije dogodi?— Dosadi ti. Možda se slomi i više je čak i ne želiš imati. Ali ti imaš nešto što vrijedi puno više od igračaka. Što je to?—

Što imaš, a vrijedi više od igračaka?

To je tvoj život. Život je jako važan jer ako nisi živ ne možeš ništa. Ali tvoj život ovisi o tome činiš li ono što Bog voli. Znaš li to?— Zato nemoj biti kao onaj bezumni bogataš koji je zaboravio na Boga.

 Djeca nisu jedina koja postupaju nerazumno poput onog bogataša. To se događa i mnogim odraslima. Neki od njih uvijek žele više nego što imaju. Možda svaki dan imaju što pojesti, što obući i gdje živjeti. Ali oni žele još. Oni žele puno odjeće. I veće kuće. A sve to košta. Zato moraju teško raditi da bi zaradili puno novca. A što imaju više novca, to žele kupiti više stvari.

Neki odrasli toliko rade da bi zaradili novac da nemaju vremena za svoju obitelj. A nemaju vremena ni za Boga. Može li im novac pomoći da žive dulje?— Ne može. Mogu li koristiti svoj novac nakon smrti?— Ne mogu. Mrtvi ništa ne mogu raditi (Propovjednik 9:5, 10).

Znači li to da je neispravno imati novac?— Ne. Novcem kupujemo hranu i odjeću. Biblija kaže da je novac zaštita (Propovjednik 7:12). Ali ako volimo novac, imat ćemo velikih problema. Bit ćemo kao onaj bezumni bogataš koji je sakupljao blago za sebe, a nije bio bogat pred Bogom.

Što znači biti bogat pred Bogom?— To znači da nam Bog treba biti najvažniji u životu. Neki kažu da vjeruju u Boga. Oni misle da je dovoljno vjerovati. Ali jesu li oni bogati pred Bogom?— Nisu, oni su isti kao bogataš koji je zaboravio na Boga.

Isus nikada nije zaboravio svog Oca koji je na nebu. Nije pokušavao zaraditi mnogo novca. A nije ni imao puno materijalnih stvari. Isus je znao što je stvarno važno u životu. A što je to važno?— Važno je da smo bogati pred Bogom.

Što veoma važno radi ova djevojčica?

Reci mi, kako možemo biti bogati pred Bogom?— Tako da radimo ono što ga raduje. Isus je rekao: “Ja uvijek činim ono što  je njemu ugodno” (Ivan 8:29). Boga raduje kad činimo ono što on želi. A sad mi kaži kako ti možeš obradovati Boga?— Da, tako da čitaš Bibliju, ideš na kršćanske sastanke, moliš se Bogu i pomažeš drugima da uče o njemu. To su stvarno najvažnije stvari u životu.

Zato što je Isus bio bogat pred Bogom, Jehova se brinuo za njega. Nagradio ga je vječnim životom. Ako smo i mi poput Isusa, Jehova će i nas voljeti i brinuti se za nas. Zato budimo kao Isus, a nikada kao onaj bogataš koji je zaboravio na Boga.

Evo nekoliko biblijskih redaka koji pokazuju kako ispravno razmišljati o materijalnim stvarima: Priče Salamunove 23:4; 28:20; 1. Timoteju 6:6-10 i Hebrejima 13:5.