Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Jehovini svjedoci

Izaberi jezik hrvatski

 15. POGLAVLJE

Pouka o dobroti

Pouka o dobroti

ZNAŠ li što su predrasude?— Pa, kad netko ima predrasude, to znači da mu se neka osoba ne sviđa samo zato što izgleda drugačije ili govori drugim jezikom. Dakle, ako nekoga ne volimo prije nego smo ga uopće upoznali, tada imamo predrasude.

Misliš li da je u redu ako ti se netko ne sviđa prije nego saznaš kakva je osoba ili samo zato što je različit od tebe?— Ne, nije u redu niti je lijepo imati predrasude. Ne bismo trebali biti grubi prema nekome samo zato što je drugačiji od nas.

Razmisli malo. Poznaš li nekoga tko ima drugačiju boju kože od tebe ili govori nekim drugim jezikom?— Možda čak znaš ljude koji su različiti od tebe jer su imali neku nesreću ili su bolesni. Jesi li dobar i pažljiv prema onima koji su drugačiji od tebe?—

Kako se trebamo ponašati prema onima koji izgledaju drugačije od nas?

Ako slušamo Velikog Učitelja, Isusa Krista, bit ćemo dobri prema svakome. Ne smijemo gledati na to iz koje je netko zemlje ili koje je boje njegova koža. Trebamo biti dobri prema njemu. Iako tako ne misle svi ljudi, Isus nas je tome poučio. Da vidimo koju nam je pouku dao.

Jedan Židov koji je imao predrasude prema drugima došao je Isusu i upitao ga: ‘Što moram raditi da bih dobio vječni život?’ Isus je znao što taj čovjek vjerojatno želi čuti od njega. Želio je čuti da treba biti dobar samo prema ljudima svoje rase ili nacionalnosti. Zato umjesto da je odgovorio na pitanje, Isus ga je  upitao: ‘Što Božji Zakon kaže da moramo činiti?’

Čovjek je odgovorio: ‘Moramo voljeti Jehovu svog Boga svim svojim srcem i voljeti svog bližnjeg kao sebe.’ Isus je rekao: ‘Točno si odgovorio. Postupaj tako, i dobit ćeš vječni život.’

Ali čovjek nije želio biti dobar prema ljudima koji su izgledali drugačije od njega. Zato se pokušao opravdati. Upitao je Isusa: “Tko je zapravo moj bližnji?” Možda je želio da mu Isus odgovori: “Tvoji bližnji su tvoji prijatelji” ili “To su ljudi koji izgledaju isto kao ti”. No da bi mu odgovorio, Isus je ispričao priču o Židovu i Samarićaninu. Ona ide ovako.

Jedan je čovjek putovao iz grada Jeruzalema u Jerihon. Bio je Židov. Dok je išao putem, napali su ga razbojnici. Bacili su ga na zemlju i ukrali mu novac i odjeću. Pretukli su ga i ostavili napola mrtvog uz put.

Malo kasnije tuda je prolazio svećenik. Vidio je tog teško ranjenog čovjeka. Što bi ti učinio?— Svećenik je samo nastavio  ići dalje, suprotnom stranom puta. Nije se ni zaustavio. Nije učinio ama baš ništa da bi pomogao tom čovjeku.

A onda je prošao jedan drugi čovjek, koji je bio veliki vjernik. Bio je Levit i služio je u hramu u Jeruzalemu. Je li se on zaustavio i pomogao mu?— Nije. Postupio je baš kao i svećenik.

I na kraju, tim je putem prolazio Samarićanin. Vidiš li ga na slici, gore na vrhu puta?— Primijetio je Židova kako leži teško ranjen. Ali većina Samarićana i Židova nije se nimalo voljela (Ivan 4:9). Je li zbog toga Samarićanin ostavio čovjeka da leži i nije mu pomogao? Je li rekao sam sebi: ‘Zašto da pomognem  tom Židovu? Ni on meni ne bi pomogao da sam ranjen’?

Zašto se za Samarićanina kaže da je bio dobra osoba?

Pa, Samarićanin je pogledao čovjeka koji je ležao pored puta i bilo mu ga je žao. Nije ga mogao ostaviti i pustiti da umre. Zato je sišao sa životinje na kojoj je jahao, prišao mu i očistio njegove rane. Zalio ih je uljem i vinom da prije zarastu. Potom ih je zavio tkaninom.

Samarićanin je nježno podigao ranjenog čovjeka i stavio ga na svoju životinju. Krenuli su polako niz put i došli do jednog konačišta, a to je nešto kao mali hotel. Tamo je Samarićanin smjestio tog čovjeka i pobrinuo se da čovjek ima sve što mu treba.

Tada je Isus upitao čovjeka s kojim je razgovarao: ‘Što misliš, tko je od te trojice bio dobar bližnji?’ Kako bi ti odgovorio? Je li to bio svećenik, Levit ili Samarićanin?—

Čovjek je odgovorio: ‘Dobar je bližnji bio onaj koji se zaustavio i pomogao ranjenom čovjeku.’ Isus je rekao: ‘U pravu si. Idi i ti čini tako’ (Luka 10:25-37).

Baš lijepa priča! Jasno pokazuje tko je naš bližnji.  Nisu to samo naši najbolji prijatelji. Nisu to samo ljudi koji imaju istu boju kože ili govore isti jezik kao mi. Isus nas je poučio da budemo dobri prema ljudima bez obzira na to otkuda su, kako izgledaju ili koji jezik govore.

Tako postupa i Jehova Bog. On nema predrasuda. ‘Tvoj Otac koji je na nebu daje da Sunce sja zlim i dobrim ljudima’, rekao je Isus. ‘On daje da kiša pada dobrim ljudima, ali i onima koji nisu dobri.’ Dakle, trebamo biti dobri prema svima, baš kao što je Bog dobar (Matej 5:44-48).

Kako i ti možeš biti dobra osoba?

Ako vidiš da je netko ozlijeđen, što ćeš učiniti?— Što ako je ta osoba iz druge zemlje ili ima drugačiju boju kože od tebe? Ona je ipak tvoj bližnji i trebaš joj pomoći. Ako si premalen da bi joj sam pomogao, zatraži pomoć od neke odrasle osobe. Ili možeš pozvati policiju ili učitelja. Tako ćeš pokazati da si dobar, kao i Samarićanin.

Veliki Učitelj želi da budemo dobri. On želi da pomažemo drugima, tko god da su oni. Zato je i ispričao priču o dobrom Samarićaninu.

Još nešto o tome zašto biti dobar prema svim ljudima, koje god da su rase ili nacionalnosti, pročitajmo u Pričama Salamunovim 19:22; Djelima apostolskim 10:34, 35 i 17:26.