Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Jehovini svjedoci

Izaberi jezik hrvatski

 30. POGLAVLJE

Kako nadvladati strah

Kako nadvladati strah

JE LI ti teško služiti Jehovi?— Veliki Učitelj rekao je da to neće biti lako. Noć prije nego što je ubijen Isus je rekao svojim apostolima: “Ako vas svijet mrzi, znajte da je mene mrzio prije vas” (Ivan 15:18).

Petar se hvalio da nikada neće ostaviti Isusa, no Isus je rekao da će ga se Petar odreći tri puta, i to iste te noći. I upravo je tako bilo! (Matej 26:31-35, 69-75). Zašto se to dogodilo?— Zato što su se Petar i drugi apostoli uplašili.

Zašto su se uplašili?— Nisu učinili nešto jako važno. Kad vidimo što je to bilo, to će nam pomoći da služimo Jehovi što god nam drugi rekli ili učinili. Najprije ćemo vidjeti što se dogodilo zadnje noći koju je Isus proveo sa svojim apostolima.

Zajedno su proslavili Pashu. Pasha je bila praznik na kojem su okupljeni jeli poseban obrok. Slavilo ga se svake godine da bi se Božji narod podsjetio na svoje izbavljenje iz egipatskog ropstva. Isus je nakon toga govorio o jednom drugom posebnom obroku. O njemu ćemo govoriti u jednom kasnijem poglavlju i objasniti kako nam pomaže da se sjećamo Isusa. Nakon tog obroka i nakon ohrabrenja koje je uputio svojim apostolima, Isus ih je odveo u Getsemanski vrt. To je bilo njihovo omiljeno mjesto i tamo su često išli.

Isus je otišao na jedno samotno mjesto u vrtu i molio se. Petru, Jakovu i Ivanu također je rekao da se mole. No oni su  zaspali. Isus je tri puta sam odlazio moliti se i kad god bi se vratio našao je Petra i ostale kako spavaju (Matej 26:36-47). Zašto su trebali ostati budni i moliti se?— Da vidimo.

Zašto su Petar, Jakov i Ivan trebali ostati budni?

Ranije te večeri Juda Iskariot bio je na Pashi s Isusom i drugim apostolima. Kao što se sjećaš, Juda je bio lopov. A i izdajnik. On je znao za mjesto u Getsemanskom vrtu gdje se Isus često sastajao sa svojim apostolima. Zbog toga je znao gdje treba dovesti vojnike da uhapse Isusa. Kad su stigli, Isus ih je upitao: “Koga tražite?”

Vojnici su odgovorili: “Isusa.” On im je bez straha rekao: “Ja sam taj.” Vojnici su se toliko iznenadili njegovom hrabrošću da su se povukli i pali na zemlju. Zatim im je rekao: ‘Ako mene tražite, pustite moje apostole neka odu’ (Ivan 18:1-9).

Kad su vojnici uhvatili Isusa i svezali ga, apostoli su se uplašili i pobjegli. No Petar i Ivan željeli su vidjeti što će se dogoditi, pa su ih slijedili, ali se nisu previše približavali. Isusa su odveli u dom Kaife, prvosvećenika. Budući da je Ivan poznavao prvosvećenika, vratarica je njega i Petra pustila u dvorište.

Svećenici su se već sakupili u Kaifinom domu da održe suđenje. Željeli su pogubiti Isusa. Zato su doveli svjedoke koji su govorili laži o njemu. Udarali su ga šakama i šamarali. Petar je cijelo vrijeme bio u blizini.

A onda ga je ugledala jedna sluškinja, vratarica koja je pustila njega i Ivana. “I ti si bio s Isusom!” rekla je. Ali Petar je rekao da ne poznaje Isusa. Kasnije ga je još jedna djevojka  prepoznala i ljudima koji su bili oko nje kazala: “Ovaj je bio s Isusom.” Petar je ponovno tvrdio da ga ne pozna. Nešto kasnije vidjela ga je skupina ljudi i rekla mu: “Sigurno si i ti jedan od njih.” Petar je treći put to zanijekao i dodao: “Ne poznam tog čovjeka!” Čak se zakleo da govori istinu, a Isus se tada okrenuo i pogledao ga (Matej 26:57-75; Luka 22:54-62; Ivan 18:15-27).

Zašto se Petar toliko uplašio da je lagao da ne poznaje Isusa?

Zašto je Petar lagao?— Da, zato što ga je bilo strah. No zašto je osjećao strah? Što je trebao učiniti da bi skupio hrabrost? Razmisli malo. Što je Isus učinio?— Molio se Bogu i on mu je pomogao da stekne hrabrost. A sjeti se da je Isus Petru tri puta rekao da se moli, ostane budan i bdije. No što se dogodilo?—

Petar je svaki put zaspao. Nije se molio niti je bdio. Zato se iznenadio kad je Isus bio uhapšen. Kasnije se uplašio kad su Isusa udarali na suđenju i smišljali kako da ga ubiju.  A što je, samo nekoliko sati ranije, Isus rekao svojim apostolima da će se dogoditi?— Rekao im je da će ih svijet mrziti, kao što je mrzio njega.

Kada se možeš naći u situaciji sličnoj Petrovoj?

Razmislimo sada o nečemu što bi se nama moglo dogoditi, a slično je onome što je Petar doživio. Zamisli da si u učionici i da drugi govore ružne stvari o ljudima koji ne pozdravljaju zastavu, ne ustanu kad svira himna ili ne slave Božić. I što ako ti netko kaže: “Je li istina da i ti ne želiš ustati kad svira himna?” Ili ti drugi kažu: “Čuli smo da čak ne slaviš  Božić!” Bi li se bojao reći istinu?— Bi li lagao, kao Petar?—

Petru je kasnije bilo jako žao što je rekao da ne poznaje Isusa. Kad je shvatio što je učinio, izašao je van i plakao. Da, vratio se Isusu (Luka 22:32). Razmisli o tome. Što nama može pomoći da se ne uplašimo tako jako da kažemo nešto slično kao Petar?— Prisjeti se da se Petar nije molio i nije bdio. Što onda misliš, što trebamo činiti da bismo bili učenici Velikog Učitelja?—

Trebamo se moliti Jehovi za pomoć. Što je Bog učinio za Isusa kad se molio?— Poslao je anđela da ga ojača (Luka 22:43). Mogu li i nama pomoći Božji anđeli?— U Bibliji piše: ‘Anđeli Jehovini stoje oko onih koji se njega boje i spašavaju ih’ (Psalam 34:7). No da bismo dobili Božju pomoć, nije dovoljno da se samo molimo za to. Što još moramo činiti?— Isus je rekao svojim učenicima da ostanu budni i da bdiju. Kako to možemo postići?—

Moramo pažljivo slušati što se govori na našim kršćanskim sastancima i držati se svega što čitamo u Bibliji. Ali moramo se i redovito moliti Jehovi, tražeći od njega da nam pomogne da mu služimo. Ako to činimo, on će nam pomoći da nas više ne bude toliko strah. Tada ćemo biti sretni što imamo priliku govoriti drugima o Velikom Učitelju i njegovom Ocu.

Sljedeći biblijski reci mogu nam pomoći da nikada ne prestanemo činiti ono što je dobro zato što se bojimo ljudi: Priče Salamunove 29:25; Jeremija 26:12-15, 20-24 i Ivan 12:42, 43.