VJERUJEM da ćeš se složiti da ima puno onih koji su veći od tebe i mene. Taj izraz znači da su jači i snažniji. Što misliš, tko je veći od nas?— Jehova Bog. A što je s njegovim Sinom, Velikim Učiteljem? Je li i on veći od nas?— Naravno.

Isus je živio s Bogom na nebu. Bio je duhovna osoba, ili anđeo. Je li Bog stvorio još duhovnih osoba, ili anđela?— Da, stvorio ih je milijune. I ti su anđeli veći i moćniji od nas (Psalam 104:4; Danijel 7:10).

Sigurno se sjećaš da je s Marijom razgovarao jedan anđeo. Kako se zvao?— Zvao se Gabrijel. Rekao je Mariji da će njeno dijete biti Božji Sin. Bog je život svog Sina prenio u Mariju i tako se Isus mogao roditi kao dijete na Zemlji (Luka 1:26, 27).

Što su Marija i Josip vjerojatno rekli Isusu?

Vjeruješ li u to čudo? Vjeruješ li da je Isus živio s Bogom na nebu?— Isus je rekao da je bilo tako. Kako je Isus znao za to? Pa, dok je bio dječak Marija mu je vjerojatno ispričala što je Gabrijel rekao. A sigurno mu je i Josip rekao da je Bog njegov pravi Otac.

Kad se Isus krstio, Bog je čak rekao s neba: “Ovo je moj Sin” (Matej 3:17). U noći prije svoje smrti Isus se molio: “Oče, proslavi  mene kod sebe slavom koju sam imao kod tebe prije nego je svijet postao” (Ivan 17:5). Da, Isus se molio da bude vraćen na nebo i da tamo ponovno živi s Bogom. Pod kojim je uvjetom mogao živjeti na nebu?— Samo ako ga Jehova Bog ponovno učini nevidljivom duhovnom osobom, odnosno anđelom.

Postavit ću ti jedno važno pitanje. Što misliš, jesu li svi anđeli dobri?— Pa, jedno su vrijeme svi bili dobri. Bili su takvi jer ih je Jehova stvorio, a sve što on stvori dobro je. Ali jedan je anđeo postao zao. Kako se to dogodilo?

Da bismo dobili odgovor, moramo se vratiti u vrijeme kad je Bog stvorio prvog čovjeka i ženu, Adama i Evu. Neki ljudi kažu da je taj izvještaj izmišljen. Ali Veliki Učitelj znao je da je istinit.

Kad je Bog stvorio Adama i Evu, smjestio ih je u predivan vrt. To se područje zvalo Eden. Bio je to park, raj. Mogli su imati mnogo djece, veliku obitelj, i zauvijek živjeti u Raju. No trebali su naučiti nešto važno. O tome smo već govorili. Da vidimo sjećaš li se toga.

Što su Adam i Eva trebali činiti da bi vječno živjeli u Raju?

 Jehova je rekao Adamu i Evi da mogu jesti sa svakog drveta u vrtu. Međutim, postojalo je jedno drvo s kojeg nisu smjeli jesti. Bog im je rekao što će se dogoditi ako to učine. Rekao je: ‘Umrijet ćete’ (1. Mojsijeva 2:17). Pa što su onda Adam i Eva morali naučiti?—

To da moraju biti poslušni. Da, život ovisi o poslušnosti Jehovi Bogu! Nije bilo dovoljno da Adam i Eva samo kažu da će mu biti poslušni. Trebali su to dokazati svojim postupcima. Ako bi poslušali Boga, pokazali bi da ga vole i da žele da on bude njihov Vladar. Tada bi mogli vječno živjeti u Raju. Ali što bi pokazali ako bi okusili plod s tog drveta?—

Pokazali bi da nisu zahvalni za ono što im je Bog dao. Bi li ti poslušao Jehovu da si bio na njihovom mjestu?— Adam i Eva bili su u početku poslušni. No onda je netko tko je bio veći od njih prevario Evu. Naveo ju je da bude neposlušna Jehovi. Tko je to bio?—

Tko se pobrinuo da zmija govori Evi?

 Biblija kaže da se zmija obratila Evi. No ti dobro znaš da zmija ne može govoriti. Tko je onda govorio?— Jedan se anđeo pobrinuo da izgleda kao da zmija govori. A zapravo je govorio taj anđeo. Počeo je smišljati loše stvari. Želio je da Adam i Eva njega obožavaju i da rade ono što im on kaže. Želio je zauzeti Božje mjesto.

Tako je taj zao anđeo naveo Evu da počne misliti o lošim stvarima. Preko zmije joj je rekao: ‘Bog ti nije kazao istinu. Nećeš umrijeti ako okusiš plod s tog stabla. Postat ćeš mudra kao Bog.’ Bi li ti povjerovao to što je taj glas govorio?—

Eva je željela imati nešto što joj Bog nije dao. Okusila je plod sa zabranjenog stabla. A zatim ga je dala Adamu. Adam nije vjerovao tome što je zmija rekla. Ali želja da bude s Evom bila je jača od njegove ljubavi prema Bogu. Tako je i on okusio taj plod (1. Mojsijeva 3:1-6; 1. Timoteju 2:14).

I što se onda dogodilo?— Adam i Eva postali su nesavršeni, ostarjeli su i umrli.  A budući da su bili nesavršeni, i sva su njihova djeca bila nesavršena, pa su s vremenom ostarjela i umrla. Bog nije lagao! Istina je da život ovisi o tome jesmo li mu poslušni (Rimljanima 5:12). Biblija nam kaže da se anđeo koji je lagao Evi zove Sotona Đavo, a drugi anđeli koji su postali zli zovu su demoni (Jakov 2:19; Otkrivenje 12:9).

Što se dogodilo Adamu i Evi kad su prestali slušati Boga?

Što si iz ovoga shvatio, zašto je anđeo kojeg je Bog stvorio kao dobrog postao zao?— Zato što je počeo smišljati loše stvari. Želio je biti glavni. Znao je da je Bog rekao Adamu i Evi da imaju djecu i želio je da svi oni njega obožavaju. Đavo želi navesti sve ljude da budu neposlušni Jehovi. Zato nas pokušava navesti da razmišljamo o lošim stvarima (Jakov 1:13-15).

Đavo kaže da nema nikoga tko iskreno voli Jehovu. On tvrdi da ti i ja ne volimo Boga i da zapravo ne želimo činiti ono što Bog kaže. On tvrdi da slušamo Jehovu samo kad je sve u redu. Je li Đavo u pravu? Jesmo li zaista takvi?

Veliki Učitelj rekao je da je Đavo lažac! On je dokazao da iskreno voli Jehovu tako što mu je bio poslušan. A Isus nije slušao Boga samo kad mu je to bilo lako. Slušao ga je uvijek, čak i kad su ga drugi željeli spriječiti. Ostao je vjeran Jehovi sve do smrti. Zato ga je Bog vratio u život, i to vječni.

Dakle, što bi odgovorio, tko je naš najveći neprijatelj?— Da, to je Sotona Đavo. Možemo li ga vidjeti?— Naravno da ne možemo! Ali znamo da postoji te da je veći i jači od nas. Ali tko je veći od Đavla?— Jehova Bog. To nam je dokaz da nas Bog može čuvati.

Pročitajmo nešto o Bogu kojeg trebamo obožavati: 5. Mojsijeva 30:19, 20; Jozua 24:14, 15; Priče Salamunove 27:11 i Matej 4:10.