Idi na sadržaj

Idi na podizbornik

Idi na kazalo

Jehovini svjedoci

hrvatski

Uči od Velikog Učitelja

 41. POGLAVLJE

Djeca koja raduju Boga

Djeca koja raduju Boga

ŠTO misliš, koje je dijete na Zemlji najviše radovalo Jehovu?— Bio je to njegov Sin, Isus. Da vidimo kako je Isus radovao svog nebeskog Oca.

Isusova obitelj živjela je oko tri dana putovanja od Jeruzalema, gdje se nalazio Jehovin divan hram. Isus je rekao da je taj hram ‘dom njegovog Oca’. On je sa svojom obitelji odlazio tamo svake godine da bi slavio Pashu.

Jedne godine, nakon proslave Pashe, Isusova se obitelj vraćala kući. On je tada imao 12 godina. Tek kad su se zaustavili na jednom mjestu da bi prespavali, primijetili su da Isus nije ni s njima ni s njihovom rodbinom i prijateljima. Zato su se Marija i Josip odmah vratili u Jeruzalem da ga potraže. A gdje je bio?—

Našli su ga u hramu. Slušao je učitelje i postavljao im pitanja. A kad bi oni njega nešto pitali, on bi im odgovorio. Bili su zadivljeni njegovim izvrsnim odgovorima. Shvaćaš li zašto je Boga njegov Sin radovao?—

Naravno, kad su Marija i Josip na kraju našli Isusa, bilo im je puno lakše. Ali Isus nije bio zabrinut. Znao je da mu se u hramu ništa neće dogoditi. Zato ih je upitao: “Zar niste znali da moram biti u domu svog Oca?” Znao je da je hram Božji dom i volio je biti u njemu.

Nakon toga su Marija i Josip poveli 12-godišnjeg Isusa kući u Nazaret. A kakav je Isus bio prema svojim roditeljima?—  Biblija kaže da im je ‘ostao podložan’. Što misliš, što to znači?— To znači da im je bio poslušan. Da, što god su mu roditelji rekli da učini, on je to i učinio. Nekad je, naprimjer, trebao otići po vodu na zdenac (Luka 2:41-52).

Kako je Isus, dok je bio dijete, obradovao Boga?

Razmisli o ovom: Iako je Isus bio savršen, slušao je svoje nesavršene roditelje. Je li to radovalo Boga?— Naravno! Božja Riječ kaže djeci: “Slušajte svoje roditelje” (Efežanima 6:1). I ti ćeš radovati Boga, baš kao i Isus, ako slušaš mamu i tatu.

Drugi način kako možeš obradovati Boga jest da govoriš drugima o njemu. Istina, neki će možda reći da to nije za djecu. Ali kad su ljudi pokušali spriječiti neke dječake u tome, Isus je rekao: ‘Zar nikada niste čitali u Pismu: “Iz usta male djece Bog će pribaviti sebi hvalu”?’ (Matej 21:16). Dakle, svi možemo govoriti drugima o Jehovi  i o tome da je on divan Bog, ako to zbilja želimo. A kad to radimo, radujemo Boga.

A kako možemo saznati nešto o Bogu i onda to govoriti drugima?— Tako da proučavamo Bibliju kod kuće. A još više učimo na mjestima gdje se Božji narod sastaje u tu svrhu. Ali kako možemo znati koji je njegov narod?—

Što ti ljudi rade na sastancima? Govore li zaista ono što piše u Bibliji? Čitaju li je i razgovaraju li o njoj? Slažeš li se da je to način na koji pokazujemo da smo poslušni Bogu?— A je li tako da na kršćanskim sastancima očekujemo da se na njima govori što Bog traži od nas?— No što ako neki kažu da ne trebamo živjeti prema onom što Biblija traži? Bi li za njih rekao da su Božji narod?—

Evo o čemu još možeš razmisliti. Biblija kaže da će Božji narod biti ‘narod za njegovo ime’ (Djela apostolska 15:14). Budući da je Božje ime Jehova, možemo pitati ljude je li Jehova njihov Bog. Ako kažu da nije, onda znamo da oni nisu njegov narod. Isto tako, Božji narod treba govoriti drugima o Božjem Kraljevstvu. Taj narod svoju ljubav prema Bogu pokazuje tako što drži njegove zapovijedi (1. Ivanova 5:3).

Ako poznaješ ljude koji sve to čine, onda bi s njima na sastancima trebao obožavati Boga. Trebao bi pažljivo slušati na tim sastancima i odgovarati na pitanja kad ih se postavlja. To je i Isus činio kad je bio u Božjem domu. Tada ćeš obradovati Boga, baš kao i Isus.

Možeš li se sjetiti još neke djece spomenute u Bibliji koja su radovala Boga?— Timotej je lijep primjer. Njegov otac nije  vjerovao u Jehovu. No njegova majka Eunika i baka Loida jesu. Timotej ih je slušao i učio je od njih o Jehovi.

Što je Timotej želio činiti, iako njegov otac nije vjerovao u Jehovu?

Kad je Timotej odrastao, apostol Pavao je došao u grad u kojem je on živio. Primijetio je da Timotej želi svim srcem služiti Jehovi. Zato ga je pozvao da s njim još više služi Bogu. Svugdje gdje su putovali govorili su ljudima o Božjem Kraljevstvu i o Isusu (Djela apostolska 16:1-5; 2. Timoteju 1:5; 3:14, 15).

No spominju li se u Bibliji samo dječaci koji su obradovali Boga?— Nikako ne. Sjetimo se mlade Izraelke. I ona je obradovala Boga. U njeno vrijeme sirijski i izraelski narod bili su neprijatelji. Jednog dana Sirijci su napali Izraelce i tom su prilikom zarobili tu djevojčicu. Poslali su je u kuću vojskovođe koji se zvao Naman. Tamo je bila sluškinja Namanove žene.

 Kad je Naman dobio gubu, nijedan mu liječnik nije mogao pomoći. No djevojčica iz Izraela vjerovala je da jedan od Božjih proroka, a to su bili Božji sluge s posebnom moći, može pomoći Namanu. No Naman i njegova žena nisu obožavali Jehovu. Je li im djevojčica rekla ono što je znala? Što bi ti učinio?—

Kako je ova mala Izraelka obradovala Boga?

Rekla je: ‘Kad bi bar Naman otišao Jehovinom proroku u Izrael. On bi ga izliječio od gube.’ Naman je poslušao djevojčicu i otišao je Jehovinom proroku. Kad je učinio što mu je prorok rekao, ozdravio je. To je Namana potaknulo da počne obožavati pravog Boga (2. Kraljevima 5:1-15).

Bi li i ti, kao ta djevojčica, volio pomoći nekome da upozna Jehovu i sazna što sve on može učiniti?— Kome možeš pomoći?— Neki možda u početku misle da njima pomoć nije potrebna. No mogao bi razgovarati s njima o svemu dobrom što Jehova čini. Možda te poslušaju. Budi uvjeren da to raduje Boga.

Kako bi od srca služili Bogu, mladima mogu pomoći sljedeći biblijski reci: Psalam 122:1; 148:12, 13; Propovjednik 12:1; 1. Timoteju 4:12 i Hebrejima 10:23-25.