Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Jehovini svjedoci

Izaberi jezik hrvatski

3. Što je Božji naum s ljudima?

3. Što je Božji naum s ljudima?

1. BOG NAS JE STVORIO S RAZLOGOM

“Pravednici će posjedovati zemlju i živjet će na njoj zauvijek” (Psalam 37:29).

Što je Božji naum s ljudima?

 • 1. Mojsijeva 1:28

  Bog je želio da muškarac i žena osnuju obitelj te da zajedno sa svojim potomcima pretvaraju Zemlju u raj i brinu se o životinjama.

 • Izaija 46:9-11; 55:11

  Bog će sigurno ispuniti svoj naum i ništa ga u tome neće spriječiti.

2. ZAŠTO JE ŽIVOT PUN PROBLEMA?

“Znamo da potječemo od Boga, a cijeli je svijet pod vlašću Zloga” (1. Ivanova 5:19).

Tko vlada svijetom?

3. BOŽJE KRALJEVSTVO RIJEŠIT ĆE SVE PROBLEME

“Neka dođe kraljevstvo tvoje! Neka bude volja tvoja, kako na nebu tako i na zemlji!” (Matej 6:10).

Što će Jehova učiniti?

 • Danijel 2:44

  Božje Kraljevstvo zamijenit će sve ljudske vlasti.

 • Otkrivenje 16:14-16

  Bog će uništiti ovaj zao svijet u Harmagedonu.

 • Izaija 9:6, 7

  Jehova je postavio Isusa za kralja nebeskog Kraljevstva. Isus će vladati nad Zemljom.

4. BOŽJE KRALJEVSTVO PRETVORIT ĆE ZEMLJU U RAJ

“Ti otvaraš ruku svoju i sitiš sve živo po želji njihovoj” (Psalam 145:16).

Što će Božje Kraljevstvo učiniti za nas?