1. BIBLIJA JE KNJIGA OD BOGA

“Sve je Pismo nadahnuto od Boga” (2. Timoteju 3:16).

Po čemu se Biblija razlikuje od svih drugih knjiga?

Biblija je prevedena na otprilike 2 800 jezika, a tiskana je u milijardama primjeraka.

Ona sadrži informacije koje se nigdje drugdje ne mogu naći.

2. BIBLIJA JE PROROČANSKA KNJIGA

“Bog (...) ne može lagati” (Titu 1:2).

Zašto možeš vjerovati Bibliji?

 • Izaija 44:27–45:2

  Biblija je gotovo 200 godina unaprijed prorekla na koji će način Babilon biti osvojen.

 • 2Timoteju 3:1-5

  Biblijska proročanstva ispunjavaju se pred našim očima.

 • 4. Mojsijeva 23:19

  Možemo biti sigurni da će se ispuniti ono što Biblija kaže o budućnosti.

3. BIBLIJA JE NAPISANA ZA NAŠE DOBRO

“Ja, Jehova, tvoj sam Bog, koji te uči da činiš ono što je za tvoje dobro” (Izaija 48:17).

Što si naučio o Bibliji?

 • Job 26:7; Izaija 40:22

  Kad se dotiče znanosti, sve što Biblija kaže potpuno je točno.

 • 4. Mojsijeva 20:2-12

  Biblijski pisci bili su iskreni.

 • Matej 5-7

  Isus nam je otkrio što trebamo raditi da bismo bili sretni, kako se možemo dobro slagati s drugima, kako se moliti i kakav stav imati prema novcu.

4. BIBLIJA TI MOŽE PROMIJENITI ŽIVOT

“Riječ je Božja živa i djelotvorna” (Hebrejima 4:12).

Božja Riječ može ti pomoći da...

 • razumiješ koji naum Bog ima sa Zemljom i ljudima.

 • bolje upoznaš samog sebe.

 • shvatiš što Bog očekuje od tebe.

Bog želi da čitaš, proučavaš i zavoliš njegovu Riječ, Bibliju.