1. JEHOVA TE VOLI

“Bog je toliko ljubio svijet da je dao svog jedinorođenog Sina, da nitko tko vjeruje u njega ne propadne, nego da ima vječni život” (Ivan 3:16).

Kako Bog pokazuje da te voli?

  • Psalam 91:2

    Jehova je naše utočište. On nam može pomoći da se lakše nosimo s problemima.

  • Psalam 37:29

    Dao nam je nadu u prekrasnu budućnost.

  • 1. Timoteju 6:12, 19

    Bog će nam dati vječni život u predivnom raju. Imat ćemo savršeno zdravlje te ćemo živjeti u miru i sreći.

2. JEHOVA ŽELI DA GA VOLIŠ

“Ljubi Jehovu, Boga svojega, svim srcem svojim i svom dušom svojom i svim umom svojim!” (Matej 22:37).

Na što te potiče Božja ljubav?

3. NEKA TVOJA LJUBAV PREMA JEHOVI OSTANE SNAŽNA

“Održite se u ljubavi Božjoj” (Juda 21).

Što će ti pomoći da ostaneš blizak s Jehovom?