1. TKO JE ZAPRAVO BOG?

“Jer si ti sve stvorio” (Otkrivenje 4:11).

Što iz Biblije učimo o Bogu?

2. BOG IMA IME

“Jehova (...) je ime moje dovijeka” (2. Mojsijeva 3:15).

Zašto je važno znati Božje ime?

 • Psalam 83:18

  Bog nam je otkrio da je njegovo ime Jehova. On se ne zove “Bog” ili “Gospodin”. To su samo titule, kao riječi “kralj” i “predsjednik”. Jehova želi da koristimo njegovo ime.

 • 2. Mojsijeva 3:14

  Božje ime doslovno znači “onaj koji čini da postane”. Budući da je stvorio sve što postoji, Jehova može ispuniti svako svoje obećanje i ostvariti sve što želi.

3. JEHOVA NAS VOLI

“Bog je ljubav” (1. Ivanova 4:8).

Kako Bog pokazuje da nas voli?

4. BOG SE BRINE ZA TEBE

“Sve svoje brige bacite na njega, jer se on brine za vas” (1. Petrova 5:7).

Kako možeš znati da je Bogu stvarno stalo do tebe?

 • Psalam 37:9-11

  On je obećao da će stati na kraj svim patnjama i da će ispraviti svu štetu koju uzrokuju zli ljudi.

 • Jakov 4:8

  Jehova želi da budeš blizak s njim.

 • Ivan 17:3

  Što više budeš učio o Bogu, to ćeš ga više voljeti.