Idi na sadržaj

Idi na podizbornik

Idi na kazalo

Jehovini svjedoci

hrvatski

Slušaj Boga i živi vječno

 8. DIO

Zašto je Isusova smrt važna za tebe?

Zašto je Isusova smrt važna za tebe?

Isus je umro kako bismo mi mogli živjeti (Ivan 3:16)

Tri dana nakon što je Isus umro, neke su žene otišle do njegovog groba i vidjele da je prazan. Jehova je Isusa vratio u život.

Isus se kasnije nekoliko puta pojavio svojim apostolima.

Kad ga je Jehova uskrsnuo, Isus je postao moćna, besmrtna duhovna osoba. Isusovi učenici vidjeli su da odlazi na nebo.

 Bog je uskrsnuo Isusa i postavio ga za Kralja Božjeg Kraljevstva (Danijel 7:13, 14)

Isus je dao svoj život kako bi ljude izbavio od grijeha i smrti (Matej 20:28). Zahvaljujući tome Bog će ljudima dati vječni život.

Jehova je odredio da Isus bude Kralj nad Zemljom. S njim će vladati 144 000 vjernih ljudi koji će uskrsnuti u život na nebu. Isus i 144 000 osoba bit će vladari Božjeg Kraljevstva — pravedne nebeske vlasti (Otkrivenje 14:1-3).

Božje Kraljevstvo pretvorit će Zemlju u raj. Tada neće biti ratova, kriminala, siromaštva ni gladi. Ljudi će biti istinski sretni (Psalam 145:16).