Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Jehovini svjedoci

Izaberi jezik hrvatski

 3. DIO

Kako je izgledao život u raju?

Kako je izgledao život u raju?

Jehova je Adamu i Evi dao mnogo dobrih darova (1. Mojsijeva 1:28)

Jehova je stvorio prvu ženu, Evu. Doveo ju je Adamu te mu je ona postala žena (1. Mojsijeva 2:21, 22).

Jehova je Adama i Evu stvorio savršene. Njihov um i tijelo nisu imali nikakav nedostatak.

Živjeli su u raju, koji se zove i edenski vrt. Tim prekrasnim vrtom tekle su rijeke, a u njemu je bilo drveća i životinja.

Jehova je razgovarao s Adamom i Evom i poučavao ih. Da su ga slušali, vječno bi živjeli u raju na Zemlji.

 Bog im je rekao da ne smiju jesti s jednog drveta (1. Mojsijeva 2:16, 17)

Jehova je Adamu i Evi pokazao jedno drvo u vrtu. Rekao im je da će umrijeti ako budu jeli njegov plod.

Jedan anđeo pobunio se protiv Boga. Taj zli anđeo zove se Sotona Đavo.

Sotona nije želio da Adam i Eva slušaju Jehovu. Poslužio se zmijom kako bi Evi rekao da neće umrijeti ako bude jela plod s tog drveta. Rekao je da će postati kao Bog. Naravno, Sotona je lagao (1. Mojsijeva 3:1-5).