Idi na sadržaj

Idi na podizbornik

Idi na kazalo

Jehovini svjedoci

hrvatski

Slušaj Boga i živi vječno

 5. DIO

Opći potop – tko je slušao Boga, a tko nije?

Opći potop – tko je slušao Boga, a tko nije?

U Noino vrijeme većina ljudi činila je zlo (1. Mojsijeva 6:5)

Adam i Eva imali su djecu, pa je ubrzo na Zemlji živjelo mnogo ljudi. S vremenom su se još neki anđeli pridružili Sotoni i pobunili se protiv Boga.

Ti su anđeli došli na Zemlju i uzeli ljudska tijela kako bi mogli imati žene. Sinovi koje su te žene rađale bili su veći i jači od drugih ljudi. Bili su vrlo nasilni.

Zemlja se ispunila ljudima koji su činili zlo. Biblija kaže: “Zloća čovjekova na zemlji bila je velika i sve su misli srca njegova bile uvijek upravljene samo na zlo.”

 Noa je poslušao Boga i sagradio arku (1. Mojsijeva 6:13, 14, 18, 19, 22)

Noa je bio dobar čovjek. Jehova mu je rekao da će potopom uništiti sve zle ljude.

Bog je Noi rekao da sagradi arku, odnosno jako velik brod. Rekao je da u arku uđu on, njegova obitelj i sve vrste životinja.

Noa je upozoravao ljude na to da dolazi potop, ali oni ga nisu slušali. Neki su mu se rugali, a neki su ga mrzili.

Kad je Noa sagradio arku, u nju je uveo životinje.