Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Jehovini svjedoci

Izaberi jezik hrvatski

 DEVETNAESTO POGLAVLJE

‘Božja mudrost u svetoj tajni

‘Božja mudrost u svetoj tajni

1, 2. Kojoj bismo “svetoj tajni” trebali obratiti pažnju, i zašto?

TAJNE! Budući da izazivaju radoznalost, da su privlačne i zagonetne, ljudi ih često teško čuvaju. Međutim, Biblija kaže: “Slava je Božja skrivati stvar” (Priče Salamunove 25:2). Da, kao Suvereni Vladar i Stvoritelj, Jehova s pravom drži u tajnosti neke stvari dok ne odluči da je došlo vrijeme da ih otkrije ljudima.

2 Međutim, postoji jedna zanimljiva, privlačna tajna koju je Jehova otkrio u svojoj Riječi. Naziva je se ‘sveta tajna Božje volje’ (Efežanima 1:9). Kad saznaš o čemu je riječ, nećeš samo zadovoljiti svoju znatiželju. Otkrivanje te tajne može voditi do spasenja i može ti pružiti kratak uvid u Jehovinu neizmjernu mudrost.

Postepeno otkrivana

3, 4. Kako je proročanstvo iz 1. Mojsijeve 3:15 pružalo nadu, i na koju je ‘svetu tajnu’ ukazivalo?

3 Kad su Adam i Eva sagriješili, možda je izgledalo da je osujećen Jehovin naum da zemaljski raj nastani savršenim ljudima. No Bog je odmah pronašao izlaz iz te situacije. Rekao je: “Mećem neprijateljstvo između tebe [zmije] i žene i između sjemena tvojega i sjemena njezina; ono će ti na glavu stajati a ti ćeš ga u petu ujedati” (1. Mojsijeva 3:15).

4 Bile su to zbunjujuće, zagonetne riječi. Tko je ta žena? Tko je zmija? Tko je ‘sjeme’ koje će stati na glavu zmiji? Adam i Eva mogli su samo nagađati. Pa ipak, te su Božje riječi pružile nadu svakom vjernom potomku tog nevjernog bračnog para. Pravednost će pobijediti. Jehovin će se naum ostvariti. Ali kako? O, pa to je bila tajna! Biblija je naziva ‘Božja mudrost u svetoj tajni, sakrivena mudrost’ (1. Korinćanima 2:7).

5. Navedi primjer koji pokazuje zašto je Jehova svoju tajnu otkrivao postepeno.

 5 Kao ‘Otkrivatelj tajni’, Jehova je s vremenom razotkrio važne detalje o ispunjenju te tajne (Danijel 2:28). No on je to činio postepeno, malo-pomalo. Da bismo si to lakše predočili, zamislimo brižnog oca koji treba odgovoriti svom malom sinu kad ga upita: “Tata, kako sam nastao?” Mudar će otac sinu reći samo onoliko koliko on može razumjeti. Kako sin raste, tako mu otac otkriva sve više informacija. Na sličan način, Jehova odlučuje kada je njegov narod spreman za to da mu otkrije svoju volju i naum (Priče Salamunove 4:18; Danijel 12:4).

6. (a) Kojoj svrsi služi savez, ili ugovor? (b) Zašto je značajno to što je Jehova sklapao saveze s ljudima?

6 Kako je Jehova to otkrivao? Mnogo je toga razotkrio putem nekoliko saveza, ili ugovora. Vjerojatno si u nekom periodu svog života sklopio nekakav ugovor — možda kad si kupio kuću, kad si posudio novac od nekoga ili nekome. Taj je ugovor bio pravno jamstvo da će se ispuniti dogovorene uvjete. Ali zašto je Jehova trebao sklapati formalne saveze, ili ugovore, s ljudima? Njegova je riječ sigurno dovoljno jamstvo da će ispuniti svoja obećanja. To je točno, međutim, Bog je u nekoliko navrata dobrostivo postupio potvrdivši svoju riječ pravnim ugovorima. Ti neponištivi sporazumi nama nesavršenim ljudima daju još više razloga da vjerujemo njegovim obećanjima (Hebrejima 6:16-18).

Savez s Abrahamom

7, 8. (a) Koji je savez Jehova sklopio s Abrahamom, i što je njime otkriveno o svetoj tajni? (b) Kako je Jehova postepeno sužavao liniju potomaka sve do obećanog Sjemena?

7 Više od dvije tisuće godina nakon što je čovjek izgnan iz Raja, Jehova je svom vjernom sluzi Abrahamu rekao:  “Sjeme [ću] tvoje veoma umnožiti, da ga bude kao zvijezda na nebu (...) i blagosloviće se u sjemenu tvojem svi narodi na zemlji, kad si poslušao glas moj” (1. Mojsijeva 22:17, 18). Bilo je to više od obećanja; Jehova je svoje riječi formulirao tako da poprime oblik pravovaljanog saveza i podupro ih neraskidivom zakletvom (1. Mojsijeva 17:1, 2; Hebrejima 6:13-15). Doista je divno što se Suvereni Gospodin zapravo obavezao da će blagosloviti ljude!

‘Sjeme ću tvoje veoma umnožiti da ga bude kao zvijezda na nebu’

8 Putem abrahamskog saveza pokazalo se da će obećano Sjeme biti čovjek jer će biti Abrahamov potomak. No tko će to biti? Jehova je s vremenom otkrio da će od Abrahamovih sinova Izak biti predak Sjemena. Između Izakova dva sina odabran je Jakov (1. Mojsijeva 21:12; 28:13, 14). Kasnije je Jakov jednom od svojih 12 sinova rekao sljedeće proročanske riječi: “Palica vladalačka neće se odvojiti od Jude niti od nogu njegovih onaj koji postavlja zakon, dokle ne dođe onaj kome pripada, i njemu će se pokoravati narodi” (1. Mojsijeva 49:10). Tada je postalo jasno da će Sjeme biti kralj, Judin potomak!

Savez s Izraelom

9, 10. (a) Koji je savez Jehova sklopio s izraelskim narodom, i kakvu je zaštitu pružao taj savez? (b) Kako je Zakon pokazivao da je čovječanstvu potrebna otkupnina?

9 Godine 1513. pr. n. e. Jehova je poduzeo korake kako bi pripremio put za otkrivanje daljnjih aspekata svete tajne. Sklopio je savez s Abrahamovim potomcima, izraelskim narodom. Iako danas više nije na snazi, taj savez Mojsijevog zakona bio je presudno važan dio Jehovinog nauma o dolasku obećanog Sjemena. U kom pogledu? Razmotrimo tri načina. Kao prvo, Zakon je djelovao poput zaštitnog zida (Efežanima 2:14). Njegove pravedne  odredbe držale su Židove odijeljenima od ne-Židova. Tako je Zakon pomagao da se sačuva linija iz koje je dolazilo obećano Sjeme. Uvelike zahvaljujući takvoj zaštiti taj je narod još uvijek postojao kad je došlo od Boga određeno vrijeme da se u Judinom plemenu rodi Mesija.

10 Kao drugo, Zakon je jasno pokazivao da je čovječanstvu potrebna otkupnina. Budući da je bio savršen, Zakon je obznanio da ga se grešni ljudi ne mogu u potpunosti pridržavati. Prema tome, on je služio “da bi prijestupe učinio očitima, dok ne dođe sjeme kojem je dano obećanje” (Galaćanima 3:19). Putem životinjskih žrtava Zakon je omogućavao privremeno očišćenje grijeha. No budući da, kao što je Pavao napisao, “nije moguće da krv bikova i jaraca odnese grijehe”, te su žrtve samo predočavale Kristovu otkupnu žrtvu (Hebrejima 10:1-4). Stoga je taj savez za vjerne Židove bio “odgajatelj koji vodi do Krista” (Galaćanima 3:24).

11. Koju je veličanstvenu budućnost Izrael mogao dobiti zahvaljujući savezu Zakona, ali zašto je taj narod, u cjelini uzevši, izgubio tu prednost?

11 Kao treće, taj je savez izraelskom narodu stavio u izgled veličanstvenu budućnost. Jehova mu je rekao da će postati “kraljevstvo svećeničko i narod svet” ako bude vjerno držao taj savez (2. Mojsijeva 19:5, 6). Nakon određenog vremena iz tjelesnog su Izraela uzeti prvi članovi nebeskog kraljevstva svećenika. Međutim, Izrael se, u cjelini uzevši, pobunio protiv saveza Zakona, odbacio Mesijansko Sjeme i izgubio taj izgled. Tko će onda popuniti broj onih koji će sačinjavati kraljevstvo svećenika? I u kakvoj su vezi taj blagoslovljeni narod i obećano Sjeme? Ti su aspekti svete tajne trebali biti otkriveni u od Boga određeno vrijeme.

 Savez za Davidovo Kraljevstvo

12. Koji je savez Jehova sklopio s Davidom, i što je time otkriveno o Božjoj svetoj tajni?

12 U 11. stoljeću pr. n. e. Jehova je razjasnio daljnji aspekt svete tajne kad je sklopio još jedan savez. Vjernom kralju Davidu obećao je: “Podignuću sjeme tvoje nakon tebe (...) i utvrdiću kraljevstvo njegovo. (...) I utvrdiću prijestolje kraljevstva njegova dovijeka” (2. Samuelova 7:12, 13; Psalam 89:3). Tako je linija iz koje će doći obećano Sjeme sužena na Davidovu lozu. No može li obični čovjek vladati “dovijeka”? (Psalam 89:20, 29, 34-36). I može li ljudski kralj osloboditi čovječanstvo od grijeha i smrti?

13, 14. (a) Koje je obećanje Jehova dao svom pomazanom Kralju prema 110. psalmu? (b) Koje je nove stvari o Sjemenu koje je trebalo doći Jehova otkrio preko svojih proroka?

13 David je pod nadahnućem napisao: “Reče Jehova Gospodinu mojemu: sjedi meni s desne strane, dok položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojima. Jehova se zakleo, i neće se pokajati: ti si svećenik dovijeka po redu Melkizedekovu” (Psalam 110:1, 4). Davidove su se riječi odnosile direktno na obećano Sjeme, ili Mesiju (Djela apostolska 2:35, 36). Taj Kralj neće vladati iz Jeruzalema, već s neba, gdje će biti Jehovi “s desne strane”. Time nema samo vlast nad zemljom Izrael već i nad čitavom Zemljom (Psalam 2:6-8). Ovi reci otkrivaju još nešto. Zapazi da se Jehova svečano zakleo da će Mesija biti “svećenik (...) po redu Melkizedekovu”. Poput Melkizedeka, koji je u Abrahamovo vrijeme služio kao kralj-svećenik, Sjeme koje je trebalo doći bit će imenovano od samog Boga da služi i kao Kralj i kao Svećenik! (1. Mojsijeva 14:17-20).

14 Jehova je tokom godina preko svojih proroka otkrivao nove aspekte svoje svete tajne. Naprimjer, Izaija je otkrio da će Sjeme umrijeti žrtvenom smrću (Izaija 53:3-12).  Mihej je prorekao Mesijino mjesto rođenja (Mihej 5:2). Danijel je čak prorekao točno vrijeme dolaska i smrti tog Sjemena (Danijel 9:24-27).

Sveta tajna — otkrivena!

15, 16. (a) Kako je Jehovin Sin bio “rođen od žene”? (b) Što je Isus naslijedio od svojih ljudskih roditelja, i kada je postao obećano Sjeme?

15 Kako će se ta proročanstva ispuniti ostala je tajna sve dok se Sjeme nije zaista pojavilo. U Galaćanima 4:4 stoji: “Kad se navršilo vrijeme, Bog je poslao svog Sina, koji je rođen od žene.” Druge godine pr. n. e. anđeo je židovskoj djevici imenom Marija rekao: “Evo, začet ćeš u utrobi i rodit ćeš sina, i nazovi ga imenom Isus. On će biti velik i zvat će se Sin Najvišega; i Jehova Bog dat će mu prijestolje Davida, njegovog oca (...). Sveti duh doći će na tebe i sila Najvišega zasjenit će te. Zato će se i ono što će se roditi zvati sveto, Božji Sin” (Luka 1:31, 32, 35).

16 Jehova je nakon toga prenio život svog Sina s neba u Marijinu utrobu kako bi bio rođen od žene. Marija je bila nesavršena žena. Pa ipak, Isus od nje nije naslijedio nesavršenost jer je bio “Božji Sin”. U isto vrijeme, Isusu su njegovi ljudski roditelji, kao Davidovi potomci, omogućili da dobije kako prirodna tako i zakonska prava Davidovog nasljednika (Djela apostolska 13:22, 23). Jehova je Isusa na dan njegovog krštenja, 29. n. e., pomazao svetim duhom i rekao: “Ovo je moj Sin, ljubljeni” (Matej 3:16, 17). Sjeme je napokon bilo tu! (Galaćanima 3:16). Došlo je vrijeme da se otkrije još neke aspekte svete tajne (2. Timoteju 1:10).

17. Kako je otkriveno značenje 1. Mojsijeve 3:15?

17 Za vrijeme svoje službe Isus je pokazao da je zmija iz 1. Mojsijeve 3:15 Sotona, a zmijino sjeme Sotonini sljedbenici (Matej 23:33; Ivan 8:44). Kasnije je otkriveno kako  će svi oni biti zauvijek uništeni (Otkrivenje 20:1-3, 10, 15). Pokazalo se da je žena “gornji Jeruzalem”, odnosno Jehovina nebeska ženi slična organizacija duhovnih stvorenja * (Galaćanima 4:26; Otkrivenje 12:1-6).

Novi savez

18. U koju je svrhu sklopljen “novi savez”?

18 Možda najupečatljiviji aspekt tajne otkriven je u noći prije Isusove smrti kad je svojim vjernim učenicima rekao za “novi savez” (Luka 22:20). Poput saveza Mojsijevog zakona, koji mu je prethodio, taj novi savez trebao je stvoriti “kraljevstvo svećeničko” (2. Mojsijeva 19:6; 1. Petrova 2:9). Međutim, taj savez neće stvoriti neki tjelesni narod, već duhovni, a to je ‘Izrael Božji’, kojeg sačinjavaju isključivo Kristovi vjerni pomazani sljedbenici (Galaćanima 6:16). Ti će sudionici novog saveza zajedno s Isusom izlijevati blagoslove na ljudski rod!

19. (a) Zašto novi savez uspijeva stvoriti “kraljevstvo svećeničko”? (b) Zašto se pomazane kršćane naziva “novo stvorenje”, i koliko će ih služiti na nebu s Kristom?

19 Ali zašto novi savez uspijeva stvoriti “kraljevstvo svećeničko”, kojemu je cilj blagosloviti čovječanstvo? Zato što Kristovim učenicima, umjesto da ih osudi kao grešnike, omogućava oproštenje grijeha putem njegove žrtve (Jeremija 31:31-34). Kad postanu čisti u Jehovinim očima, on ih usvaja u svoju nebesku obitelj i bivaju pomazani svetim duhom (Rimljanima 8:15-17; 2. Korinćanima 1:21). Oni tako doživljavaju “novo rođenje za živu nadu (...) sačuvan[u] na nebesima” (1. Petrova 1:3, 4). Budući da je  taj uzvišeni položaj ljudima nešto sasvim novo, duhom rođene pomazane kršćane naziva se “novo stvorenje” (2. Korinćanima 5:17). Biblija otkriva da će 144 000 osoba na koncu s neba sudjelovati u vladanju nad otkupljenim čovječanstvom (Otkrivenje 5:9, 10; 14:1-4).

20. (a) Koji je aspekt svete tajne otkriven 36. n. e.? (b) Tko će doživjeti blagoslove obećane Abrahamu?

20 Zajedno s Isusom ti su pomazanici postali “Abrahamovo sjeme” * (Galaćanima 3:29). Prve osobe koje su izabrane bile su tjelesni Židovi. No 36. n. e. otkriven je još jedan aspekt svete tajne: i ne-Židovi mogu imati nebesku nadu (Rimljanima 9:6-8; 11:25, 26; Efežanima 3:5, 6). Hoće li samo pomazani kršćani doživjeti blagoslove obećane Abrahamu? Neće, jer Isusova žrtva koristi cijelom svijetu (1. Ivanova 2:2). S vremenom je Jehova otkrio da će “veliko mnoštvo” koje se ne može izbrojiti preživjeti kraj Sotoninog sustava stvari (Otkrivenje 7:9, 14). Još će mnoštvo drugih uskrsnuti s izgledom na vječni život u Raju! (Luka 23:43; Ivan 5:28, 29; Otkrivenje 20:11-15; 21:3, 4).

Božja mudrost i sveta tajna

21, 22. Na koje se sve načine Jehovina mudrost očituje u svetoj tajni?

21 “Vrlo raznolika Božja mudrost” na izvanredan se način očituje u svetoj tajni (Efežanima 3:8-10). Jehova je pokazao veliku mudrost u načinu na koji je osmislio tu tajnu i što ju je postepeno otkrivao! Mudro je uzeo u obzir ograničenja ljudi, dopuštajući im da pokažu što je uistinu u njihovom srcu (Psalam 103:14).

 22 Jehovina neusporediva mudrost vidljiva je i u tome što je Isusa izabrao za Kralja. Jehovin Sin pouzdaniji je od bilo kojeg drugog stvorenja u svemiru. Budući da je živio kao čovjek od krvi i mesa, Isus je iskusio različite nevolje. On potpuno razumije ljudske probleme (Hebrejima 5:7-9). A Isusovi suvladari? Tokom stoljeća pomazani su kako muškarci tako i žene — koji su izabrani iz svih rasa, jezika i porijekla. Jednostavno ne postoji problem s kojim se netko od njih nije suočio i prebrodio ga (Efežanima 4:22-24). Doista će biti užitak živjeti pod vladavinom tih milosrdnih kraljeva-svećenika!

23. Koju prednost kršćani imaju s obzirom na Jehovinu svetu tajnu?

23 Apostol Pavao je napisao: ‘Sveta tajna koja je bila sakrivena od prijašnjih sustava stvari i od prijašnjih naraštaja objavljena je njegovim svetima’ (Kološanima 1:26). Da, Jehovini pomazani sveti razumiju mnoge stvari povezane sa svetom tajnom i prenose tu spoznaju milijunima drugih. Kakvu samo prednost svi mi imamo! Jehova “nam je obznanio svetu tajnu svoje volje” (Efežanima 1:9). Prenosimo tu divnu tajnu drugima, pomažući im da i oni upoznaju neizmjernu mudrost Jehove Boga!

^ odl. 17 “Sveta tajna (...) odanosti Bogu” također je otkrivena preko Isusa (1. Timoteju 3:16). Dugo je bila tajna hoće li itko moći sačuvati savršenu besprijekornost prema Jehovi. Isus je pružio odgovor. Sačuvao je besprijekornost unatoč svakoj kušnji koju je Sotona uzrokovao (Matej 4:1-11; 27:26-50).

^ odl. 20 Isus je s istom tom grupom sklopio i “savez (...) za kraljevstvo” (Luka 22:29, 30). On je ustvari sklopio ugovor s tim ‘malim stadom’ da će vladati s njim na nebu kao sekundarni dio Abrahamovog sjemena (Luka 12:32).