Idi na sadržaj

Idi na podizbornik

Idi na kazalo

Jehovini svjedoci

hrvatski

Približi se Jehovi

 ČETVRTO POGLAVLJE

‘Jehova je velik u moći’

‘Jehova je velik u moći’

1, 2. Koje je nevjerojatne stvari Ilija doživio u svom životu, ali koje je spektakularne prizore vidio iz pećine na gori Horebu?

ILIJA je već doživio nevjerojatne stvari. Gavrani su mu dvaput dnevno nosili hranu dok se skrivao. Dvije posude s brašnom i uljem nikada se nisu ispraznile tokom dugogodišnje gladi. Čak je i vatra sišla s neba kao odgovor na njegovu molitvu (1. Kraljevima 17. i 18. poglavlje). Međutim, Ilija nikada nije doživio ništa slično ovome.

2 Dok je bio šćućuren kod ulaza u jednu pećinu na gori Horebu, vidio je niz spektakularnih prizora. Najprije je zapuhao vjetar. Mora da je jako fijukao i stvarao zaglušujuću huku jer je bio toliko snažan da je rascijepio planine i polomio litice. Zatim se osjetio potres, koji je oslobodio goleme sile zarobljene u Zemljinoj kori. Potom se pojavila vatra. Dok je harala područjem, Iliju je vjerojatno zapljusnuo val nesnosne vrućine (1. Kraljevima 19:8-12).

“Gle, Jehova prolažaše”

3. Koju je Božju osobinu Ilija upoznao, i u čemu je vidljiva ta osobina?

3 Svi ti različiti prizori kojih je Ilija bio očevidac imali su nešto zajedničko — bili su dokaz velike moći Jehove Boga. Naravno, mi ne trebamo vidjeti neko čudo kako bismo se uvjerili da Bog posjeduje tu osobinu. Ona je lako uočljiva. Biblija nam govori da djela stvaranja svjedoče o Jehovinoj ‘vječnoj moći i Božanstvu’ (Rimljanima 1:20). Razmisli samo o zasljepljujućim bljeskovima munje i tutnjavi grmljavine tokom oluje, o veličanstvenim slapovima golemih vodopada, o beskrajnom prostranstvu zvjezdanog neba! Zar u tim prizorima ne vidiš dokaz Božje  moći? Pa ipak, malotko u današnjem svijetu uistinu priznaje Božju moć. Još je manje onih koji ispravno gledaju na nju. No ako dobijemo uvid u tu Božju osobinu, imat ćemo mnogo razloga da se približimo Jehovi. U ovom ćemo dijelu detaljno obraditi Jehovinu neusporedivu moć.

Jedna od glavnih Jehovinih osobina

4, 5. (a) Kakva veza postoji između Jehovinog imena i njegove sile, ili moći? (b) Zašto je prikladno to što je Jehova odabrao bika kao simbol svoje moći?

4 Jehova je bez premca kad je u pitanju moć. Jeremija 10:6 kaže: “Nitko nije kao ti, Jehova; velik si i veliko je ime tvoje u sili.” Zapazi da se silu, ili moć, povezuje s Jehovinim imenom. Prisjeti se da ono , po svemu sudeći, znači “onaj koji čini da postane”. Što Jehovi omogućava da stvori sve što želi ili da postane što god želi? Između ostalog, njegova moć. Da, Jehova ima neograničenu sposobnost djelovanja, izvršavanja svoje volje. Takva je moć jedna od njegovih glavnih osobina.

5 Budući da nikada u potpunosti ne bismo mogli dokučiti veličinu Jehovine moći, on se poslužio usporedbama da bi nam u tome pomogao. Kao što smo već vidjeli, uzeo je bika kao simbol svoje moći (Ezehijel 1:4-10). To je prikladna usporedba jer je čak i pitomi bik velika i snažna životinja. Ljudi koji su u biblijsko vrijeme živjeli u Palestini rijetko su vidjeli nešto jače, ako uopće jesu. No znali su za još strašniju vrstu bika — divljeg bika, ili tura, koji je kasnije izumro (Job 39:9-12). Rimski car Julije Cezar jednom je rekao da su ti bikovi veličinom tek nešto manji od slonova. “Velike su snage”, napisao je, “i velike brzine.” Zamisli koliko bi se sićušnim i slabim osjećao da stojiš pored te životinje!

6. Zašto se samo Jehovu može nazvati “Svemogući”?

 6 Slično tome, čovjek je malen i nemoćan u usporedbi s Jehovom, Bogom moći. Njemu su čak i moćni narodi kao tek tanki sloj prašine na vagi (Izaija 40:15). Za razliku od svih stvorenja, Jehova ima neograničenu moć jer se jedino njega naziva “Svemogući” * (Otkrivenje 15:3). Jehova je ‘jak u moći’ i posjeduje ‘veliku silu’, ili energiju (Izaija 40:26). Neiscrpan je i beskrajan izvor moći. On ne ovisi o nekom vanjskom izvoru energije jer je “krepost u Boga” (Psalam 62:11). No na koji način Jehova ispoljava svoju moć?

Kako Jehova ispoljava svoju moć

7. Što je Jehovin sveti duh, i na što ukazuju riječi na izvornim jezicima koje se koriste u Bibliji?

7 Jehova izlijeva svoj sveti duh u neograničenoj mjeri. To je Božja aktivna sila. Zapravo, taj se izraz i koristi u 1. Mojsijevoj 1:2 (NS). Izvorne hebrejske i grčke riječi koje se prevodi s “duh” može se u nekim kontekstima prevesti s “vjetar”, “dah” i “strujanje zraka”. Leksikografi kažu da te riječi na izvornim jezicima ukazuju na nevidljivu aktivnu silu. Božji duh ne možemo vidjeti, baš kao ni vjetar, no njegovo je djelovanje stvarno i uočljivo.

8. Koji se simbolični izrazi za Božji duh koriste u Bibliji, i zašto su te usporedbe prikladne?

8 Bog svoj sveti duh može koristiti u razne svrhe. Jehova ga može upotrijebiti za izvršenje svakog svog nauma. Zato je sasvim na mjestu što Biblija Božji duh naziva njegovim simboličnim “prstom”, “rukom krjepkom” ili “mišicom podignutom” (Luka 11:20; 5. Mojsijeva 5:15; Psalam 8:3). Kao što čovjek može rukama obavljati kojekakve poslove koji zahtijevaju različitu snagu ili preciznost, tako i Bog  koristi svoj duh za ostvarenje svakog nauma — naprimjer koristio ga je kad je stvarao sićušni atom, kad je razdvojio Crveno more ili kad je omogućio kršćanima u prvom stoljeću da govore stranim jezicima.

9. Koga sve obuhvaća Jehovina vladalačka moć?

9 Jehova svoju moć pokazuje i putem autoriteta koji ima kao Univerzalni Suveren. Možeš li zamisliti da imaš na milijune inteligentnih, sposobnih podanika koji jedva čekaju ispuniti tvoju zapovijed? Jehova ima takvu vladalačku moć. On ima ljudske sluge, koje se u Bibliji često uspoređuje s vojskom (Psalam 68:11, NS; 110:3). Međutim, ljudi su nejaka stvorenja u usporedbi s anđelima. Zamisli, kad je asirska vojska napala Božji narod, jedan jedini anđeo ubio je 185 000 njihovih vojnika u jednoj noći! (2. Kraljevima 19:35). Božji su anđeli “jaki u sili” (Psalam 103:19, 20, St).

10. (a) Zašto se Svemogućeg naziva Jehova nad vojskama? (b) Koje je najmoćnije Jehovino stvorenje?

10 Koliko anđela postoji? Prorok Danijel je u viziji vidio nebo i više od 100 milijuna duhovnih stvorenja kako stoje pred Jehovinim prijestoljem, ali nigdje se ne kaže da je vidio sve anđele koje je Jehova stvorio (Danijel 7:10). Dakle, moguće je da postoje stotine milijuna anđela. Iz tog razloga Bog nosi titulu Jehova nad vojskama. Njome se opisuje moćan položaj koji ima kao Zapovjednik velike, organizirane vojske moćnih anđela. Iznad svih tih duhovnih stvorenja postavio je jedno koje ih predvodi; svog ljubljenog Sina, ‘prvorođenca svega stvorenja’ (Kološanima 1:15). Kao arhanđeo — poglavar nad svim anđelima, serafima i kerubima — Isus je moćniji od svih ostalih Jehovinih stvorenja.

11, 12. (a) Na koje načine Božja riječ vrši snažan utjecaj? (b) Kako je Isus potvrdio da je Jehovina moć velika?

11 Jehova svoju moć očituje na još jedan način. U Hebrejima 4:12 stoji: “Božja riječ je živa i vrši snažan utjecaj.”  Jesi li primijetio izuzetno snažan utjecaj Božje riječi, odnosno duhom nadahnute poruke, koja je danas sačuvana u Bibliji? Ona nas može ojačati, izgraditi našu vjeru i pomoći nam da učinimo korjenite promjene. Apostol Pavao je upozorio suvjernike na ljude koji vode krajnje nemoralan život. Zatim je dodao: “Neki od vas bili su takvi” (1. Korinćanima 6:9-11). Da, “Božja riječ” je na njih snažno utjecala i pomogla im da se promijene.

12 Jehova ima tako veliku moć i očituje ju tako uspješno da ga ništa ne može spriječiti u tome. Isus je rekao: “Bogu je sve moguće” (Matej 19:26). U koje svrhe Jehova koristi svoju moć?

Moć korištena s ciljem

13, 14. (a) Zašto možemo reći da Jehova nije neosobni izvor moći? (b) Na koje načine Jehova koristi svoju moć?

13 Jehovin je duh daleko moćniji od bilo koje fizikalne sile, a Jehova nije neka neosobna sila, tek neki izvor moći. On je Bog, koji je osoba, i ima potpunu kontrolu nad svojom moći. A što ga potiče da je primjenjuje?

14 Kao što ćemo vidjeti, Bog koristi moć da bi stvarao, razarao, štitio, obnavljao — ukratko, da bi učinio sve što je u skladu s njegovim savršenim naumima (Izaija 46:10). Ponekad Jehova koristi svoju moć da bi otkrio važne aspekte svoje osobnosti i svojih mjerila. No on svoju moć prvenstveno primjenjuje za ostvarenje svoje volje — opravdanje svoje suverenosti i posvećenje svog svetog imena putem Mesijanskog Kraljevstva. Taj naum ništa ne može osujetiti.

15. U koju svrhu Jehova koristi svoju moć kad su u pitanju njegovi sluge, i kako to dokazuje Ilijin slučaj?

15 Jehova svoju moć koristi i da bi nama osobno pomagao. Zapazi što stoji u 2. Dnevnika 16:9: “Oči Jehovine gledaju po svoj zemlji da bi pokazivao silu svoju prema onima  kojima je srce cijelo prema njemu.” Dokaz toga je Ilijino iskustvo spomenuto u uvodu. Zašto mu je Jehova na zastrašujuć način dokazao svoju moć? Pa, zla kraljica Jezabela zaklela se da će ubiti Iliju. Prorok je bježao od nje, pokušavajući se spasiti. Osjećao se usamljeno, uplašeno i obeshrabreno — kao da je sav njegov naporan rad bio uzaludan. Da bi utješio tog potištenog čovjeka, Jehova ga je na upečatljiv način podsjetio na svoju moć. Vjetar, potres i vatra dokazali su Iliji da je uz njega najmoćnija osoba u svemiru. Zar se trebao bojati Jezabele kad je na njegovoj strani bio svemogući Bog? (1. Kraljevima 19:1-12). *

16. Zašto je utješno razmišljati o Jehovinoj ogromnoj moći?

16 Iako sada nije vrijeme da Jehova čini čuda, on se nije promijenio od Ilijinog vremena (1. Korinćanima 13:8). I danas je jednako spreman upotrijebiti svoju moć u korist onih koji ga ljube. Istina je da prebiva u uzvišenom duhovnom području, no on nije daleko od nas. Njegova moć ne poznaje granice, pa daljina ne predstavlja nikakav problem. Umjesto toga, “Jehova je blizu svih koji ga prizivaju” (Psalam 145:18). Kad je jednom prilikom prorok Danijel prizvao Jehovu u pomoć, pred njim se pojavio anđeo prije nego što je uopće završio svoju molitvu! (Danijel 9:20-23). Jehovu ništa ne može spriječiti da pomogne osobama koje ljubi i ojača ih (Psalam 118:6).

Čini li moć Boga nepristupačnim?

17. Kakav strah Jehovina moć izaziva u nama, a kakav ne izaziva?

17 Trebamo li se bojati Boga zbog njegove moći? Moramo odgovoriti i s da i s ne. Odgovor je da, jer ta osobina daje brojne razloge za zdrav strah pred Bogom, veliko  divljenje i duboko poštovanje, o čemu smo kratko govorili u prethodnom poglavlju. Takav je strah, kaže Biblija, ‘početak mudrosti’ (Psalam 111:10). Međutim, moramo odgovoriti i s ne, jer Božja moć nije razlog da osjećamo morbidan strah pred njim ili da mu se oklijevamo približiti.

18. (a) Zašto mnogi ne vjeruju moćnim osobama? (b) Kako znamo da Jehovu ne može iskvariti njegova moć?

18 “Moć često kvari ljude, a apsolutna moć apsolutno kvari.” Tako je 1887. napisao engleski plemić lord Acton. Njegovu se izjavu često ponavlja, možda zato što je tako mnogo osoba smatra neopozivom istinom. Nesavršeni ljudi često zloupotrebljavaju moć, što povijest dokazuje uvijek iznova (Propovjednik 4:1; 8:9). Iz tog razloga mnogi ne vjeruju moćnim osobama i ne žele imati nikakve veze s njima. Jehova ima apsolutnu moć. Je li ga ona na neki način iskvarila? Naravno da nije! Kao što smo vidjeli, on je svet i nema toga što ga može iskvariti. Jehova nije poput moćnih nesavršenih muškaraca i žena iz ovog pokvarenog svijeta. On nikada nije zloupotrebljavao svoju moć niti će to ikada učiniti.

19, 20. (a) S kojim osobinama Jehova uvijek uravnotežuje svoju moć, i zašto je to utješno znati? (b) S kojom bi usporedbom mogao prikazati Jehovino samosvladavanje, i zašto ti ono djeluje privlačno?

19 Ne zaboravi da moć nije jedina Jehovina osobina. Još se moramo upoznati s njegovom pravdom, mudrosti i ljubavi. No ne bismo trebali zaključiti da Jehova svoje osobine pokazuje kruto ili mehanički, kao da ih iskazuje jednu po jednu. Ustvari, baš je suprotno, a u narednim poglavljima vidjet ćemo da Jehova svoju moć uvijek drži u ravnoteži sa svojom pravdom, mudrosti i ljubavi. Razmisli o još jednom svojstvu koje Bog posjeduje, a koje se danas rijetko viđa kod svjetovnih vladara — o samosvladavanju.

 20 Zamisli da si se susreo s čovjekom koji je toliko visok i snažan da ga se bojiš. Međutim, s vremenom uvidiš da je blag. Uvijek želi i spreman je koristiti svoju snagu da bi pomagao ljudima i štitio ih, a naročito bespomoćnima i ranjivima. On nikada ne zloupotrebljava svoju moć. Vidiš da ga se kleveće bez ikakvog razloga, no unatoč tome on je odlučan, a ipak smiren, dostojanstven, pa čak i drag. Pitaš se da li bi i ti mogao pokazivati takvu blagost i samosvladavanje, naročito kad bi bio toliko snažan. I dok bi sve bolje upoznavao tog čovjeka, zar mu se ne bi osjećao privučenim? Mi imamo daleko više razloga da se približimo svemogućem Jehovi. Razmotri cijelu rečenicu iz koje je uzet naslov ovog poglavlja: “Jehova je spor na gnjev i velike je moći” (Nahum 1:3). Jehova nije nagao u korištenju svoje moći protiv ljudi, pa čak ni protiv zlih. On je blag i dobar. Dokazao je da je “spor na gnjev” unatoč mnogim provokacijama (Psalam 78:37-41).

21. Zašto Jehova ne prisiljava ljude da vrše njegovu volju, i što iz toga učimo o njemu?

21 Razmisli o Jehovinom samosvladavanju iz jednog drugog kuta. Što misliš, kad bi imao apsolutnu moć, bi li  ponekad došao u iskušenje da prisiliš ljude da postupaju onako kako ti želiš? Jehova, unatoč svoj svojoj moći, ne prisiljava ljude da mu služe. Iako vječni život možemo dobiti jedino ako služimo Jehovi, on nas na to ne prisiljava. Umjesto toga, on s ljubavlju poštuje dostojanstvo svakog pojedinca dajući mu slobodu izbora. On upozorava na posljedice loših odluka i govori o nagradama koje usljeđuju zbog ispravnih odluka. No samu odluku prepušta nama (5. Mojsijeva 30:19, 20). Zapravo, Jehova ništa ne dobiva time što mu netko služi pod prisilom ili iz morbidnog straha od njegove zastrašujuće moći. On traži osobe koje mu žele služiti dobrovoljno, iz ljubavi (2. Korinćanima 9:7).

22, 23. (a) Zašto se može reći da Jehova rado ovlašćuje ruge i daje im snagu? (b) Što ćemo razmatrati u sljedećem poglavlju?

22 Razmotrimo zadnji razlog zašto ne trebamo živjeti u strahu od Svemogućeg Boga. Ljudi koji imaju moć često se boje prenijeti vlast i na druge. Međutim, Jehova rado ovlašćuje svoje lojalne obožavatelje. On drugima, naprimjer svom Sinu, povjerava veliku vlast (Matej 28:18). Isto tako, Jehova daje snagu svojim slugama. Biblija objašnjava: “Tvoje je, Jehova, veličanstvo i sila i slava i vječnost i čast, i sve što je na nebu i na zemlji; (...) u tvojoj je ruci moć i sila, i u tvojoj je ruci uzvisiti i ukrijepiti sve” (1. Dnevnika 29:11, 12).

23 Da, Jehova se raduje što te može okrijepiti. On čak daje ‘snagu koja nadilazi uobičajenu’ onima koji mu žele služiti (2. Korinćanima 4:7). Zar se ne osjećaš privučenim tom moćnom Bogu, koji, poštujući svoje principe, koristi moć na takav divan način? U sljedećem poglavlju usredotočit ćemo se na to kako Jehova koristi svoju moć u stvaranju.

^ odl. 6 Grčka riječ prevedena sa “Svemogući” doslovno znači “vladar nad svim; onaj koji ima potpunu moć”.

^ odl. 15 U Bibliji stoji da “Jehova ne bješe u vjetru; (...) potresu; (...) ognju”. Za razliku od obožavatelja mitoloških bogova prirode, Jehovu njegovi sluge ne traže u prirodnim silama. On je toliko velik da se ne može nalaziti ni u čemu što je stvorio (1. Kraljevima 8:27).