Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Jehovini svjedoci

Izaberi jezik hrvatski

 DEVETO POGLAVLJE

‘Krist, Božja sila’

‘Krist, Božja sila’

1-3. (a) Kojem su zastrašujućem događaju na Galilejskom moru prisustvovali učenici, i što je Isus učinio? (b) Zašto se Isusa s pravom naziva ‘Krist, Božja sila’?

UČENICI su bili užasnuti. Plovili su preko Galilejskog mora kad ih je iznenada snašla oluja. Nema sumnje da su na tom jezeru i ranije viđali oluje — uostalom, neki od njih bili su iskusni ribari * (Matej 4:18, 19). Ali ovo je bio “jak olujni vjetar” zbog kojeg se more ubrzo veoma uzburkalo. Oni su mahnito pokušavali upravljati brodom, no oluja je bila prejaka. Valovi su se uzdizali i “udarali u brod”, koji se počeo puniti vodom. Unatoč metežu, Isus je čvrsto spavao na krmi, iscrpljen nakon što je cijeli dan poučavao mnoštva. Budući da su se bojali za svoj život, učenici su ga probudili, usrdno ga moleći: “Gospodine, spasi nas, poginut ćemo!” (Marko 4:35-38; Matej 8:23-25).

2 Isus se nije bojao. Odlučno je prekorio vjetar i more: “Umiri se! Umukni!” Istog su časa vjetar i more poslušali — oluja je prestala, valovi su se povukli i “nastala je velika tišina”. Tada je njegove učenike obuzeo neobičan strah. “Tko je zapravo ovaj?” mrmljali su između sebe. Doista, kakav je to čovjek koji može prekoriti vjetar i more kao da opominje neposlušno dijete? (Marko 4:39-41; Matej 8:26, 27).

3 Ali Isus nije bio običan čovjek. Jehovina se moć na čudesne načine očitovala u njegovu korist i preko njega.  Apostol Pavao je pod nadahnućem s pravom za njega rekao da je ‘Krist, Božja sila’ (1. Korinćanima 1:24). Na koje se načine Božja sila, odnosno moć, očitovala na Isusu? I kako Isusovo korištenje moći može djelovati na naš život?

Moć Božjeg jedinorođenog Sina

4, 5. (a) Koliku je moć i vlast Jehova prenio na svog jedinorođenog Sina? (b) Koju je pomoć Sin imao prilikom ispunjenja Očevih nauma vezanih uz stvaranje?

4 Osvrnimo se na moć koju je Isus imao tokom predljudskog postojanja. Jehova je upotrijebio vlastitu ‘vječnu moć’ prilikom stvaranja svog jedinorođenog Sina, koji je postao poznat kao Isus Krist (Rimljanima 1:20; Kološanima 1:15). Jehova je nakon toga na svog Sina prenio golemu moć i vlast i dao mu zadatak da ispuni njegove naume u vezi sa stvaranjem. O tom Sinu Biblija kaže: “Sve je postalo preko njega, i bez njega nije postalo ništa” (Ivan 1:3).

5 Mi možemo tek djelomično shvatiti obim tog zadatka. Zamisli kolika je moć bila potrebna da bi se stvorilo milijune moćnih anđela, materijalni svemir s milijardama galaksija i Zemlju s beskrajno mnogo životnih oblika. Da bi izvršio te zadatke, jedinorođeni Sin imao je na raspolaganju najmoćniju silu u svemiru — Božji sveti duh. Sin je veoma uživao kao Vješt Graditelj, kojeg je Jehova koristio u stvaranju svega drugoga (Priče Salamunove 8:22-31).

6. Koliku je moć i vlast Isus dobio nakon svoje smrti na Zemlji i uskrsnuća?

6 Je li jedinorođeni Sin mogao dobiti još veću moć i vlast? Isus je nakon svoje smrti na Zemlji i uskrsnuća rekao: “Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji” (Matej 28:18). Da, Isus je tako imao sposobnost koristiti moć u čitavom svemiru i pravo na to. Kao “Kralj kraljeva i Gospodar  gospodarâ” dobio je ovlaštenje da “uništi svaku vladavinu i svaku vlast i silu” — vidljivu i nevidljivu — koja se suprotstavlja njegovom Ocu (Otkrivenje 19:16; 1. Korinćanima 15:24-26). Bog ‘nije ostavio ništa što nije podloženo’ Isusu — zapravo, izuzev samog sebe (Hebrejima 2:8; 1. Korinćanima 15:27).

7. Zašto možemo biti uvjereni da Isus nikada neće zloupotrijebiti moć koju mu je Jehova dao?

7 Trebamo li se bojati da bi Isus mogao zloupotrijebiti svoju moć? Nipošto! Isus istinski ljubi svog Oca i nikada ne bi učinio ništa čime bi izazvao njegovo negodovanje (Ivan 8:29; 14:31). Isus dobro zna da Jehova nikada ne zloupotrebljava svoju beskrajnu moć. Iz prve je ruke vidio da Jehova traži prilike kako bi “pokazivao silu svoju prema onima kojima je srce cijelo prema njemu” (2. Dnevnika 16:9). Da, Isus ljubi ljude kao i njegov Otac i zato možemo biti uvjereni da će Isus svoju moć uvijek koristiti u pozitivne svrhe (Ivan 13:1). Isusov život pokazuje da on nikada nije odstupio od toga. Obratimo pažnju na moć koju je imao dok je bio na Zemlji i s kakvim ju je motivom koristio.

‘Silan na riječi’

8. Za što je Isus bio opunomoćen nakon svog pomazanja, i kako je koristio svoju moć?

8 Po svemu sudeći, Isus nije činio čuda dok je kao dječak rastao u Nazaretu. No nakon što se 29. n. e. krstio u dobi od oko 30 godina, situacija se promijenila (Luka 3:21-23). Biblija nam kaže: “Bog [ga je] pomazao svetim duhom i silom, a on je prolazio zemljom čineći dobro i liječeći sve koje je Đavo tlačio” (Djela apostolska 10:38). “Čineći dobro” — zar to ne pokazuje da je Isus ispravno koristio svoju moć? Nakon što je pomazan, “postao [je] prorok silan na djelu i riječi” (Luka 24:19).

9-11. (a) Gdje je Isus uglavnom poučavao, i s kojim se izazovom suočio? (b) Zašto su mnoštva bila zapanjena Isusovim načinom poučavanja?

 9 U kom je smislu Isus bio silan na riječi? On je često poučavao na otvorenom — na obalama jezera, brežuljcima, ulicama i trgovima (Marko 6:53-56; Luka 5:1-3; 13:26). Osobe koje su ga slušale mogle su jednostavno otići ako im nije bilo zanimljivo ono što je govorio. Kako u to doba još nije bilo tiskanih knjiga jedino što su slušaoci koji su cijenili Isusove pouke mogli učiniti bilo je da njegove riječi pohrane u svoje misli i srce. Zato je Isusovo poučavanje trebalo biti stvarno zanimljivo, jasno za razumijevanje i lako za pamćenje. No to nije bio nikakav problem za Isusa. Pogledajmo, naprimjer, njegovu Propovijed na gori.

10 Jednog jutra početkom 31. n. e. mnoštvo se okupilo na jednom obronku blizu Galilejskog mora. Neki su došli iz Judeje i Jeruzalema, koji su bili udaljeni od 100 do 110 kilometara. Drugi su došli iz obalnog područja Tira i Sidona, koji su se nalazili na sjeveru. Mnogi bolesni prilazili su Isusu da bi ga dodirnuli i on ih je sve izliječio. Kad među njima više nije bilo teško bolesnih, počeo je poučavati (Luka 6:17-19). Nakon što im je poslije nekog vremena prestao govoriti, bili su zadivljeni onim što su čuli. Zašto?

11 Godinama kasnije jedna osoba koja je čula tu propovijed napisala je: “Mnoštvo je bilo zapanjeno njegovim načinom poučavanja; jer ih je poučavao kao onaj tko ima autoritet” (Matej 7:28, 29). Oni su mogli osjetiti snagu Isusovih riječi. Govorio je kao Božji zastupnik, a svoja je učenja potkrepljivao autoritetom Božje Riječi (Ivan 7:16). Isusove su izjave bile jasne, opomene uvjerljive, a argumenti neosporivi. Njegove su riječi dopirale do srži problema  o kojem se raspravljalo i do srca njegovih slušalaca. Naučio ih je kako pronaći radost, kako se moliti, kako tražiti Božje Kraljevstvo i kako osigurati sigurnu budućnost (Matej 5:3–7:27). Njegove su riječi dirnule srca osoba koje su gladovale za istinom i pravednošću. One su bile spremne ‘odreći se’ sebe i ostaviti sve da bi ga slijedile (Matej 16:24; Luka 5:10, 11). Doista snažan dokaz o tome koliko su snažne bile Isusove riječi!

“Silan na djelu”

12, 13. U kom je smislu Isus bio “silan na djelu”, i po čemu su se razlikovala njegova čuda?

12 Isus je bio i “silan na djelu” (Luka 24:19). U Evanđeljima se izvještava o preko 30 konkretnih čuda koja je izvršio — sve zahvaljujući ‘Jehovinoj moći’ * (Luka 5:17). Isusova čuda utjecala su na živote tisuća ljudi. U samo dva čuda — kad je nahranio 5 000 i kasnije 4 000 muškaraca “osim žena i djece” — ukupno je bilo uključeno vjerojatno oko 20 000 ljudi! (Matej 14:13-21; 15:32-38).

“Vidjeli su Isusa kako hoda po moru”

13 Isus je činio razna čuda. Imao je vlast nad demonima i s lakoćom ih je istjerivao (Luka 9:37-43). Imao je moć nad prirodnim elementima i zato je mogao pretvoriti vodu u vino (Ivan 2:1-11). Na zaprepaštenje svojih učenika hodao je po uzburkanom Galilejskom moru (Ivan 6:18, 19). Imao je vlast nad bolestima, pa je liječio tjelesne mane te kronične i smrtonosne bolesti (Marko 3:1-5; Ivan 4:46-54). Ta je izlječenja činio na razne načine. Neke je izliječio iako je bio daleko od njih, dok je druge dotaknuo (Matej 8:2, 3, 5-13). Neke je izliječio istog časa, a druge postepeno (Marko 8:22-25; Luka 8:43, 44).

14. Pod kojim je okolnostima Isus dokazao da ima moć ukinuti smrt?

 14 Što je još značajnije, Isus je imao moć ukinuti smrt. Postoje izvještaji o tri slučaja kada je uskrsnuo mrtve, naime 12-godišnju kćerku vratio je roditeljima, jedino dijete majci koja je bila udovica i voljenog brata sestrama (Luka 7:11-15; 8:49-56; Ivan 11:38-44). Ništa ga nije moglo spriječiti da umrle vrati u život. Dvanaestogodišnju djevojčicu uskrsnuo je iz samrtne postelje nedugo nakon što je umrla. Udovičinog je sina uskrsnuo dok je bio na mrtvačkim nosilima, nesumnjivo na dan njegove smrti. A Lazara je podigao iz mrtvih nakon što je četiri dana bio u grobu.

Nesebično, odgovorno i uviđavno korištenje moći

15, 16. Koji dokazi postoje da je Isus nesebično koristio svoju moć?

15 Možeš li zamisliti do kakve bi zloupotrebe moći moglo doći kad bi neki nesavršeni vladar imao Isusovu moć? No Isus je bio bezgrešan (1. Petrova 2:22). Nije dopustio da ga iskvare sebičnost, ambicioznost i pohlepa, koje potiču nesavršene ljude da svoju moć koriste na štetu drugih.

16 Isus je nesebično primjenjivao svoju moć, nikada u svoju korist. Kad je bio gladan, odbio je kamenje pretvoriti u kruh (Matej 4:1-4). Ono malo što je imao bilo je dokaz da nije izvlačio materijalnu korist iz moći koju je posjedovao (Matej 8:20). Postoji još jedan dokaz da su njegova moćna djela proizlazila iz nesebičnih motiva. Kad je činio čuda, bilo je to donekle na vlastiti gubitak. Dok je liječio bolesne, sila je izlazila iz njega. On je to osjećao, čak ako je u pitanju bilo samo jedno izlječenje (Marko 5:25-34). Pa ipak, dozvolio je mnoštvu ljudi da ga dotakne i na taj im je način vratio zdravlje (Luka 6:19). Bio je zaista nesebičan!

17. Kako je Isus dokazao da odgovorno koristi svoju moć?

17 Isus je odgovorno koristio svoju moć. Nikada nije činio moćna djela samo zato da bi privlačio pažnju na sebe  ili da bi se bezrazložno isticao (Matej 4:5-7). Nije želio činiti znakove samo zato da bi zadovoljio Herodovu pogrešno motiviranu znatiželju (Luka 23:8, 9). Isus nije želio da se posvuda govori o njegovoj moći, već je često osobama koje je izliječio napominjao da nikome ne govore o tome (Marko 5:43; 7:36). Nije želio da ljudi donose zaključke o njemu na temelju senzacionalističkih glasina (Matej 12:15-19).

18-20. (a) Što je utjecalo na način na koji je Isus koristio svoju moć? (b) Što misliš o načinu na koji je Isus izliječio jednog gluhog čovjeka?

18 Taj čovjek koji je imao veliku moć, Isus, nimalo nije bio sličan vladarima koji su bešćutno zanemarivali potrebe i patnje drugih dok su iskazivali svoju moć. Isusu je bilo stalo do ljudi. Već sam pogled na one koji su u nevolji toliko ga je dirnuo da je želio ublažiti njihovu patnju (Matej 14:14). Bio je uviđavan prema njihovim osjećajima i potrebama, a ta je duboka brižnost utjecala na način na koji je koristio svoju moć. Jedan dirljiv primjer nalazimo u Marku 7:31-37.

19 Tom je prilikom veliko mnoštvo našlo Isusa te je dovelo k njemu mnoge bolesne i on ih je sve izliječio (Matej 15:29, 30). No Isus je izdvojio jednog čovjeka i posvetio mu posebnu pažnju. Taj je čovjek bio gluh i jedva je govorio. Možda je Isus osjetio da je bio naročito napet ili zbunjen. Pokazujući obzirnost, izveo ga je — dalje od mnoštva — na neko osamljeno mjesto. Zatim je pomoću određenih znakova čovjeku dao do znanja što namjerava učiniti. “Stavio [je] svoje prste u njegove uši i, nakon što je pljunuo, dotaknuo mu je jezik” * (Marko 7:33). Zatim je  Isus pogledao prema nebu i uzdahnuo kao da se moli. Te su geste čovjeku govorile: ‘Za ovo što ću ti sada učiniti Bog mi daje moć.’ Na kraju je Isus rekao: “Otvori se” (Marko 7:34). Nato je čovjeku bio vraćen sluh, a mogao je i normalno govoriti.

20 Uistinu je dirljivo razmišljati o tome da je Isus, čak i kad je koristio od Boga dobivenu moć da liječi bolesne, s puno suosjećanja uzimao u obzir njihove osjećaje! Nije li ohrabrujuće znati da je Jehova Mesijansko Kraljevstvo povjerio takvom brižnom, uviđavnom Vladaru?

Nagovještaj onoga što slijedi

21, 22. (a) Čega su nagovještaj Isusova čuda? (b) Što možemo očekivati pod Isusovom vlasti Kraljevstva budući da on ima vlast nad prirodnim silama?

21 Moćna djela koja je Isus činio na Zemlji bila su samo predslika daleko većih blagoslova koji će uslijediti dok on bude vladao kao Kralj. U Božjem novom svijetu Isus će ponovno činiti čuda — ali u globalnim razmjerima! Zapazi neke od divnih stvari koje nas očekuju u budućnosti.

22 Isus će ponovno uspostaviti savršenu ekološku ravnotežu na Zemlji. Prisjeti se da je dokazao da ima vlast nad prirodnim silama kad je umirio oluju. Iz toga je jasno vidljivo da se ljudi pod vlasti Kristovog Kraljevstva neće trebati bojati da će im tajfuni, potresi, vulkani i druge prirodne katastrofe nanijeti štetu. Budući da je Isus Vješt Graditelj kojeg je Jehova koristio prilikom stvaranja Zemlje i sveg života na njoj, on u potpunosti poznaje njenu građu. On zna kako najbolje iskoristiti njena prirodna bogatstva. Pod njegovom vlasti čitava će Zemlja postati Raj (Luka 23:43).

23. Kako će Isus kao Kralj zadovoljiti ljudske potrebe?

23 Što je s ljudskim potrebama? To što je Isus do sitosti nahranio tisuće ljudi, koristeći tek nekoliko namirnica,  jamči nam da pod njegovom vladavinom neće biti gladi. Da, obilje pravedno raspodijeljene hrane okončat će glad zauvijek (Psalam 72:16). Njegova vlast nad bolešću govori nam da će bolesni, slijepi, gluhi, osakaćeni i hromi biti izliječeni — potpuno i trajno (Izaija 33:24; 35:5, 6). To što je uskrsavao umrle dokaz je da moć koju ima kao nebeski Kralj uključuje uskrsavanje nebrojenih milijuna ljudi kojih će se njegov Otac rado sjetiti (Ivan 5:28, 29).

24. Što trebamo imati na umu dok razmišljamo o Isusovoj moći, i zašto?

24 Dok razmišljamo o Isusovoj moći, imajmo na umu da taj Sin savršeno oponaša svog Oca (Ivan 14:9). Način na koji Isus koristi moć daje nam jasnu sliku o tome kako je i Jehova koristi. Naprimjer, razmisli o tome kako je Isus na ljubazan način izliječio jednog gubavca. Potaknut sažaljenjem, Isus je dotaknuo čovjeka i rekao: ‘Hoću te očistiti’ (Marko 1:40-42). Putem takvih izvještaja Jehova zapravo govori: ‘Tako ja koristim svoju moć!’ Zar se ne osjećaš ponukanim hvaliti našeg svemogućeg Boga i biti zahvalan na tome što svoju moć koristi s toliko ljubavi?

^ odl. 1 Iznenadne oluje uobičajene su za Galilejsko more. Budući da se ono nalazi dosta nisko (oko 200 metara ispod morske razine), zrak je tamo mnogo topliji nego u okolnom području i zbog toga dolazi do poremećaja u atmosferi. Dolinom Jordana pušu jaki vjetrovi koji se spuštaju s gore Hermona na sjeveru. Bonaca se već sljedećeg trenutka lako može pretvoriti u strahovitu oluju.

^ odl. 12 Osim toga, u Evanđeljima je ponekad više čuda obuhvaćeno jednim, općenitim izvještajem. Naprimjer, jednom ga je prilikom ‘cijeli grad’ došao vidjeti i on je izliječio “mnoge” bolesne (Marko 1:32-34).

^ odl. 19 Pljuvanje je bilo pokazatelj ili znak liječenja prihvaćen i od Židova i od ne-Židova, a o korištenju sline prilikom liječenja izvještavaju rabinski spisi. Možda je Isus pljunuo samo da bi tom čovjeku pokazao da će ga izliječiti. O čemu god da se radilo, Isus nije koristio svoju slinu kao prirodno ljekovito sredstvo.