Idi na sadržaj

Idi na podizbornik

Idi na kazalo

Jehovini svjedoci

hrvatski

Približi se Jehovi

 SEDMO POGLAVLJE

Zaštitnička moć – “Bog nam je utočište”

Zaštitnička moć – “Bog nam je utočište”

1, 2. U kakvoj su se opasnosti našli Izraelci kad su 1513. pr. n. e. ušli u područje Sinaja, i kako ih je Jehova ohrabrio?

IZRAELCI su se našli u opasnosti kad su početkom 1513. pr. n. e. ušli u područje Sinaja. Pred njima je bilo zastrašujuće putovanje kroz ‘veliku i strašnu pustinju gdje žive vatrene zmije i škorpije’ (5. Mojsijeva 8:15). Isto tako, prijetio im je napad neprijateljskih naroda. Jehova je svoj narod doveo u tu situaciju. Hoće li ih kao njihov Bog moći zaštititi?

2 Jehovine riječi bile su nadasve ohrabrujuće: “Vidjeli ste, kako sam postupao s Egipćanima, kako sam vas nosio na krilima orlovim i doveo vas ovamo k sebi” (2. Mojsijeva 19:4). Jehova podsjeća svoj narod da ih je oslobodio od Egipćana tako što ih je, simbolično govoreći, na orlovima nosio u sigurnost. No izraz ‘orlova krila’ iz još nekih razloga prikladno predočava Božju zaštitu.

3. Zašto izraz ‘orlova krila’ prikladno predstavlja Božju zaštitu?

3 Orlovi svoja velika, snažna krila ne koriste samo za jedrenje zrakom. Za vrućih dana majka nad svojim nježnim ptićima raširi krila — čiji raspon može biti preko dva metra — i napravi im hlad kako bi ih zaštitila od žarkog Sunca. U drugim situacijama zna zakriliti svoje mlade da bi ih štitila od hladnog vjetra. Kao što orao čuva svoje ptiće, tako je i Jehova branio i štitio tek nastali izraelski narod. I u pustinji je njegov narod, dok je god bio vjeran, pronalazio utočište u sjeni njegovih snažnih krila (5. Mojsijeva 32:9-11; Psalam 36:7). A možemo li mi danas s pravom očekivati Božju zaštitu?

 Bog obećava zaštitu

4, 5. Zašto možemo u potpunosti vjerovati Božjem obećanju da će nas štititi?

4 Svakako da Jehova može zaštititi svoje sluge. On je “Bog Svemogući” — a to je titula koja pokazuje da posjeduje nesavladivu moć (1. Mojsijeva 17:1). Kao što se plimu ne može zaustaviti, tako se ni Jehovu ne može spriječiti da primjenjuje moć. Budući da on može činiti sve što je u skladu s njegovom voljom, možda se pitamo: ‘Je li Jehovina volja da koristi svoju moć kako bi zaštitio svoj narod?’

5 Jednom riječju odgovor glasi: Da! Jehova nam jamči da će štititi svoj narod. “Bog nam je utočište i sila, pomoćnik, koji se u nevoljama brzo nalazi”, stoji u Psalmu 46:1. Budući da Bog “ne može lagati”, možemo u potpunosti vjerovati njegovom obećanju da će nas štititi (Titu 1:2). Razmotrimo neke živopisne usporedbe kojima Jehova opisuje svoju zaštitu i brigu.

6, 7. (a) Na koje je načine pastir iz biblijskog vremena štitio svoje ovce? (b) Koju se usporedbu koristi u Bibliji da bi se prikazalo Jehovinu iskrenu želju da štiti svoje ovce i brine se za njih?

6 Jehova je Pastir, a mi smo “narod njegov i ovce paše njegove” (Psalam 23:1; 100:3). Rijetko je koja životinja toliko bespomoćna kao domaća ovca. Pastir je u biblijsko vrijeme morao biti hrabar da bi štitio ovce od lavova, vukova, medvjeda i kradljivaca (1. Samuelova 17:34, 35; Ivan 10:12, 13). No ponekad je zaštititi ovcu značilo pokazati brižnost. Kad bi ovca donijela na svijet svoje mlado daleko od tora, brižni bi je pastir čuvao dok je slaba, a zatim bi uzeo nemoćno janje i odnio ga u tor.

“U njedrima će ih nositi”

7 Uspoređujući se s pastirom, Jehova nam jamči da nas iskreno želi zaštititi (Ezehijel 34:11-16). Prisjeti se opisa koji  se koristi za Jehovu u Izaiji 40:11, a spomenuli smo ga u drugom poglavlju ove knjige: “Kao pastir pašće stado svoje; u naručje svoje sabraće jaganjce, i u njedrima će ih nositi.” Kako maleno janje dospije u ‘njedra’ pastira — u nabore njegove gornje haljine? Možda janje priđe pastiru ili mu čak počne gurkati nogu. Međutim, pastir je taj koji se mora sagnuti, uzeti janje i nježno ga staviti na sigurno, u svoja njedra. Kakvog li dirljivog opisa o tome koliko je naš Veliki Pastir spreman braniti nas i štititi!

8. (a) Kome Bog obećava zaštitu, i kako to potvrđuju Priče Salamunove 18:10? (b) Što znači pronaći utočište u Božjem imenu?

8 Bog obećava da će pružiti zaštitu samo pod jednim uvjetom — ako mu se približimo. U Pričama Salamunovim 18:10 stoji: “Tvrda je kula ime Jehovino, k njemu će uteći pravednik, i biće u visokom zaklonu.” U biblijska vremena kule se ponekad gradilo u pustinjama, gdje su služile kao sigurna utočišta. No o osobi koja se našla u opasnosti ovisilo je hoće li pobjeći u kulu i biti na sigurnom. Slično je s pronalaženjem utočišta u Božjem imenu. To ne znači samo ponavljati Božje ime; ono samo po sebi nema magične moći. Umjesto toga, trebamo upoznati Onoga tko nosi to ime i vjerovati mu te živjeti u skladu s njegovim pravednim mjerilima. Doista je lijepo od Jehove što nam jamči da će biti naša zaštitnička kula ako mu se obratimo s vjerom!

‘Bog naš može nas izbaviti’

9. U kom je smislu Jehova učinio i više nego samo obećao zaštitu?

9 Jehova je učinio i više nego samo obećao zaštitu. U biblijska je vremena na čudesne načine pokazao da može zaštititi svoj narod. Tokom povijesti Izraela Jehovina je moćna ‘ruka’ često držala na odstojanju snažne neprijatelje (2. Mojsijeva 7:4). Međutim, Jehova je svoju zaštitničku moć primjenjivao i u korist pojedinaca.

10, 11. Koji biblijski primjeri pokazuju kako je Jehova koristio svoju zaštitničku moć u korist pojedinaca?

 10 Kad su tri mlada Hebreja — Sidrah, Mizah i Abdenago — odbila pokloniti se zlatnom liku kralja Nabuhodonozora, bijesni im je kralj zaprijetio da će ih baciti u užarenu peć. “Koji je bog što će vas izbaviti iz mojih ruku?” rugao se Nabuhodonozor, najmoćniji vladar na Zemlji (Danijel 3:15). Trojica mladića imala su potpuno pouzdanje u zaštitničku moć svog Boga, ali nisu isključivo računala na to da ih on mora zaštititi. Stoga su odgovorila: “Evo, Bog naš, kojemu mi služimo, može nas izbaviti” (Danijel 3:17). I doista, ta užarena peć, iako je bila zagrijana sedam puta jače nego inače, nije predstavljala nikakav problem njihovom svemoćnom Bogu. On ih je zaštitio, a kralj je bio prisiljen priznati: “Nema drugoga boga koji može tako izbaviti” (Danijel 3:29).

11 Jehova je na uistinu zadivljujuć način pokazao svoju zaštitničku moć i kad je život svog jedinorođenog Sina prenio u utrobu židovske djevice Marije. Anđeo je rekao Mariji da će ‘žačeti u utrobi i roditi sina’. Objasnio je: “Sveti duh doći će na tebe i sila Najvišega zasjenit će te” (Luka 1:31, 35). Po svemu sudeći, u tom se periodu moglo najlakše nauditi Božjem Sinu. Hoće li grijeh i nesavršenost ljudske majke okaljati zametak? Hoće li Sotona ozlijediti ili ubiti tog Sina prije nego što se rodi? Nipošto! Jehova je, takoreći, podigao zaštitni zid oko Marije da od začeća pa nadalje ništa — ni nesavršenost, ni bilo što loše, ni ubilački nastrojeni ljudi, ni ijedan demon — ne bi negativno djelovalo na zametak koji se razvijao. Jehova je Isusa štitio i tokom njegove mladosti (Matej 2:1-15). Sve dok nije došlo vrijeme za to, Bog nije dozvolio da se njegovom ljubljenom Sinu nanese zlo.

12. Zašto je Jehova na čudesan način štitio određene osobe u biblijska vremena?

 12 Zašto je Jehova određene osobe štitio na takve čudesne načine? U mnogo slučajeva Jehova je štitio osobe da bi zaštitio nešto daleko važnije: ispunjenje svog nauma. Naprimjer, preživljavanje malog Isusa bilo je presudno važno za ispunjenje Božjeg nauma, od kojeg će na koncu čitavo čovječanstvo imati koristi. Izvještaj o mnogim očitovanjima zaštitničke moći dio je nadahnutog Svetog pisma, koje je “napisano (...) nama za pouku, da bismo svojom ustrajnošću i utjehom iz Pisama imali nadu” (Rimljanima 15:4). Da, ti primjeri jačaju vjeru u našeg svemoćnog Boga. No kakvu zaštitu od Boga možemo danas očekivati?

Što Božja zaštita ne uključuje

13. Je li Jehova obavezan činiti čuda u našu korist? Objasni.

13 To što je Jehova obećao da će nas štititi ne znači da je obavezan činiti čuda u našu korist. Ne, naš nam Bog ne jamči život bez problema u ovom starom sustavu. Mnogi vjerni Jehovini sluge suočavaju se s teškim nedaćama, uključujući i siromaštvo, rat, bolest te smrt. Isus je otvoreno rekao svojim učenicima da će kao pojedinci možda morati umrijeti zbog svoje vjere. Zato je istaknuo koliko je važno ustrajati do kraja (Matej 24:9, 13). Ako bi Jehova uvijek koristio svoju moć da nas na čudesan način izbavlja, Sotona bi mogao imati povoda da mu se ruga i dovede u pitanje iskrenost naše odanosti Njemu (Job 1:9, 10).

14. Navedi primjere koji pokazuju da Jehova sve svoje sluge uvijek ne štiti na isti način.

14 Čak ni u biblijska vremena Jehova nije koristio svoju zaštitničku moć da bi svakog svog slugu sačuvao od prijevremene smrti. Naprimjer, oko 44. n. e. Herod je dao  pogubiti apostola Jakova; s druge strane, Petar je ubrzo nakon toga izbavljen “iz Herodove ruke” (Djela apostolska 12:1-11). A Ivan, Jakovljev brat, nadživio je i Petra i Jakova. Očito je da ne možemo očekivati da Bog sve svoje sluge zaštiti na isti način. Pored toga, “vrijeme i nepredviđeni događaji” snalaze svakog od nas (Propovjednik 9:11, NS). Pa kako nas onda Jehova danas štiti?

Jehova pruža fizičku zaštitu

15, 16. (a) Što dokazuje da Jehova osigurava fizičku zaštitu svojim obožavateljima kao grupi? (b) Zašto možemo biti uvjereni da će Jehova štititi svoje sluge sada i tokom “velike nevolje”?

15 Razmotrimo najprije pitanje fizičke zaštite. Budući da smo Jehovini obožavatelji, možemo očekivati takvu vrstu zaštite kao grupa. Da nije tako, postali bismo lak plijen za Sotonu. Razmisli o sljedećem: Sotoni, ‘vladaru ovog svijeta’, ništa ne bi bilo draže nego iskorijeniti pravo obožavanje (Ivan 12:31; Otkrivenje 12:17). Neke od najmoćnijih država na svijetu zabranile su naše djelo propovijedanja i pokušale nas potpuno uništiti. Pa ipak, Jehovin je narod ostao nepokolebljiv i nastavio je propovijedati bez prekida! Zašto moćne države ne uspijevaju zaustaviti aktivnost te relativno male i naizgled bespomoćne grupe kršćana? Zato što nas Jehova štiti svojim snažnim krilima! (Psalam 17:7, 8).

16 A što je s fizičkom zaštitom tokom predstojeće “velike nevolje”? Ne trebamo se bojati izvršenja Božjih presuda. Na kraju krajeva, “Jehova zna kako ljude odane Bogu izbaviti iz kušnje, a nepravedne čuvati za dan suda da budu odrezani” (Otkrivenje 7:14; 2. Petrova 2:9). U međuvremenu, što god da se desi, možemo biti sigurni u dvije stvari. Kao prvo, Jehova nikada neće dozvoliti da njegovi vjerni sluge nestanu s lica Zemlje. Kao drugo,  one koji ostanu besprijekorni nagradit će vječnim životom u svom pravednom novom svijetu — ako zatreba i putem uskrsnuća. A za one koji umru nema sigurnijeg mjesta gdje mogu biti od Božjeg sjećanja (Ivan 5:28, 29).

17. Kako nas Jehova čuva putem svoje Riječi?

17 Jehova nas već sada čuva putem svoje žive ‘riječi’, čija snaga može iscijeliti srca i potaknuti ljude da se mijenjaju (Hebrejima 4:12). Primjenjujući njena načela, donekle možemo biti zaštićeni u tjelesnom pogledu. “Ja sam Jehova (...) koji te učim da bi napredovao”, stoji u Izaiji 48:17. Nema sumnje da živeći u skladu s Božjom Riječi možemo poboljšati svoje zdravlje i produžiti život. Naprimjer, slijedeći biblijski savjet da se uzdržavamo od bluda i da se očistimo od svake prljavštine, izbjegavamo nečiste postupke i štetne navike koji narušavaju život mnogih bezbožnih ljudi (Djela apostolska 15:29; 2. Korinćanima 7:1). Sigurno smo zahvalni na zaštiti koju dobivamo putem Božje Riječi!

Jehova nas štiti u duhovnom pogledu

18. Kakvu nam duhovnu zaštitu pruža Jehova?

18 A što je najvažnije, Jehova pruža duhovnu zaštitu. Naš nas Bog pun ljubavi štiti od duhovnih opasnosti dajući nam sve što nam je potrebno kako bismo mogli podnijeti kušnje i sačuvati svoj odnos s njim. Jehova nam na taj način pomaže da se naš život ne svede na tek nekoliko godina koje začas prođu, već da traje u svu vječnost. Osvrnimo se na to kako nam Bog pomaže da bi nas štitio u duhovnom pogledu.

19. Kako nas Jehovin duh može učiniti doraslima svakoj kušnji na koju naiđemo?

19 Jehova ‘sluša molitvu’ (Psalam 65:2). Kad nam se čini da životni pritisci postaju preteški, izlijmo mu svoje srce  i to će nam donijeti veliko olakšanje (Filipljanima 4:6, 7). Možda neće učiniti čudo i ukloniti naše kušnje, ali može nam dati mudrost kako bismo lakše izlazili na kraj s njima i tako odgovoriti na naše usrdne molitve (Jakov 1:5, 6). Jehova čini još više jer daje sveti duh onima koji ga mole (Luka 11:13). Taj nas moćni duh može učiniti doraslima svakoj kušnji ili problemu s kojima ćemo se možda suočiti. Može nas ispuniti ‘snagom koja nadilazi uobičajenu’ kako bismo ustrajali dok Jehova ne riješi sve bolne probleme u novom svijetu, koji je tako blizu (2. Korinćanima 4:7).

20. Kako Jehova svoju zaštitničku moć može očitovati preko naših suobožavatelja?

20 Ponekad Jehova svoju zaštitničku moć očituje preko naših suobožavatelja. Jehova privlači svoj narod u međunarodnu ‘zajednicu braće’ (1. Petrova 2:17; Ivan 6:44). To ljubavlju prožeto bratstvo živi je dokaz kako Božji sveti duh ima moć da pozitivno utječe na ljude. Taj duh stvara u nama plod — privlačna, dragocjena svojstva među koja spadaju ljubav, dobrohotnost i dobrota (Galaćanima 5:22, 23). Stoga kad smo u nevolji i suvjernik nam da  koristan savjet ili nam kaže nešto kako bi nam pružio prijeko potrebno ohrabrenje, možemo zahvaliti Jehovi što na takve načine očituje svoju zaštitu i brigu.

21. (a) Koju nam pravovremenu duhovnu hranu Jehova daje putem ‘vjernog i razboritog roba’? (b) Kako si ti osobno izvukao korist iz svega čime nas Jehova štiti u duhovnom pogledu?

21 Jehova nam pruža još nešto čime nas štiti: pravovremenu duhovnu hranu. Kako bi nam pomogao da izvučemo snagu iz njegove Riječi, Jehova je ‘vjernog i razboritog roba’ opunomoćio da nas opskrbljuje duhovnom hranom. Taj rob nam putem publikacija, uključujući i časopise Kula stražara i Probudite se!, skupštinskih sastanaka, sastanaka pokrajine i kongresa daje “hranu u pravo vrijeme” — baš ono što trebamo i onda kad to trebamo (Matej 24:45). Jesi li ikada čuo nešto na kršćanskom sastanku — u nekom komentaru, govoru ili čak molitvi — što ti je pružilo upravo onu okrepu i ohrabrenje koje si trebao? Je li na tvoj život ikada utjecao neki članak koji je izašao u nekom od naših časopisa? Ne zaboravi, Jehova nam sve to daje da bi nas štitio u duhovnom pogledu.

22. U koju svrhu Jehova uvijek koristi svoju moć, i zašto je to u našem najboljem interesu?

22 Jehova je nesumnjivo štit “svima koji se u nj uzdaju” (Psalam 18:30). Znamo da on ne koristi svoju moć kako bi nas zaštitio od svake trenutne nevolje. Međutim, on uvijek koristi svoju zaštitničku moć kako bi zajamčio ispunjenje svog nauma. Dugoročno gledano, to je u najboljem interesu njegovog naroda. Ako mu se približimo i ostanemo u njegovoj ljubavi, Jehova će nam omogućiti život u savršenstvu u svu vječnost. Imajući na umu tu nadu, svaku patnju u sadašnjem sustavu doista možemo smatrati ‘trenutnom i lakom’ (2. Korinćanima 4:17).