Idi na sadržaj

Idi na podizbornik

Idi na kazalo

Jehovini svjedoci

hrvatski

Poučne priče iz Biblije

 23. PRIČA

Obećanje Jehovi

Obećanje Jehovi

Otprilike dva mjeseca nakon što su otišli iz Egipta, Izraelci su stigli do gore Sinaja i ondje postavili svoje šatore. Jehova je rekao Mojsiju da se popne na goru, a onda mu je kazao: “Ja sam spasio Izraelce. Ako me budu slušali i držali se mojih zakona, imat će posebno mjesto u mom srcu.” Kad se Mojsije spustio s gore, prenio je Izraelcima Jehovine riječi. Oni su mu nato odgovorili: “Radit ćemo sve što nam Jehova kaže!”

Kasnije je Mojsije ponovno otišao na goru. Jehova mu je tada rekao: “Za tri dana opet ću razgovarati s tobom, ali reci narodu da se nitko ne smije penjati na goru Sinaj.” Mojsije je onda sišao s gore i rekao Izraelcima da će im Jehova uskoro reći nešto vrlo važno.

Trećeg dana Izraelci su na nebu iznad planine vidjeli munje i veliki crni oblak, čuli su gromove i glasan zvuk roga. A onda je Jehova sišao na planinu u vatri. To je toliko prepalo Izraelce da su se počeli tresti od straha. Cijela gora jako se tresla i bila je prekrivena dimom. A zvuk roga čuo se sve jače i jače. Bog je zatim rekao: “Ja sam Jehova. Ne smijete služiti nijednom drugom bogu!”

Kasnije se Mojsije još jednom popeo na goru, a Jehova mu je dao zakone da bi Izraelci znali kako trebaju služiti Jehovi i što smiju, a što ne smiju raditi. Mojsije je zapisao te zakone, a onda ih je pročitao narodu. Narod je nakon toga obećao: “Radit ćemo sve što nam Jehova kaže!” Da, to je bilo važno obećanje — rekli su Bogu da će ga u svemu slušati. Ali jesu li održali to obećanje?

“Ljubi Jehovu, Boga svojega, svim srcem svojim i svom dušom svojom i svim umom svojim!” (Matej 22:37)