Nakon što su bili kod Sinaja, Izraelci su putovali kroz pustinju Paran sve dok nisu došli do mjesta koje se zvalo Kadeš. Jehova je tada rekao Mojsiju: “Izaberi 12 ljudi, iz svakog plemena po jednog čovjeka, i pošalji ih na tajni zadatak — da izvide Kanaan, zemlju koju ću dati Izraelcima.” Zatim je Mojsije izabrao 12 ljudi i rekao im: “Idite u Kanaan i provjerite je li ta zemlja dobra i rodna, jesu li ljudi koji u njoj žive slabi ili jaki te žive li u šatorima ili gradovima.” Ljudi koji dobivaju takve tajne zadatke zovu se uhode. I tako je 12 uhoda, među kojima su bili Jošua i Kaleb, krenulo prema Kanaanu.

Nakon 40 dana uhode su se vratili i sa sobom donijeli smokve, šipak i grožđe. Što su rekli o Kanaanu? Ispričali su: “To je dobra zemlja, ali ljudi u njoj vrlo su snažni, a gradovi imaju visoke zidove.” No Kaleb je dodao: “Ma, možemo ih pobijediti. Krenimo odmah u napad!” Znaš li zašto je Kaleb bio tako hrabar? Zato što se, baš kao i Jošua, uzdao u Jehovu. Ali ostalih 10 uhoda reklo je: “Ne! Ne možemo se boriti protiv tih ljudi! Oni su golemi kao divovi, a mi smo za njih kao mali skakavci.”

Kad su Izraelci to čuli, jako su se uplašili. Počeli su se buniti: “Zašto da idemo u tu zemlju pa da nas sve ubiju? Izaberimo nekog  drugog da nas vodi i vratimo se u Egipat!” Ali Jošua i Kaleb govorili su im: “Nemojte biti neposlušni Jehovi i ne bojte se! Jehova će nas čuvati!” Ali Izraelci nisu poslušali Jošuu i Kaleba, nego su ih čak htjeli ubiti!

A što je Jehova onda napravio? Rekao je Mojsiju: “Koliko sam puta pomogao Izraelcima, a oni me i dalje ne žele slušati. Zato će ostati u pustinji 40 godina i u njoj će pomrijeti. Samo će njihova djeca te Jošua i Kaleb živjeti u zemlji koju sam im obećao.”

“Zašto ste strašljivi, malovjerni?” (Matej 8:26)