Oko godinu i pol nakon što je započeo svoju službu i nakon što ga je Ivan Krstitelj predstavio narodu kao Janje Božje, Isus je imao priličan broj učenika. Njegovi prvi učenici bili su Andrija, Šimun Petar, Ivan i vjerojatno njegov brat Jakov te Filip i Natanael (koji se zvao i Bartolomej). Osim njih s vremenom su mu se pridružili i mnogi drugi (Ivan 1:45-47).

No došao je i trenutak da Isus sebi izabere apostole — bliske suradnike koje je namjeravao osposobiti za posebnu službu. Prije nego što ih je odabrao, otišao je u goru, možda onu uz Galilejsko more nedaleko od Kafarnauma. Ondje je cijelu noć proveo moleći se Bogu. Vjerojatno se molio za mudrost i njegov blagoslov. Sutradan je pozvao svoje učenike te je između njih odabrao dvanaestoricu da mu budu apostoli.

Odabrao je šestoricu čija su imena navedena u uvodnom odlomku te Mateja, nekadašnjeg poreznika. Ostala petorica bila su: Juda (poznat ujedno kao Tadej i “sin Jakovljev”), Šimun Revnitelj, Toma, Jakov (sin Alfejev) i Juda Iskariot (Matej 10:2-4; Luka 6:16).

Ta su dvanaestorica dotada već neko vrijeme putovala s Isusom i on ih je dobro poznavao. Neki od njih čak su mu bili rođaci. Jakov i njegov brat Ivan bili su, po svemu sudeći, Isusovi bratići. Neki smatraju da je Alfej bio brat Isusovog poočima Josipa. Ako je to točno, onda je i Alfejev sin Jakov bio Isusov bratić.

Naravno, Isus je dobro znao imena svojih apostola. A biste li ih vi znali nabrojati? Ako zapamtite da su se dvojica zvala Šimun, dvojica Jakov, a dvojica Juda te da je Šimun (Petar) imao brata Andriju, a Jakov (Zebedejev sin) brata Ivana, već ste zapamtili osmoricu. Ostala četvorica bili su poreznik (Matej), onaj koji je kasnije posumnjao u Isusovo uskrsnuće (Toma), učenik kojeg je Isus vidio pod smokvom (Natanael) i njegov prijatelj (Filip).

Jedanaest apostola bilo je iz Galileje, kraja u kojem je i Isus odrastao. Naime, Natanael je bio iz Kane. Filip, Petar i Andrija bili su iz Betsaide, no Petar i Andrija kasnije su se preselili u Kafarnaum, gdje je očito živio i Matej. Jakov i Ivan također su živjeli u Kafarnaumu ili u njegovoj blizini i ondje su se bavili ribolovom. Izgleda da je jedino Juda Iskariot, koji je kasnije izdao Isusa, bio iz Judeje.