Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Jehovini svjedoci

Izaberi jezik hrvatski

 4. POGLAVLJE

Marija – trudna iako nije udana

Marija – trudna iako nije udana

MATEJ 1:18-25 LUKA 1:56

  • JOSIP SAZNAJE DA JE MARIJA TRUDNA

  • MARIJA SE UDAJE ZA JOSIPA

Nakon što je neko vrijeme provela u judejskim brdima s rođakinjom Elizabetom, Marija se vratila kući u Nazaret. Tada je već bila u četvrtom mjesecu trudnoće. Znala je da će uskoro svi u gradu saznati da je u drugom stanju i sigurno je bila zabrinuta.

Da stvar bude još gora, Marija je bila zaručena. Trebala se udati za tesara Josipa. Znala je da je Božji Zakon propisivao da se ženu koja je zaručena, ali je stupila u spolne odnose s nekim drugim muškarcem, treba pogubiti kamenovanjem (5. Mojsijeva 22:23, 24). Iako Marija nije počinila blud, sigurno se pitala kako će objasniti Josipu da je trudna i kako će on reagirati. Našla se u doista teškoj situaciji.

Budući da je izbivala tri mjeseca, Josip je nesumnjivo jedva čekao da je vidi. Kad su se sastali, Marija mu je vjerojatno ispričala što joj se dogodilo. Sigurno se trudila pronaći prave riječi kako bi mu objasnila da je zatrudnjela po Božjem svetom duhu. Međutim, Josipu je bilo vrlo teško povjerovati u to, što je i razumljivo.

On je znao da je Marija čestita žena na dobrom glasu i jako ju je volio. No, što god ona tvrdila, činilo mu se vjerojatnijim da je otac njezinog djeteta neki muškarac. Ipak, Josip nije želio da bude kamenovana ili javno osramoćena. Zato je odlučio potajno se razvesti od nje. U to vrijeme na zaručene se parove gledalo kao da su već vjenčani i bio je potreban razvod da bi se zaruke raskinule.

Kasnije, dok se spremao otići na počinak, Josip je još uvijek razmišljao o cijeloj toj mučnoj situaciji. Kad je zaspao, u snu mu se javio  Jehovin anđeo i rekao mu: “Ne boj se dovesti kući Mariju, ženu svoju, jer ono što je u njoj začeto od svetog je duha! Rodit će sina, a ti mu daj ime Isus, jer će on spasiti narod svoj od grijeha njihovih” (Matej 1:20, 21).

Kad se probudio, Josip je nesumnjivo bio presretan što sada razumije što se dogodilo. Odmah je poslušao anđelove upute i doveo Mariju u svoj dom. Taj je čin zapravo bio obred sklapanja braka. Time se svima obznanilo da su njih dvoje postali muž i žena. No Josip nije imao spolne odnose s Marijom sve dok nije rodila Isusa.

Nekoliko mjeseci kasnije Josip i Marija, koja je bila u poodmakloj trudnoći, spremali su se iz Nazareta krenuti na dalek put. Kamo su se uputili i što ih je na to nagnalo budući da je Marija svaki čas trebala roditi?